فرساد زمانی بروجنی

 فرساد زمانی بروجنی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

فرساد زمانی بروجنی

Farsad Zamani Boroujeni

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پنهان سازی مجموعه عناصر حساس از طریق حذف تراکنش های حساس مرتب سازی شده با الگوریتم ژنتیک چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Accuracy Improvement of Bag-of-Feature Based Color Medical Image Retrieval with Optimal Selection Initial Point in K-means Clustering (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
2 ارائه دسته بندی سلسله مراتبی بر پایه ORB در حاشیه نویسی اسناد پزشکی (دریافت مقاله) نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی
3 ارائه روشی جهت کنترل عوارض جانبی در پنهان سازی قواعد انجمنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
4 ارائه یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر شباهت برداری و خوشه بندی در سیستم های پیشنهاد دهنده، برای الگوریتم های فیلترینگ مشارکتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
5 ارائه یک روش بهبود یافته برای مقابله با مشکل شروع سرد در سیستم های پیشنهاد دهنده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
6 ارایه روش جدیدی جهت پیش بینی نوع پیوند در شبکههای اجتماعی ناهمگن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
7 ارایه روشی برای پنهان سازی مجموعه اقلام بسته با سودمندی بالا جهت حفظ محرمانگی در استخراج سودمندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
8 ارایه روشی جهت افزایش دقت حاشیه نویسی تصویر با استفاده از ویژگی های بافت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
9 ارایه روشی جهت بهبود پیش بینی بقا در همبودی سرطان با استفاده از ترکیب یافتن الگوهای پنهان و روشهای طبقه بندی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
10 ارایه یک روش جدید در شناسایی تومور مبتنی بر میدان های تصادفی مارکف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
11 استخراج افزایشی الگوهای پرتکرار از داده های قطعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
12 الگوریتم ترکیبی با رویکرد نامعلوم سازی جهت پنهان سازی قواعد انجمنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر
13 الگوریتم ژنتیک در انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
14 الگوریتمی مستقل از چرخشبرای تشخیص هویت در تصاویر شبکیه چشمانسان با استفاده از توصیفگرهای منحنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
15 Evaluation of methods of initial Non-random selection centroids in Kmeansclustering (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
16 بازیابی تصاویر پزشکی رنگی براساس کیسه ای از ویژگی ها با استفاده از انتخاب نقاط بهینه در خوشه بند K-means (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
17 برچسبگذاری بلاک های مقالات علمی با استفاده از درخت تصمیمگیری (دریافت مقاله) دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
18 بررسی برخی روشهای پردازش درخت و گراف بر اساس مدل نگاشت کاهش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
19 بررسی چند الگوریتم تکاملی در انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
20 بررسی چند روش انتخاب ویژگی در بازشناسی حروف و ارقام دستنویس با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
21 بررسی روش های ترکیب طبقه بند ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر
22 بررسی روش های مبتنی بر یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در تشخیص دیابت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران
23 بررسی روشهای پیش بینی نوع پیوند در شبکههای اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
24 بهبود بازیابی محتوا محور تصویر مکان به کمک خوشه بندی وزن دار ویژگی ها، بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
25 بهبود شناسایی مکان توپهای نشانگر در تصاویر انژیوگرافی عروق کروهنری با استفاده از یک روش فیلترینگ ترکیبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
26 بهبود کارایی تشخیص سرقت ادبی بینزبانی فارسی- انگلیسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
27 بهبود کیفیت مسیر پیشنهادی در سامانه پیشنهادگر سفر مبتنی بر شبکه های اجتماعی مکاننما با استفاده از الگوریتم های کاوش الگوهای پرتکرار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
28 بهره برداری ترکیبی از شبکه های مبتنی بر نرم افزار و داده های حجیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
29 پنهان نگاری تصویرو تشخیص انواع روش های مقابله با حملات و خرابی ها در تصویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
30 پنهان نگاری در تصویر و مقایسه روش های پنهان نگاری درتصویر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق مجلسی
31 پنهان نگاری دیجیتال تصویر بر مبنای تبدیل موجک گسسته جهت افزایش شفافیت ومقاومت در برابر حملات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
32 تشخیص شکایت مشترکین مخابرات مبتنی بر روش K-means متوازن شده و دسته بندی ترکیبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
33 حاشیه نویسی خودکار تصاویر پزشکی با استفاده از توصیفگر ORB و دسته بندی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
34 حملات فیشینگ و چالشهای آن در سرقت آنلاین اطلاعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،داده کاوی و داده های حجیم
35 داده های بزرگ :تحولی در دنیای اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
36 ردیابی هدف در دنباله ای از تصاویر ویدئویی مبتنی برشرایط رهگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
37 روش های ترکیبی تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
38 روش های کشف اصالت متون علمی وادبی در محیط تک زبانه و بین زبانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
39 رویکردی نوین در تحلیل عواطف و احساسات در زبان فارسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
40 شناسایی وبسایت های جعلی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ملخ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی
41 طبقه بندی ترکیبی سیگنال های الکتروانسفالوگرام با استفاده از روش استخراجویژگی ترکیب تبدیل ویولت و فوریه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
42 کشف اصالت متون علمی و ادبی ذاتی با استفاده از تشخیص انحرافات در سبک نگارش نویسندگان بر روی زبان فارسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
43 مدلی برای کاهش ابعاد ویژگی مجموعه داده ها با استفاده از یادگیری عاطفی مغز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
44 مرروری بر تکنیکهای قطعه بندی رگهای خونی شبکیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
45 مرور برروش های نهان نگاری و ارایه یک روش پنهان نگاری تصویر مبتنی بر تبدیل Ridgelet و تجزیه QR (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
46 مروری اجمالی بر مسیریابی های سلسله مراتبی در شبکه های حسگر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
47 مروری بر استخراج مجموعه ی اقلام با سود بالا و ارزش قل مداده منفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
48 مروری بر الگوریتم های بازیابی از دست رفتن بسته در شبکه های voip (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
49 مروری بر الگوریتم های کاوش الگوهای متوالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
50 مروری بر انواع سیستم های پیشنهاد دهنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
51 مروری بر بهبود معرفی کاربران در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
52 مروری بر پروتکلهای مسیریابی پشتیبانی کیفیت خدمات در شبکه های ادهاک متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
53 مروری بر تاثیر گزینش زیرمجموعه صفات خاصه، نوع نمونه گیری و میزان نمونه برداری در طبقه بندی بیماران قلبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
54 مروری بر تجزیه و تحلیل احساسات در زبان فارسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
55 مروری بر روش های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا براساس ویژگی بافت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
56 مروری بر روش های بهبود کارایی تکنیک جنگل تصادفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
57 مروری بر روش های پردازش تصویر در تشخیص تومور سرطانی در تصاویر MRI مغزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
58 مروری بر روش های پنهان سازی مجموعه عناصر حساس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر
59 مروری بر روش های پیشنهاد مسیر و پیشنهاد سفر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
60 مروری بر روش های کاوش افزایشی الگوهای پرتکرار در روش های الگوریتم های مبتنی بر متدبازسازی و فاقد متد بازسازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
61 مروری بر روش های وزن دهی درتحلیل احساسات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
62 مروری بر روش های یادگیری عمیق برای پیش بینی بازارهای مالی (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات
63 مروری بر روش های یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهارت های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن آوری ارتباطات
64 مروری بر روشهای قطعه بندی رگ های خونی شبکیه چشم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
65 مروری بر روشهای کاوش منبع کد در مقیاس بزرگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
66 مروری بر روشهای محاسبه شباهت مقالات علمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
67 مروری بر رویکرد اکتشافی درحفظ محرمانگی قواعد انجمنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر
68 مروری بر رویکردهای پنهان سازی قواعدانجمنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
69 مروری بر زبانها و ابزارهای اکتشاف و تولید توپولوژی شبکه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
70 مروری بر کاربردهای داده کاوی در شهر هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی
71 مروری بر محاسبه و تاثیرگذاری کمیت اعتماد در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
72 مروری بر موازی سازی الگوریتم EP-Growth با استفاده از چهارچوب MapReduce (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
73 مروری جامع بر جدیدترین الگوریتم های کشف و شناسایی ارتباطات در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
74 مقایسه ای بر تکنیک های تشخیص کپی مستقیم درتصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
75 مقایسه زمان اجرا و حافظه مصرفی الگوریتمهای کاوش الگوهای نادر بر رویمجموعه دادههای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم