سیدعلی پایتختی اسکویی

 سیدعلی پایتختی اسکویی هیئت علمی دانشگاه تبریز

سیدعلی پایتختی اسکویی

Seyedali Paytakhti oskoii

هیئت علمی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سبد بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 61
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش وثیقه گذاری دارایی ها و تصمیمات تامین مالی مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 اقتصاد انرژی و استراتژی آینده با تکیه بر بخش صنعت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
3 بررسی تاثیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر نرخ بیکاری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
4 بررسی تاثیر سیاست پولی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 بررسی تاثیر عوامل موثر بر تقاضای بیمه در ایران مطالعه موردی: بیمه عمر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
6 بررسی تاثیرات همزمان سرمایه فکری و تورم بر ارزش افزوده بخش صنعت مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
7 بررسی تأثیر پیشرفت تکنولوژی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (مطالعه موردی : ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
8 بررسی تأثیر مولفه های فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
9 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده حقوق صاحبان سهام مطالعه موردی شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
10 تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات دربهبود کارایی مراکز بهداشتی و اثرات اجتماعی - اقتصادی ناشی از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
11 سنجش اثرگذاری دموکراسی بر مخارج دولت مطالعه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
12 کاربرد داده های پانل درقالب یک مدل اقتصادسنجی در بخش انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
13 مالیات های زیست محیطی ( مالیات های سبز ): مبانی نظری،تجربه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 مالیات های سبز: بررسی مبانی نظری و تجربه ها و آثاررفاهی و زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
15 مدیریت جامع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در بخش های سه گانه اقتصادی مطالعه موردی: ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
16 نرخ تورم و تصمیمات تامین مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
17 نقد شوندگی سهام و تصمیمات تامین مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی