مهدی بشکوه

 مهدی بشکوه عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

مهدی بشکوه

Mahdi Beshkoh

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و نسبت بدهی بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 23
2 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و تمرکز مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
3 بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 2
4 تاثیر توانایی مدیریت بر فرصتهای سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 21
5 تاثیر کمیته حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 19
6 تاثیر مکانیزمهای راهبری شرکتی و انواع مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
7 رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 3، شماره: 21
8 رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و تجدید ارایه صورت های مالی: با رویکردی بر شکاف قیمت موثر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد ریسک پیشبینی ورشکستگی و محافظه کاری حسابرس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
2 بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
3 بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و ارتباطات سیاسی با ریسک سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
4 بررسی ارتباط بین تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
5 بررسی ارتباط بین نظام راهبری شرکت و کیفیت حسابرس باکیفیت سود و بازده آتی سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
6 بررسی ارتباط هموار سازی سود با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
7 بررسی اصول اخلاقی در حسابرسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
8 بررسی تاثیر استراتژی شرکت بر ضریب واکنش سود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار ورقابت بازار بر مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
10 بررسی تاثیر تخصص در صنعت حسابرس بر مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش، تولید بیش از حد و کاهش هزینه های اختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
11 بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر انحراف از ساختار سرمایه بهینه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
12 بررسی تاثیر گزارشگری مسیولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر شهرت شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
13 بررسی تاثیر مالکیت کنترلی بر انحراف از ساختار سرمایه بهینه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
14 بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر سیاست های انتخابی سرمایه در گردش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
15 بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و محافظهکاری حسابداری : با رویکردی نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
16 بررسی تاثیر نفوذ صاحبکار بر حسابرس روی کیفیت سود و گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
17 بررسی تاثیر نفوذ صاحبکار بر حسابرس روی گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
18 بررسی تاثیر نقدشوندگی بازارسهام فرصت رشد بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 بررسی تاثیر هزینه یابی تاریخی بر مدیریت سود واقعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
20 بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با سیاست بدهی (اهرم شرکت) با تأکید بر ارزش دفتری دارایی ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
21 بررسی رابطه بین اندازه شرکت،اندازه حسابرس بر روی حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
22 بررسی رابطه بین سطح تحصیلات اعضای هیات مدیره و اندازه هیات مدیره با کیفیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
23 بررسی رابطه بین سیاست های منابع مالی و سودآوری دربازارسرمایه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
24 بررسی رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و سایر ویژگی های شرکت با کیفیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
25 بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
26 بررسی رابطه بین هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش سرمایه گذاران نهادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
27 بررسی عوامل موثر بر تغییر حسابرسان مستقل مقایسه موردی برای شرکتهای گروه مپنا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
28 بررسی و ارزیابی نقش تخصص حسابرس در کاهش مدیریت سود حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
29 بررسی واکنش بازار به مدیریت سود واقعی با تاکید بر مراحل چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی
30 تآثیر کیفیت گزارشگری مالی در سیاست تقسیم سود شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
31 تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
32 تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
33 تاثیر تخصص و دوره تصدی حسابرس بر مدیریت سود واقعی و حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
34 تاثیر دوره تصدی حسابرس بر مدیریت سود واقعی و حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
35 تاثیر رفتار هزینه بر دقت پیش بینی سود مدیریت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
36 تاثیر شاخص های حاکمیت شرکتی بر ارائه مجدد صورت های مالی شرکت ها با استفاده ازروش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
37 تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام: با رویکرد ارزش بازار و ارزش دفتری Cscore1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
38 تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام: با رویکرد اقلام تعهدی عملیاتی Cscore2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
39 تاثیر مدیریت سود بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
40 تاثیر مدیریت سود براساس میزان افشای اطلاعات بر شاخص های تعدیل شده عملکرد مالی با تاکید بر نقش هیات مدیره ( شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
41 تاثیرحق الزحمه حسابرس بر روی کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
42 تاثیرسرمایه فکری محاسبه شده براساس ضریب ارزش افزوده فکری( VAIC )در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها بر ارزش شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
43 تاثیز عناصز سزمایه فکزی بز عملکزد مالی و عملیاتی شزکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
44 تأثیر نقدشوندگی سهام بر کوتاه نگری مدیریتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
45 تفاوت انتظارات ذینفعان درباره تناسب ارزیابی ریسک مالی شرکت توسط حسابرسان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری
46 چرخه عمر و ریسک سقوط قیمت سهام؛ با تاکید بر نقش ارزش بازار به ارزش دفتری بیشتر وعملکرد بهتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
47 چرخه عمر و ریسک سقوط قیمت سهام؛ با تاکید بر نقش دستکاری سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
48 رابطه بین چرخش موسسات حسابرسی، حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
49 رابطه بین نظام راهبری هیات مدیره با محدودیت های مالی و سطح نگهداشت وجه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
50 رابطه توانایی مدیریت و عملکرد مالی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
51 ساختار سازمانی، هزینه های نمایندگی، و کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
52 عوامل موثر بر روی حق الزحمه حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
53 فرااطمینانی مدیر و حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
54 مدیریت سود واقعی، توانایی مدیران و عملکرد آتی شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
55 مطالعه رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی و گزارش حسابرس درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
56 مقاله بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با سیاست بدهی با تاکید بر ارزش بازار سهام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
57 مقایسه تطبیقی اثر انگیزش و راهبردهای یادگیری بر عملکرد دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
58 نقش سیاست تقسیم سود در مدیریت درآمد واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس واوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
59 نقش ویژگی های کمیته حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و بازار سرمایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
60 واکاوی نقش اعتقاد به فاصله قدرت و ریسک گریزی مدیران در کاهش خطر ریزش قیمت سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
61 واکاوی نقش باورهای دینی و توانمندی مدیران در کاهش خطر ریزش قیمت سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
62 واکاوی نقش بیش اطمینانی و جمع گرایی مدیران در کاهش خطر ریزش قیمت سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
63 واکاوی نقش رفاه کارکنان و مردسالاری مدیران در کاهش خطر ریزش قیمت سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
64 وقش ویژگی های کمیته حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بیه مدیر و بازار سرمایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
65 ویژگی های بنیادین بدهی:رویکردی نوین بر مفهوم تعهدات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت