ایوب حسین پور

 ایوب حسین پور سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی

ایوب حسین پور

Ayob Hoseinpour

سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.