ناصر مصلحی میلانی

 ناصر مصلحی میلانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

ناصر مصلحی میلانی

Naser Moslehi milani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات انتقال حامل روی مشخصه های طیفی و توان نوری خروجی دیود های نورگسیل ابرلیانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیک،مکاترونیک و سیستم های هوشمند
2 بررسی مشخصه های عملکرد لیزر نقطه کوانتومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
3 حل خود سازگار معادلات آهنگ در حالت پایا برای دیود مای نورگسیل آبرلیانی InGaN/GaN (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
4 سیر تکاملی نظریه لیزر و تاریخچه انواع لیزرها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
5 محاسبات وزنی در رشد رونشستی فاز مایع برای ساخت دیود نور گسیل GaAs/Al0/4 Ga0/6 As (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
6 محاسبه انرژی بستگی در یک QDبا استفاده از روش وردشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
7 مدل سازی مشخصه های عملکرد لیزرهای نقطه کوآنتومی خود سامانی InAs/InP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک