حسین محمدپور زرندی

 حسین محمدپور زرندی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

حسین محمدپور زرندی

Hossein Mohamadpour Zarandi

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای بهینه آموزش های الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مدیران شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
2 احتساب نرخ بازگشت سرمایه ROI دوره های تخصصی شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
3 ارائه الگوی اجرایی خودارزیابی در سازمان های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر اساس مدل EFQM (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 7
5 ارزیابی قابلیت های بازآفرینی پیاده راه های گردشگری از منظر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: خیابان 15 خرداد تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 11
6 بررسی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای توانمندسازی روانشناختی کارکنان نظام بانکی مورد مطالعه: بانک شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 19
7 تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره های آموزشی شهرداری تهران با رویکرد ارتقای عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 5
8 تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
9 تدوین مدل خودارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری (مورد مطالعه: سازمان های خدمات شهری) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
10 جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 10
11 شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر کارآفرینی شهری مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 17
12 میزان به کارگیری تئوری نقش های مدیریتی مینتزبرگ در بین مدیران بانک شهر با رویکرد توسعه بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
13 نقش تغییر سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و اقتصادی سازمان ها مطالعه موردی: بانک شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازنگری در تقسیم بندی سنتی منابع درآمدی شهرداری ها، با تکیه بر محل هزینه (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها