رضا مکنون

 رضا مکنون رئیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

رضا مکنون

Reza Maknoon

رئیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه ساختاری به منظور برنامه ریزی بلندمدت بهینه بهره برداری تلفیقی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
2 ارائه مدل هوشمند تعیین رفتار تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی با لحاظ نمودن وضعیت دینامیکی سیستم آبخوان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
3 تثبیت و جامدسازی خاکستر حاصل از سوخت زباله با استفاده از سیمان پرتلند و دوده سیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
4 مدل بهینه سازی چند هدفه به منظور مدیریت بهره برداری تلفیقی با استفاده از الگوریتم های NSGA-II و SGAs (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
5 مدیریت بهره برداری تلفیقی تحت شرایط عدم دقت در پارامترهای آبخوان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
6 مطالعه آزمایشگاهی کاربرد پلیمر معدنی آلومینیم در حذف کدورت از آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 66
7 مکان یابی بهینه ایستگاههای پایش در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 59
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مجازی آبی و بررسی اقلام مهم کشاورزی و جابجایی آن در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
2 آب مجازی و نقش آن در سیاست گذاری های کلان ابی کشورها (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
3 ابزارهای آینده پژوهی در اختیار برنامه ریزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
4 اثرات تولید انتقال و مصارف انرژی بر منابع آب کشور از دیدگاه شاخص ردپای آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 ارائه دو راهکار جهت کاهش آلودگی صوتی زیست محیطی فرودگاه مهرآباد توسط مدل INM (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
6 ارزشیابی روشهای ارزیابی زیست محیطی پروژه های سدسازی درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
7 ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
8 ارزیابی اثرات تجمعی زیست محیطی احداث سدهای متوالی بر روی رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 ارزیابی اثرات زیست محیطی و نقش آن در تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
10 ارزیابی بهترین راهکارهای مدیریتی در بهبود کمیت سیلابهای شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
11 ارزیابی تغیرات اقلیمی حوضه آبریز زرینه رود در دو دوره 0202 - 0211و2046-2065 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل - HADCM3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 ارزیابی چرخه عمر مصالح ساختمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
13 ارزیابی چرخه عمر مصالح ساختمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
14 ارزیابی راهبردی زیست محیطی و نقش آن در تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
15 ارزیابی ریسک در ساختمانهای پردیس دانشگاهی - مطالعه موردی پردیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
16 ارزیابی ریسک های ایمنی موثر بر سلامت افراد در ساخت و سازهای شهری گامی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 ارزیابی زیست محیطی راه هدایت توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
18 ارزیابی زیست محیطی راهبردی منابع آب (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست
19 ارزیابی زیست محیطی راهبردی منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
20 ارزیابی زیست محیطی راهبردی منابع آب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
21 ارزیابی شرایط بهره برداری از سدهای مهم حوضه دریاچه ارومیه و اولویت بندی درجه اثربخشی آنها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 استراتژیهای مناسب جهت بهبود صنعت گردشگری کشوربااستفادها زروشهای SWOT و TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 استفاده از ارزیابی ریسک زیست محیطی در ارزیابی اثرات زیست محیطی (ELA)به منظور ارزیابی جامع تر و پاسخ مدیریتی مطابق با الویت های ریسک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
24 استفاده از سیستم خبره FUZZY در مدیریت پسماند جامد شهر تهران مبتنی برتوسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
25 استفاده مجددازفاضلاب خاکستری درآبیاری فضای سبزوارزیابی اثرات زیست محیطی آن درراستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 امکان سنجی نواحی مستعد توسعه ی اکوتوریسم مطالعه ی موردی شهرستان مشکین شهر(استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
27 اولویت بندی راهکار های کاهش هدر رفت آب شهری طبق مدلسازی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
28 Comparative Study of Conventional Ceilings in Iran from Environmental, Economical and Social Points of View (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
29 Comparison of sludge microbiological characteristics in Tehran Wastewater Treatment Plants (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
30 Different measurements of energy consumption and Environmental impact of a building (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
31 Environmental characterization of stabilized/solidified petrochemincinerator bottom ash with cement, silica fume and Nano-silica (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
32 Government vs. Governance in Natural Disasters (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
33 Implementation of the sustainability concepts in construction waste management (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
34 Incorporation of probabilistic health risk assessment of heavy metals into biosolids land application guidelines (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بازنگری در سیاست های مدیریت منابع آب ایران با رویکرد تجارت آب مجازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی به نیترات در شهرهای مختلف ایران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
37 بررسی اثرات اجتماعی سیل در کشورهای آسیایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
38 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی تخصیص منابع آب با استفاده از مدل WFAP مطالعه موردی حوضه زنجانرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
39 بررسی اثرات زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی برچسب سبز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست
40 بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی متروها (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور
41 بررسی استراتژیهای زیست محیطی برای توسعه پایدارشهری درایران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
42 بررسی امکان استفاده از صفحات شناور بتن سبک پرلیتی برای کاهش تبخیر مخازن سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
43 بررسی امکان پذیری بازیافت ضایعات صنعت ساخت وساز برای توسعه پایدار بهره برداری از مصالح ساختمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار
44 بررسی پتانسیل های آب مجازی آبی بین حوضه ای در ایران و بررسی ضایعات محصولات زراعی از دیدگاه محتوی آب مجازی آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
45 بررسی تاریخچه سیاست گذاری آب در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
46 بررسی تکنیک پسنگری در بافتار توسعه ی پایدار با نگاهی به سناریوهای کاهش انتشار در کشورهای هند، ژاپن و آلمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
47 بررسی تمایلات مردم به بازمصرف فاضلاب تصفیه شده در مصارف روز مره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
48 بررسی دروس مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار در مقطع کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه های ایران و سایر دانشگاه های منتخب دنیا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
49 بررسی کاربرد پلی کاتیون آلومینیوم در حذف کدورت کائولین از آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 بررسی مقایسه ای نظام ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران، چالشها و راهبردها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
51 بررسی و تحلیل تحقیقات صورت گرفته در زمینه کاربرد ابزار ارزیابی چرخه حیات (LCA) در مصالح ساختمانی و ساخت و ساز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
52 بررسی وجود ارتباط آماری بین پارامترهای مختلف لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب شهرتهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 بررسی وجود ارتباط آماری بین پارامترهای مختلف لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب شهرتهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
54 بررسی وضعیت و اثرات pH شیرابه بر بستر و پوشش رسی محل دفن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
55 بررسی ویژگیهای مهم لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب شهرتهران و مقایسه با استانداردهای معتبر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 پخشیدگی طولی مواد واکنش پذیر در شبکه های توزیع آب درحالت پایدار وآرام ( با رویکرد بهره برداری ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
57 پیش بینی بلندمدت رواناب ورودی دریاچه ارومیه تحت مدلهای گردش عمومی جو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
58 تاثیر الگوی غذایی بر منابع آب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 تاثیر جایگزینی خاکستر لجن تصفیه خانه فاضلاب به جای سیمان بر مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
60 تثبیت و جامدسازی در مدیریت پسماندهای خطرناک در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 تجارت آلودگی کیفیت آب و هوا: نگاهی نو در مشارکت موثر ذی نفعان در حفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
62 تدوین سیاست های بلندمدت بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی بر اساس مدل بهره برداری تلفیقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
63 تعیین جریان­های­ زیست­محیطی مصالح ساختمانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
64 تعیین شاخص های کلیدی عملکردHSE برای سنجش وبهبودعملکرد شرکت ها و پیمانکاران حفاری درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
65 تعیین نرخ واکنش و ضرایب سینتیکی زوال کلر در سیستم های توزیع آب ( با رویکرد بهره برداری ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
66 تلفیق اثرات اجتماعی – اقتصادی در تصمیم گیری مدیریت خشکسالی در شهر کاشان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
67 جایگاه رویکرد طراحی سبز در ساخت اسکله ها و موج شکنها برای توسعه پایدار صنعت ترابری دریائی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار
68 چشم انداز توسعه ملی و راهبردهای کلان توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
69 رنگزدایی و حذف COD از فاضلاب حاوی رنگزای آزوی AR18 در بیوراکتور غشایی ناپیوسته متوالی SBMBR تحت تاثیر زمان ماند هیدرولیکی HRT (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
70 سیاست گذاری های جدید آبی با بهره گیری از تجربیات ژاپن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
71 شناسایی راهکارهای کاهش حوادث وخسارات در صنعت حفاری نفت وگار ایران بر مبنای ارزیابی جامع ریسک های HSE (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
72 غلظت نیترات وضرورت کنترل آن در آب آشامیدنی شهر اراک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
73 فرضیه منحنی های زیست محیطی کوزنتس؛ بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست با تاکید بر آلودگی هوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
74 کاربرد پلی آلومینیوم کلراید به عنوان جایگزین کلرید فریک در حذف کدورت از آب تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
75 کاربرد پلی آلومینیوم کلراید به عنوان جایگزین کلرید فریک و آلوم در حذف کدورت از آب تهران (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
76 لزوم بکارگیری BIM در ساختمان های استراتژیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
77 مدل تعیین طول دوره امتیاز بهینه در پروژههای با قرارداد BOT با استفاده از روش شبیه سازیمونتکارلو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
78 مدل سازی آلودگی صوتی طرح بیست ساله فرودگاه مهرآباد و تعیین کاربری اراضی اطراف فرودگاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
79 مدلی برای رتبه بندی ریسک در پروژه های ساختمانی با رویکرد فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
80 مدیریت جامع انرژی در ایران، بررسی راهکارها و نتایج حاصل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
81 مدیریت ضایعات و پسماندهای ساختمانی پس از وقوع زلزله؛ راهکارها وچالش ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
82 مدیریت کیفیت آب رودخانه ها با آلاینده های جمع پذیر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
83 مروری بر فعالیتهای دانشگاههای سبزدر ایران و جهان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
84 مطالعه مروری برعملکرد فرآیند تلفیقی فنتون /سیستم های بیولوژیکی درتصفیه فاضلابهای حاوی رنگزا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
85 معرفی شاخص ردپای آب از مفاهیم تا کاربردها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
86 مقایسه ارزیابی راهبردی زیست محیطی درچندکشور منتخب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
87 مقایسه تطبیقی ارزیابی اثرات زیست محیطی متروها در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
88 مقایسه غلظت نیترات آب آشامیدنی مناطق مختلف شهر اراک (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
89 مقایسه و نمره دهی زیست محیطی، اقتصادی و سبکسازی سه سقف تیرچه با بلوک سفالی، سیمانی و یونولیتی از دیدگاههای ملی و بهره بردار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
90 مقایسه ی واکنش کشورهای ایران، هایتی و ژاپن به زلزله در شهرها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
91 نگاه فرایندی - ابزار فرایندی : چالش بنیادین نظری در دانش مدیریت پروژه امروز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
92 نمره­دهی زیست­ محیطی­واقتصادی­اسکلتهای ساختمانی با استفاده از روش ارزیابی چرخه­عمر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران