همایون کتیبه

 همایون کتیبه رئیس دانشکده معدن و متالورژی و دانشگاه امیر کبیر

همایون کتیبه

Homayon Katibeh

رئیس دانشکده معدن و متالورژی و دانشگاه امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات کمی بلندمدت شرایط مدیریت و بهره برداری کنونی بر آبخوان دشت ورامین (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
2 بکارگیری مدل Modflow مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی و ارزیابی عملکرد طرح تغذیه ی مصنوعی دشت آب باریک بم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 50
3 مبانی طراحی تهویه تونلهای راه آهن مطالعه موردی: تونل 102راه آهن لرستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
4 مطالعه اثرات زیست محیطی انتقال نیترات در آبخوان ورامین با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز خوشه ای داده های ژئو شیمیایی رسوبات آبراهه ای خوسف جهت شناسیایی مناطق امید بخش (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
2 آنالیز نشت آب به مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد رودبار لرستان با استفاده از نرم افزار Seep/w (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
3 ارایه الگو درانتخاب سیستم زهکشی بهینه تونل ها با توجه به شرایط زمین شناسی مهندسی ساختگاه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
4 ارزیابی روشهای SGR و TIC در رده بندی میزان نشت آب به تونلهای شهری؛ مطالعه موردی: تونل خط 2 مترو تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
5 ارزیابی نشت آب زیرزمینی به تونل بازی دراز با استفاده از نرم افزار seep/w (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
6 ارزیابی نشت آب زیرزمینی به تونل چغاخور به روش SGR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
7 استفاده از شاخص کارایی کریجینگ برای ارزیابی اعتبارسنجی عیارتخمینی بلوک در کانسار پلاسری آهن سنگان ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
8 اعتبار سنجی روش های ارزیابی نشت آب زیرزمینی به تونل بازی دراز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
9 اعتبار سنجی و ارزیابی نرم افزار Seep/w در برآورد میزان نشت آب زیرزمینی به تونل های کم عمق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
10 الگوی بهینه اکتشاف منابع آب زیرزمینی با رویکرد ساختار شکست کار پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
11 اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری توده سنگ معدن مس سونگون با روشهای مختلف و براساس مدلهای سیستم درزه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
12 بررسی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده اززمین آمار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
13 بررسی تاثیرات خشکسالی در بیلان آب زیرزمینی دشت دزفول - اندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
14 بررسی تاثیرحفرتونل البرز برشرایط هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
15 بررسی توجیه پذیری انتقال آب بین حوضه ای از تونل ترابری البرز به دامنه جنوبی رشته کوه البرز (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
16 بررسی شاخصهای خشکسالی اقلیمی و خشکسالی هیدرولوژیکی درآبخواندزفول-اندیمشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
17 بررسی کیفیت شوری آب زیرزمینی در دشت ورامین با استفاده ازتجزیه وتحلیل زمین آماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
18 بررسی کیفیت شوری و سدیمی آب زیرزمینی با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ و IDW (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
19 بررسی مدل‌های تحلیلی تزریق دوغاب سیمانی در سنگ درزه‌دار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی مشکل رسوب زایی و راهکارهای کاهش آن در مخروطافکنه چنداب ورامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
21 بررسی مشکل رسوبزایی و راهکارهای کاهش آن در مخروط افکنه چنداب ورامین (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد گتوند علیا با استفاده از نرم افزار Seep/w (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
23 بررسی میزان نشت ازمخزن بالا دست سدرودبارلرستان بااستفاده ازنرم افزار Seep/W (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
24 بررسی و مقایسه ی روش های مستقیم و تحلیلی در پیش بینی نشت از مخازن سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
25 بررسیهای هیدروشیمیایی آبخوان آب باریک بم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
26 بهینهسازی معادلات تحلیلی حاکم بر جریان نشت آب زیرزمینی به درون تونلهای سنگی- مطالعه موردی تونل انتقال آب امیرکبیر (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 پیش بینی نرخ نفوذ آب زیرزمینی به تونل انتقال آب سبزکوه- چغاخور با استفاده از روش های تحلیلی و روش تجربی هیوور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
28 تاثیر نشت آب زیرزمینی به تونل ها در افت تراز سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی تونل بازی دراز (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
29 تجزیه وتحلیل زمین آماری برای بررسی کیفیت شوری و سدیمی آب زیرزمینی دشت ورامین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
30 تحلیل پایداری و بررسی راهکارهای تثبیت سطح شیبدار سنگی مشرف بر تونل 72 را آهن لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
31 تحلیل عددی کنترل نشت از تونل انتقال آب آزاد کردستان بوسیله نرمافزار UDEC (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
32 تخمین جریان نشت آب زیرزمینی به تونل انتقال آب قمرود توسط نرم افزار TunSeep (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
33 تخمین میزان نفوذ آب به تونل انتقال آب قمرود به کمک نرم افزار Plaxis (دریافت مقاله) ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
34 تخمین نشت آب زیرزمینی به تونل خط 2 مترو تبریز و رده بندی خطر نشت آب به روش SGR (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
35 تخمین نفوذ آب به تونل انتقال آب مغار نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای رودبار لرستان به کمک روش SGR و مقایسه آن با روش‌های تحلیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
36 تخمین نفوذ آب زیرزمینی به تونل انتقال آب پایاب سد آزاد کردستان به کمک روش SGR و مقایسه آن با روش های تحلیلی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
37 تخمین نفوذپذیری معادل در امتداد محور تونل امیرکبیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
38 تعیین الگوی بهینه مدیریت اکتشاف ذخایر زغالسنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
39 تعیین پتانسیل خورندگی و پوسته گذاری آب رودخانه قره سو در مصارف صنعتی و آشامیدنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
40 فشرده سازی زمان انجام پروژهی مدلسازی انتشار و حذف آلودگی از پساب پتروشیمی کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
41 کاربرد روش‌های ژئوفیزیکی در مطالعات نشت آب به فضاهای زیرزمینی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
42 محاسبه جریان ناگهانی و اولیه آب به درون تونل‌های سنگی مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
43 مدلسازی جریان آب زیرزمینی در محدودۀ معدن سنگ آهن سه چاهون به کمک نرم افزار MODFLOW (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
44 مروری انتقادی بر معادلات تحلیلی حاکم بر جریان آب زیرزمینی به درون تونل های حفر شده در سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
45 مطالعه و ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت روداب شهرستان سبزوار با هدف آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
46 معیارها و روش‌های محاسبه حریم کیفی چاه‌های آب شرب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران