علی رحمانی

 علی رحمانی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

علی رحمانی

Ali Rahmani

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مدیریت ریسک بر نوسان جریانات نقدی و سودخالص شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
2 ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 1
3 ارتباط بین بیماری های قلبی با بیماری های پریودنتال (بیماری های دهان و دندان) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 1
4 ارتباط تنوع بخشی شرکتی با ارزش شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
5 ارزیابی مقایسهای ساختار سرمایه شرکتهای با فناوری پیشرفتهو سنتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیلرگرسیون خطی چند گانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 36
6 ارزیابی یکنواختی گزارشگری طرح های بازنشستگی در صورتهای مالی شرکتها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 30
7 اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 2
8 Importance, Advantages, and Objectives of Taking and Recording Patient’s Medical History in Dentistry (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 2، شماره: 3
9 Tooth Loss Related to Systemic Diseases (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 2، شماره: 4
10 بررسی اثر محافظه کاری و رشد بر سوگیری نرخ بازده سرمایه گذاری در مقایسه با نرخ بازده داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 20
11 بررسی ارتباط دارایی های نامشهود با گزارشگری سرمایه انسانی: شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
12 بررسی تطبیقی مبانی صدق و کذب و توریه و احکام فقهی آنها با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ره (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 1
13 بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها در ایران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 2
14 پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 4
15 تاثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 3
16 تاثیر دقت برآوردی پیش بینی سود مدیران بر رانش پس از اعلان سود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 24
17 تجدید ارایه صورت های مالی و ریسک اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 34
18 تجزیه و تحلیل بنیادی حساب های دریافتنی و پیش بینی بازدهی آتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
19 تغییر در مدل ارائه صورت های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
20 تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه گذاری شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
21 حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
22 داراییهای نامشهود در شرکتهای بورسی و تاثیر آن بر ارتباطارزشی سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 43
23 رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
24 رابطه تجربی متغیرهای حسابداری و بازار با بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 11
25 رابطه ی تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی با مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 4
26 طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
27 عملکرد بلندمدت عرضه های اولیه سهام در ایران: آزمون تجربی برخی از عوامل مرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 22
28 محرکهای افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 56
29 مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
30 موانع پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 27
31 نقش فرآورده های جایگزین خون در احیای ترومای جسمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1
32 واکاوی اصول رفتاری و واکنش امام رضا علیه السلام برابر هارون از منظر روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 analytical analysis approach to study of the vibration characteristics of the multi axles truck and its validation (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
2 اثرات انسداد به علت حضور سیم راهنما در رگهای کرونری تنگشده (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
3 اثربخشی حسابرسی داخلی با تاکید بر دو دیدگاه عرضه و تقاضا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
4 ارتباط رفتار مدیران با سود پیش بینی شده شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
5 ارزیابی پوزلان های جدیددرساختاربتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 ارزیابی کاربرد فناوری های نوین در ساخت سازه های فولادی با مقاطع سرد نورد شدهCFS) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 استقرار نظام راهبری شرکتی: تجربه بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش راهبری شرکتی
8 اصلاح جمعیت اولیه الگوریتم تفاضل تکاملی و بررسی تاثیر آن در بهینه سازی توپولوژی سازه های دوبعدی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
9 Improving Inverse Kinematic solutions of Robotic Systems for Accuracy and Speed Using Neural Network Ensembles (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
10 THE ASSOCIATION BETWEEN FOOD SECURITY AND DEPRESSION IN FREE-LIVING OLDER ADULTS OF TEHRAN CITY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
11 بررسی اثرات حشره کشی اسانس گیاهان Carum copticum L و Cuminum cyminum روی دو گونه از مهمترین آفات انباری در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 بررسی ارتباط برخی عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
13 بررسی ارتباط رفتار متقلبانه با میزان و تعدد تعدیل در سود پیش بینی شده شرکتها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
14 بررسی ارتباط ساختار مالکیت و کیفیت حسابرسی بر خطر سقوط قیمت سهام (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
15 بررسی اوضاع اجتماعی دوره سلجوقیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
16 بررسی تاثیر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر مطلوبیت صورت های مالی (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
17 بررسی تاثیر کود بیولوژیک و آرایش کاشت بر عملکرد دانه و شلتوک برنج (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و آرایش کاشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد برنج (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 بررسی تاثیرپیاده سازی عوامل موفقیت برعملکرد اجرایی شرکتها درمواقع بحرانی شرکت آب وفاضلاب شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
20 بررسی زمینه ها و چگونگی جنگ های رده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
21 بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده در بورس ارواق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
22 بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده در بورس اوراق بهادارت هران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
23 بررسی میزان انطباق استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی با وضعیت فعلی گزارشگری در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
24 بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند گرو در برش نمونه (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
25 بررسی نقش توبه در قانون مجازات اسلامی 92 (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
26 بررسی نقش مدیریت پروژه در نحوه عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
27 بررسی و ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
28 بهینه سازی توپولوژی سازه های دو بعدی با استفاده از الگوریتم تفاضل تکاملی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
29 تاثیر آموزش حرکات منظم هوازی برکارکرد حافظه کوتاه مدت و حافظه شنیداری دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
30 تاثیر اندازه شرکت بر دانش حسابداری و استقرار سیستم حسابداری در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
31 تاثیر باکتری های محرک رشد بر خصوصیات برگ سیاهدانه (Nigella sativa L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
32 تاثیر پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالیIFRS بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
33 تاثیر تعدیلات سنواتی و حسابرس برسیاست مالیاتی شرکتها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
34 تاثیر شخصی سازی و سازگاری با تجربیات گذشته در استفاده از بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
35 تأثیر کودهای محرک رشد (PGPR) و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
36 تبیین جایگاه شورایاری ها در نظام مشارکتی مدیریت شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
37 تحلیل تطبیقی نظری تغییرات کالبدی روستایی -(مطالعه موردی : شهرستان انزلی و شهرستان فومن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
38 تحلیل و ارزیابی ظرفیت های طبیعی در راستای شناسایی و رفع چالش های زیست محیطی پیشروی استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
39 تعیین نوع تخلخل در سنگ‌های کربناتی با استفاده از نمودار انحراف سرعت (مطالعه موردی دو. چاه شماره 14 میدان آب تیمور) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
40 تفاوت احیای قلبی ریوی پایه بین غرق شدگان در دریا و سایر قربانیان نیازمند به احیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی
41 چرایی و چگونگی وجود دانشگاه و صنعت، بررسی تعاملات موجود و ارائه راهکار برای ارتقائ سیستمهای حاکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار
42 چینه شناسی سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی آب تیمور جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
43 چینه نگاری زیستی سازندآسماری در چاه شماره 25 میدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
44 چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی آب تیمور (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
45 حسابرسی داخلی و ارزیابی اثربخشی کنترلهای نرم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
46 حسابرسی فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ
47 حساسیت دو گونه آفات انباری به اسانس های گیاهان رازیانه و آویشن شیرازی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
48 حضور اجتماعی اسماعیلیان در ایران از ابتدا تا آغاز انقلاب مشروطه 1285 ش/1906 م. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
49 دانشجو، دانشگاه و مدلسازی روابط فی ما بین با استفاده از باندگراف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
50 رابطه علی بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی
51 رخساره های زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در ناحیه مله گاله، جنوب باختری شیراز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
52 رعایت و کفایت استانداردهای حسابداری در صورت های مالی شرکت های لیزینگ ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
53 روشهای جدید در بررسی پایایی بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
54 روشهای جدیددر بررسی پایایی بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
55 ریزرخساره سازند آسماری درچاه شماره 25 میدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
56 ریزرخسازه هاومحیط رسوبی سازند آسماری درتاقدیس کوه سیاه شمال دهدشت (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
57 زیست چینه نگاری سازند گورپی در نواحی لار و خرامه (استان فارس) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
58 ژ ئو توریسم بزرگ‌ترین نودول های آهکی ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
59 ژئوتوریسم تل نمکدان مورجان منطقه کوهمره سرخی جنوب غرب شیراز (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
60 ژئوتوریسم چشمه های گازی گنبد لران(مناطق نفت خیز جنوب ایران) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
61 ژئوتوریسم کوه سوخته امیدیه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
62 ژئوسایت چشمه های گازی رومشکان کوهدشت (میدان نفتی بابا حبیب) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
63 ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی دولومیت های سازند آسماری در تاقدیس بنگستان، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
64 شناسایی درآمد در شرک تهای نرم افزاری در ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
65 شناسایی صورت های مالی مشکوک به تقلب با استفاده از الگوریتم های اقتباس شده از فرآیند های زیستی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
66 شناسایی موانع توسعه نظام اداری الکترونیک براساس بند 15 سیاست های کلی نظام اداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
67 صنعت بورس اوراق بهادار و آموزش سرمایه گذاران (دریافت مقاله) اولین همایش استانی (شیراز)
68 ضرورت طراحی برنامه درسی مراقبت در حوادث و بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
69 کنترل ظرفیت اتاق عمل در شرایط بهره برداری متغیر از ظرفیت و ضریب اهمیت عمل های جراحی با استفاده از مدیریت درآمد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
70 مبنای حسابداری در بخش عمومی: نقدی، تعهدی یا مبنای یدیگر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی
71 مدلسازی ریاضی و بررسی پایدار پذیری حرکت کایت مولد در فضا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
72 مدیریت پوشش ریسک اعتباری با استفاده از سوآپ نکول اعتباری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
73 مدیریت پوشش ریسک اعتباری با استفاده از سوآپ نکول اعتباری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
74 مروری بر مشخصه های موثر در قابلیت تجاری شدن یک پروتز دست و مقایسه پروتزهای موجود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
75 مسولیت مدنی آرایشگر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
76 مسیر بهینه حرکت کایت در فضا جهت حداکثر نیروی لیفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
77 مطالعه جامعه شناختی انسان و مسئولیت هایش از نگاه قران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
78 مطالعه خصوصیات رویشی، عملکرد و شاخص برداشت برنج تحت تاثیر آرایش کاشت و کودهای بیولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
79 مقایسه چینه نگاری سازند گورپی در برش تاقدیس سلامتی با نواحی فارس و خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
80 نقش فاکتورینگ در تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
81 نقش فاکتورینگ در تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
82 نوسانات عمق حوضه رسوبی سازند گورپی در نواحی لار و خرامه (استان فارس) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
83 ویژگی های سنگ چینه ای سازند آسماری در 3برش از 3زیرحوضه زاگرس (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور