اسماعیل نادری

 اسماعیل نادری ریاست دانشگاه پیام نور استان گلستان

اسماعیل نادری

Ismaeel Naderi

ریاست دانشگاه پیام نور استان گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل آشوب، تجزیه موجک و شبکه عصبی در پیش بینی شاخص بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1970 الی 2011 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
2 اسالیب البیان لاقسام الکنایه فی السور المیین للقرآن الکریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
3 استفاده از روشATP Bioluminescence برای شناسایی سریع آلودگی باکتریایی در آب در مواقع بحران و پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
4 اعتبارسنجی میانگین های متحرک در پیش بینی قیمت سهام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
5 التمرد والتجدید فی الادب العباسی ابو نواس انموذجا (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
6 انماط تراکیب النداء فی سورآل حم للقرآن الکریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
7 بررسی تاثیر ریز ساختار فولاد کربن متوسط و ساختار شیف بازها بر ممانعت کنندگی آنها در محیط اسید هیدروکلریک بوسیله مطالعات پلاریزاسیون، عکس برداری میکروسکوپ روبشی و تحلیل اشعه ایکس (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
8 بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و بدرالشاکر السیاب (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
9 بررسی تطبیقی ساختارهای مدیریتی در مدیریت علوی و مدیریت ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
10 بررسی فرهنگ، اخلاق کارآفرینی و جایگاه کارآفرینان ازدیدگاه متعالی اسلام (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
11 تجلی قرآن در جملات قصار نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
12 جستاری درزبان شناسی رایانه ای وسهم زبان عربی ازآن درفرایند ترجمه ماشینی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
13 جمالیات التناص القرآنی فی أشعار إبراهیم طوقان السیاسیه (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
14 دراسه التشبیه فی معلقتی امری القیس و طرفه بن العبد دراسه (اسلوبیه - احصائیه - دلالیه ) (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
15 دستیابی به شهرهای فشرده پایدار از طریق تجدید حیات شهری بافت فرسوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
16 دستیابی به پایداری زیست محیطی در فضای شهری حاشیه رودخانه (مطالعه موردی: رود قره سو کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
17 عنوان: جایگاه آموزش کارآفرینی در صنعت توریسم با رویکرد استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
18 مدیریت فضای سبز شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
19 مصادر اندیشه های فلسفی جبران خلیل جبران (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
20 مطالعه تاثیر ریز ساختار فولاد در عملکرد ممانعت کنندگی خوردگی شیف بازها توسط طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 مطالعه تاثیر ریزساختار فولاد درعملکرد ممانعت کنندگی خوردگی شیف بازها توسط طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
22 مقایسه تطبیقی جلوه های عناصر طبیعت در اشعار منوچهری و ابن رومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
23 ممیزات الوطن فی اشعار وروایات جبرا ابراهیم جبرا (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
24 نقش بهسازی بافت فرسوده در توسعه پایدار شهر کرج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
25 نقش بهسازی بافت فرسوده درتوسعه پایدارشهرکرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
26 نگاهی مقابله ای و آسیب شناسانه به بحران زن درادب فارسی و عربی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی