عباس شاکری

 عباس شاکری استاد دانشگاه علامه طباطبایی

عباس شاکری

Abbas Shakeri

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تغییر در نرخ موثر مالیات بر بودجه عمومی، تولید ملی و رفاه با استفاده از مدل تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
2 اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه ای بین کشورهای در حال توسعه و توسع هیافته) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 29
3 اثر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران:مشاهداتی بر پایه مدل های GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
4 ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک نمره Z برخی بانک های خصوصی ایران: رویکرد مرتون- بلک- شولز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 66
5 ارزیابی اثرات تراز نامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 58
6 ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 19، شماره: 3
7 امکان تشکیل ایتلاف میان کشورهای ایران آذربایجان و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا:رهیافت نظریه بازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 61
8 بررسی تعیین ابعاد نحوه انضباط بخشی به بازار ارز و قاچاق ارز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی کارایی سیستم مالیاتی در اقتصاد ایران با توجه به کشش قیمتی و وقفه مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 17
10 بررسی وضعیت فرهنگی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 6، شماره: 2
11 پیش بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدل های میانگین گیری پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 71
12 تاثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تاکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 30
13 تحلیل همکاری میان ایران و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نوباکو: چارچوب نظریه بازی همکارانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 12
14 رابطه غیر خطی بین درآمد و شدت انرژی در کشورهای منتخب منا MENA با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 64
15 سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (1373−1396) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 31
16 سنجش شاخص های بهره وری بانک های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
17 عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 21
18 مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 19
19 مروری بر تاریخی بر روند شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
20 مقایسه روش های مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش گذاری کارکرد تفریحی دریاچه زریبار ازروش دومرحله ای هکمن (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 استفاده از سیستم حمل و نقل هوشمند به منظور تخلیه اضطراری شهرها بر مبنای نظریه ترکیب اطلاعات (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
3 برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی ناشی ازمصرف سوخت دربخش حمل ونقل با استفاده ازتابع تصادفی مسافت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
4 تحلیل عوامل بی ثباتی قیمت ها دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
5 طراحی نهاد مستقل تنظیم مقررات وکنترل بازار در بخش حمل ونقل ریلی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
6 مزیت های نسبی و آمادگی صنایع تولید قطعات ایران برای آزادسازی تجارت و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
7 مطالعه روشهای کنترل رسوب در مخزن ذخیره نیروگاههای جریانی با عملکرد پیک (مطالعه موردی نیروگاه جریانی دز 1) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک