جلال عشایری

 جلال عشایری استاد دانشگاه تیلبرگ هلند

جلال عشایری

Jalal Ashyeri

استاد دانشگاه تیلبرگ هلند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.