محسن نظری

 محسن نظری دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

محسن نظری

Mohsen Nazari

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی توسعه ترانزیت چندوجهی از طریق ایران و ارائه چارچوب بهبود آن (تحلیلی در سه حوزه حمل و نقل دریایی، جاده ای، ریلی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 3
2 استراتژی تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 22
3 Numerical simulation of buoyant rise of multiple Bubbles using a lattice Boltzmann method (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 5، شماره: 15
4 بررسی اثر تفاوت قیمت، هنجار اجتماعی سلسله مراتبی و بومی بر ادراک قیمت گذاری منصفانه؛ تحلیل نقش منبع تامین مالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی تنوع آللی ژن های VRN1 و Ppd1 در ارقام مختلف گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
6 بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه گذاران بیمه درمان تکمیلی (مطالعه موردی: یک شرکت بیمه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 31، شماره: 2
7 بررسی عددی خنک کاری بهینه مانع مربعی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 2
8 بکارگیری طرح میانیاب سازه - سیال شارپ درروش ترکیبی مرزغوطه ور شبکه بولتزمن جهت مدلسازی جریان سیال غیرنیوتنی ازروی سیلندر (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 4
9 تاثیر ارائه‎ تفکیکی قیمت محصول در مقایسه با ارائه کلی قیمت آن بر رفتار خریدار (مطالعه موردی فرودگاه مهرآباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 5، شماره: 2
10 تاثیر پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند( مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 41
11 تاثیرات پارامتر انتقال حرارت سیال/نانوذره و سیال/جسم جامد بر روی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیالات در کانال متخلخل: با شرط عدم تعادل حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 44
12 تأثیر هوش عاطفی بر بهره‌وری سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 7
13 تحلیل دوبعدی انتقال حرارت مزدوج پایا و آرام در یک محفظه مربعی شکل حاوی بلوک متخلخل (یادداشت پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 29، شماره: 1
14 تحلیل عددی انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی درمحیط متخلخل (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 3، شماره: 1
15 جابه جایی آزاد در محیط متخلخل با تولید حرارت حجمی (حل خود تشابهی ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 24، شماره: 2
16 روش شبکه بولتزمن حرارتی مرتبه دوم در انتقال حرارت جابه جایی آزاددر محفظه های غیرمربعی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 3
17 روش مرز غوطه ور– شبکه بولتزمن برای شبیه سازی حرکت ذره در سیالات غیرنیوتنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 28، شماره: 1
18 رهیافت توماس موازی در دینامیک سیالات محاسباتی به کمک پردازنده های گرافیکی – جریان درون حفره (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 28، شماره: 2
19 عوامل تعیین کننده قصد خرید برندهای تقلبی لوکس(مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 1، شماره: 2
20 مطالعه تطبیقی چارچوب ادراک قیمتی مصرف کنندگان ایرانی با سایر کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 2
21 نقش رقابت پذیری در قیمت گذاری ناقرینگی و کیفیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اعداد بی بعد روی تعادل حرارتی محیط متخلخل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
2 اثر فعال سازی مکانیکی براحیاء کربوترمی ایلمنیت (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 ارائه رویکردی جهت بررسی عوامل اثرگذار بر فروش (مورد مطالعه شرکت ایران خودر در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
4 ارائه مدلی برای تعیین استراتژی قیمت گذاری شرکت ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
5 ارایه چارچوبی مفهومی جهت پیاده سازی Social-CRM در رستوران زنجیره ای پدر خوب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
6 ارایه چارچوبی مفهومی جهت پیاده سازی Social-CRM در رستوران زنجیره ای پدر خوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
7 ارتباط بین صفات کیفی دانه و نشانگرهای مولکولی SSR و ISSR در برخی از ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 ارزیابی تاثیر سرعت طولیخ ودرو بر عملکرد دینامیکی آن در حضور لفی سیستم فرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 استفاده از اطلاعات سامانهGIS جهت تعیین فاز برای مشترکین فشار ضعیف بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک جهت دستیابی به کمترین تلفات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
11 Calculation of Magnetizing Inductance of Self ExcitedInduction Generator Using Finite Element Method (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
12 Dynamic Behavior of Three Phase Self Excited Induction Generator during Balanced and Unbalanced Faults UsingFinite Element Method (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
13 Laboratory study of the effect of porous material on flame structure (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
14 Sedimentation of a single ellipse in a thin box using the Immersed Boundary Non-Newtonian Lattice Boltzmann Method (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 THE IMPACT OF COMMUNICATING THE PREVENTION OF INFECTIOUS ADDICTION BY ADDRESS ON SOCIAL NETWORKING (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
16 The Impact of Human Factors on Word-of-MonthCommunications & Emotional Contagion in Market: an AgentbasedModeling (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
17 بررسی اثر نسبت ویسکوزیته بر روی جابجایی دو سیال غیر مخلوط شدنی در محیط متخلخل تصادفی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 بررسی اختلاط توسط جریان الکتروکینتیک با بار القایی در میکرو کانالی با یک جفت مانع مثلثی رسانا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
19 بررسی اختلاط سیالات نیوتونی در میکرو میکسری با موانع رسانا تحت جریان الکترو کینتیک القایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی
20 بررسی ارتباط بین عملکرد پورتفولیو شرکت های سرمایه گذاری با رتبه نقد شوندگی آنها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری و افت فشار نانوسیال در جریان مغشوش درون لوله افقی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
22 بررسی انتقال حرارت و جرم در ماده متخلخل در حضور شار حرارتی بیوشیمیایی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
23 بررسی پایداری خودرو در حرکت طولی درحضور لقی سیستم فرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
24 بررسی تاثیر برون سپاری بر کاهش هزین ههای عملیاتی و عملکرد زنجیره تامین (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
25 بررسی تاثیر پیشبرد قیمتی برارزش ویژه برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
26 بررسی تاثیر زاویه تماس بر شکل و اندازه قطرات در میکروکانال تیشکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
27 بررسی تاثیر عدد مویینگی و نسبت نرخ جریان بر سرعت حرکت قطره وفرکانس تشکیل در میکروکانال تیشکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
28 بررسی تاثیر کمیابی مقداری و زمانی در استراتژی تخفیف بر قصد خرید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
29 بررسی تجربی پدیده ناپایداری انگشتی مویینگی در پیل سوختی غشای پلیمری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
30 بررسی جبهه سیال در کانال و محیط متخلخل به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
31 بررسی جریان سیال و انتقال حرارت جابجایی اجباری در کانال با وجود موانع با آرایش های مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
32 بررسی دینامیک انتشار شعله پیش آمیخته با حضور ماده متخلخل : مقاله مروری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
33 بررسی رابطه ابعاد رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه گذاران بدنه اتومبیل مطالعه موردی: شرکت بیمه کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
34 بررسی رابطه بین استقرار نظام مدیریت دانش با مهارتهای مدیریتی مطالعه موردی: بانک ملی مرکزی جنوب غرب کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
35 بررسی رابطه بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و عملکرد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
36 بررسی رابطه بین ویژگی های فردی منابع انسانی و بهره وری کارکنان (مطالعه موردی در دانشگاه های پیام نور استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
37 بررسی رابطه علت و معلولی میان تجارت، صادرات و واردات و توسعه مالی در اقتصاد ایران(با تاکید در جذب سرمایه گذاری خارجی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
38 بررسی رابطه میان هوش هیجانی باخلاقیت هیجانی وشادی: مطالعه ای درمیان دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
39 بررسی عددی انتقال حرارت و میدان مغناطیسی ناپایا درکوره ذوب القایی در خلا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
40 بررسی عددی تاثیر آرایش پره های دما ثابت بر انتقال حرارت جابجائی آزاد داخل محفظه های مربعی درجریان آرام (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
41 بررسی عددی تشکیل قطره در میکرو کانال جریان متمرکز شده با استفاده از روش لولست (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
42 بررسی عددی تشکیل قطره در میکرو کانال جریان متمرکزشده به روش المان محدود و با استفاده از روش لولست (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
43 بررسی عددی سقوط دو ذره دایروی غیر هم اندازه با روش مرزغوطه ور شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
44 بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان فروشگاه های رفاه استان کهگیلویه وبویراحمد (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
45 بررسی معادلات حالت مختلف در روش شبکه بولتزمن شبه پتانسیل جهت ایجاد نسبت چگالی بالا بین دو فاز در جریان های تک جزئی دو فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
46 بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
47 بررسی نسبت آب به سیمان برخواص ریولوژیکی بتن خودتراکم حاوی متاکایولن و میکروسیلیس و PET (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
48 بررسی و مدل سازی جریان خروج میوه زیتون تلخ از یک مخزن تحت تاثیر ارتفاع و سطح دهانه خروجی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
49 بررسی وجود اطلاعات نامتقارن در بیمه عمر و چگونگی تاثیر آن بر منافع بیمه گر و بیمه گذار (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
50 پیش بینی تقاضای مصرف کوتاه مدت بار الکتریکی مبتنی بر روش ARX غیر خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
51 پیش بینی رابطه خوش بینی آموخته شده با هوش اجتماعی و عملکردگرایی زباندر بین معلمین انگلیسی خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
52 تاثیرات متقابل محیط بررشد و بروز خلاقیت در کودکان 4 تا 6 ساله (نگاه روانشناسانه استراتژی امکانات) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
53 تحلیل عددی انتقال حرارت مزدوج در شیشه‎های دوجداره ساختمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
54 تحلیل عددی حرکت و جداسازی ذرات در یک میکروکانال با حضور میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
55 تعیین خصوصیت ارقام گندم هگزاپلوئید برای ژن های ورنالیزاسیون در مکان ژنی VRN1 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
56 توزیع اللی ژن های فتوپریود در مکان ژنیPpd1 در ارقام گندم هگزاپلوئید (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
57 توسعهی مدل شبیهسازی رفتار خرید ناگهانی با رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
58 حل تحلیلی انتقال حرارت جابجایی در لوله حاوی ماده متخلخل: بررسی تاثیرات نسبت تخلخل و عدد پکلت بر انتقال حرارت و توزیع دما (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
59 حل تشابهی و حدی معادله های انتقال حرارت از یک صفحه داغ در محیط متخلخل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
60 روش ترکیبی شبکه بولتزمن فشاری- تفاضل محدود جهت بررسی جریان پویزله سیال ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
61 روش ترکیبی مرزغوطه ور– شبکه بولتزمن بااعمال نیروی چندگانه به منظور شبیه سازی جریان سیال غیرنیوتنی بر روی استوانه با سطح مقطع مثلثی و مربعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
62 سنتز و شناسایی نانو فوتوکاتالیست مغناطیسی روی فریت بر پایه گرافن برای سولفورزدایی مدل گازوییل (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
63 سنجش کیفیت عملکرد کارکنان کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج با استفاده ازمدل EFQM (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
64 سولفورزدایی از گازوییل با استفاده از نانو فوتوکاتالیست هیدروکسید دولایه ای مضاعف نیکل-کبالت (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
65 شبیه سازی تاثیر دهانه خروجی بر جریان زیتون تلخ در یک مخزن با استفاده از روش المان گسسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
66 شبیه سازی سقوط جسم سرد در محیط غیرنیوتنی: روش مرزغوطه ور- شبکه بولتزمن گرمایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
67 شبیه سازی فرآیند سقوط قطرات تحت میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
68 طراحی، پیاده ساز و مقایسه عملکرد کنترل کننده های کلاسیک و فازی در سیستم گوی و میله به روش آزمون سخت افزار در حلقه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی
69 طراحی، پیاده سازی و مقایسه عملکردکنترل کننده lead و فازی در سیستم گوی و میله به روش آزمون سخت افزار در حلقه (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
70 کنترل جریان الکتروکینتیک غیر خطی حول موانع رسانا در یک میکرو کانال (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
71 مخاطرات آلودگی هوا در ماشین های حفاری تمام مقطع مکانیزه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
72 مدل سازی توزیع جریان هوا در ماشین حفاری تمام مقطع تونل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
73 مدل سازی دو فازی تشکیل قطره فروفلویید در میکرو کانال حاوی روغن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
74 مدل سازی دوبعدی نفوذ و تغییر مسیر سیال داخل محیط متخلخل به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
75 مدلسازی توزیع جریان هوا در ماشین حفاری تمام مقطع تونل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
76 مدلسازی عددی و بررسی اثرات ارتفاع بافل ورودی ومحل ورود سیال در بازده حوضچه های رسوب گذار اولیه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
77 مرز غوطه ور- شبکه بولتزمن با الگوریتم اعمال نیروی چند مرحله ای برای شبیه سازی رفتار دو سیلندر دایروی در جریان برشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
78 مروری بر کاربرد چاه های فشار شکن در سدهای خاکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
79 مطالعه آزمایشگاهی پایداری فوم و عوامل موثر بر تحرک آن در مقیاس حباب با رویکرد ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
80 مطالعه آزمایشگاهی نحوه انتشار شعله پیش مخلوط متان-هوا در محفظه بسته با حضور مانع متخلخل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا
81 مطالعه آزمایشگاهی نحوه انتشار شعله پیش مخلوط متان-هوا در محفظه بسته با حضور مانع متخلخل و مانع صلب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
82 مطالعه تجربی اثرانحنا بر نرخ انتقال حرارت لوله های خمیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
83 مطالعه توزیع اللی ژنهای Vrn1 و Ppd1 در برخی از ارقام گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
84 مطالعه و بررسی رابطه بین عملکرد مالی و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
85 مطالعه و شناخت آزمایشگاهی عوامل موثر بر پایداری فوم جهت کاربرد در افزایش بازیافت نفت (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
86 مقایسه تشکیل و جدایش قطره در جریان دوفازی در میکروکانال های هم محور، هندسه متقاطع و تی شکل (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
87 مقایسه عملکرد حرارتی نانوسیال در خنک کاری سی پی یو با آرایش هیت سینک عمودی و مورب (مطالعه آزمایشگاهی) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
88 نقش تبانی در انتخاب مزایده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
89 نقش مدیریت تعالی دربهره وری سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی