دکتر مهدی تقوی

دکتر مهدی تقوی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مهدی تقوی

Dr. Mehdi Taqvi

استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون الگوی جاذبه در مورد ایران و یک مجموعه منتخب از شرکای تجاری( کشورهای صادر کننده نفت ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
2 اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
3 اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 94
4 اثرات تغییر نرخ ارز بازار آزاد و جریان نقد آتی بر ارزش سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
5 اقتصاد بحران های پولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
6 الگوی مناسب بودجه ریزی برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور مطابق استاندارد ۲۰۱۴ صندوق بین المللی پول (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 1
7 اندازه گیری و مقایسه بهره وری بین واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی ( مورد مطالعه: استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
8 ایران در آستانه هزاره سوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
9 برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 3، شماره: 9
10 بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 4
11 بررسی اثرات رشد گردشگری بر تولید ناخالص داخلی، نمونه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 8، شماره: 27
12 بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی سالهای ۱۳۸۲- ۱۳۷۴) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
13 بررسی ارتباط میان کسری حساب جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
14 بررسی تاثیر موافقتنامه تجارت ترجیحی بر روی توسعه تجارت خارجی با استفاده از مدل اسمارت (مطالعه موردی ایران، ترکیه و پاکستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
15 بررسی تعیین استراتژی مرسوم در نظام بودجه ریزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1399، شماره: 41
16 بررسی سهم تغییرات رابطه مبادله بر بی ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
17 بررسی سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
18 بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
19 بررسی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 4، شماره: 4
20 بررسی نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالاهای بارگیری شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 4
21 بررسی و تحلیل مدل هکشر اهلین وانک HOV در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
22 بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
23 بررسی وضعیت فرهنگی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 6، شماره: 2
24 پیامدهای مالی تشدید تحریم های اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 2
25 تاثیر رشد اقتصادی بر ساختار مالی و مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
26 تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 32
27 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
28 تاثیر صنایع فرهنگی- مذهبی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
29 تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 36
30 تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 20، شماره: 75
31 تورم رکودی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
32 جهانی شدن و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
33 رابطه غیر خطی بین درآمد و شدت انرژی در کشورهای منتخب منا MENA با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 64
34 رویکردی نوین به مساله ی فرار مغز‎ها و نقش آن در انباشت سرمایه‎ی انسانی در کشورهای مبدا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 1
35 سرکوب مالی و رشد و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 1، شماره: 4
36 سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه (۲۰۱۰ – ۱۹۹۶) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 4، شماره: 13
37 سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 4
38 علل افزایش حجم فعالیتهای دولت در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 10، شماره: 1
39 عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
40 عوامل موثر بر سرکوب مالی و سلسله مراتب تاثیر آنها در اقتصاد ایران با به کارگیری مدل های تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 22
41 مالیات و نرخ رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 2
42 محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در فرایند تشدید تحریم های اقتصادی بر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 1
43 مدل سازی تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران (یک رهیافت سیستمی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 1، شماره: 1
44 واکنش بازار سرمایه نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A survey on the effects of components of cash and earning persistence on the stock return in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 بررسی بازاریابی رابطه مند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
3 بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی و فناوری مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان بر تسهیم دانش خریداران (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه اینترنتی دی جی کالا در شهر یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
4 بررسی تاثیرکاربرد فناوری مدیریت ارتباط با مشتری و رسانه اجتماعی فروشنده در سازمان برتمایل خریدار به تسهیم اطلاعات (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه اینترنتی دی جی کالا در شهر یزد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
5 بررسی تجربی تاثیر تنوع فعالیتهای ارزی و بینالمللی بر عملکرد بانکها در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
6 بررسی چالشهای تحول در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
7 بررسی چگونگی تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی بر ارتباط بین فساد مالی و ریسک پذیری بانک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
8 بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکهای خارجی با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 بررسی موانع بازاریابی صنایع دستی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
10 بررسی نقش تبلیغات و ترویج فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
11 تاثیر اینترنت بر ارتباطات بازاریابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
12 تاثیرگذاری بانک بر ارتباط بین فساد مالی و ریسک بانک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
13 تأثیر 12 جلسه تمرین پیلاتس بر پوکی استخوان زنان (50 تا 60 سال) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
14 تأثیر فناوری اطلاعات بر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
15 رویکردهای جدید بازاریابی اینترنتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
16 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش کاراکترهای تبلیغاتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
17 عوامل موفقیت در بازاریابی شبکه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
18 مدیریت قیمت در بازاریابی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران