سلیمان ایران زاده

 سلیمان ایران زاده هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

سلیمان ایران زاده

Soleyman Iranzadeh

هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی و بهبود عملکرد حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 2
2 الگویی یکپارچه از تولید پایدار با نگرشی بر رویکردهای اکولوژیک و همزیستی صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 54
3 بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 7
4 پیش آمدها و پیامدهای کیفیت رابطه آنلاین در خریدهای اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 31
5 تبیین مدل بهینه مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل نقاط مرجع استراتژیک در شرکت هواپیمایی آتا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 3
6 تدوین الگویی برای بررسی نقش زیرساخت های پویای مدیریت دانش بر ارتقاء بهره وری شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 34
7 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و سنجش علل تاثیر گذار برمدیریت دانش دردانشگاه های پیام نوراستان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
2 ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی کشور مبدا روی شکل گیری دارائی برند در صنعت دارو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
3 ارزیابی کارایی عملکرد شرکت های زیر مجموعه هلدینگ پترم پارس با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC&DEA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
4 ارزیابی مشخصه های کلیدی و معیارهای طراحی سد و نیروگاههای برق آبی با استفاده از تکنیک سلسلهمراتبی( AHP ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
5 اکولوژی صنعتی و همزیستی صنعتی، رهیافتی نوین بهسوی تولید پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
6 اولویت بندی ابعاد دارائی برند در صنعت دارو با رویکرد شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
7 بررسی تاثیر رفتارهای کارآفرینانه فروشنده بر کیفیت رابطه در مشتریان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
8 بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر مسیولیت پذیری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سیمان صوفیان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
9 بررسی تاثیرمدیریت منابع انسانی الکترونیکی EHRM در بهبود عملکرد سازمان (مورد مطالعه: صنعت،معدن و تجارت ارومیه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
10 بررسی تأثیر استقرار سازمان مجازی بر بهبود عملکرد سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
11 بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
12 بررسی تحلیلی رابطه بین مدیریت دانش و اجرای استراتژی مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی– مدیریت استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
13 بررسی تحلیلی رابطه بین مدیریت دانش و تعیین اهداف سالیانه و سیاست ها(فاز اول پیاده سازی استراتژی های سازمانی)مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی– مدیریت استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
14 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و توانمند سازی روانشناختی (مطالعه موردی: دادگستری شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
15 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و توانمند سازی روانشناختی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
16 بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر بهبود عملکرد سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
17 بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی با مشارکت پذیری وتعهد سازمانی کارکنان بانک صادرات شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
18 بررسی وضعیت سلامت سازمانی در ادارات دولتی، نمونه مورد بررسی ادارات دولتی شهرستان سردشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 تعیین عوامل موثر بر پذیرش تبلیغ اینترنتی از دیدگاه مردم در کسب و کار های کوچک و متوسط در سال 92-91 (مطالعه موردی : شهرک صنعتی مرند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
20 رهبری نوگراو تحول آفرین رویکردی جدید در سازمانهای موفق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
21 شناسایی و الویت بندی عوامل بحرانی در پیاده سازی سیستم ERP در سازمان با استفاده از تکنیک FTOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
22 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برتوسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
23 طراحی مدل جامع و بومی توانمندسازی منابع انسانی در گمرک جمهوری اسلامی ایرانمطالعه موردی گمرکات استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
24 مدل عوامل مؤثر کیفیت در زنجیره تامین صنایع غذایی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
25 همراستایی قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجربه مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار