دکتر محسن عباسی

دکتر محسن عباسی استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دکتر محسن عباسی

Dr. Mohsen Abasi

استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فرایندهای شیرین سازی گاز مایع (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 120
2 مروری بر تصفیه پساب های حاوی دی متیل سولفوکسید با استفاده از فرایند های اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مایعات غیرقابل قابل امتزاج با حمام انعقاد بر عملکرد غشاهای پلی اترسولفون جهت تصفیه پسابهای نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
2 امکان سنجی ارائه راه کاری نوین در شیرین سازی آب رودخانه های حله و مند در مصب رودخانه ها با استفاده از فرآیند الکترودیالیز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
3 بازیابی گاز دی اکسیدکربن ازمخلوط بانیتروژن و اکسیژن به وسیله جذب سطحی تناوب فشار - خلاء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
4 بررسی امکان استفاده از رزین های تبادل یونی مختلف جهت کاهش سختی و TDS آب آشامیدنی برای جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
5 بررسی انواع روش های نوین و ترکیبی فرایند فنتون جهت تصفیه پساب های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 بررسی جاذبهای غربال مولکولی 13X در صنعت گاز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
7 بررسی جداسازی امولسیون آب از فرآورده های نفتی در مخازن ذخیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر با استفاده از فرآیند جذب سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
8 بررسی جداسازی امولسیون آب از فرآورده های نفتی ورودی به انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر با استفاده از فرآیند جذب سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی
9 بررسی روش های جداسازی و تصفیه آلاینده های موجود در آب خاکستری جهت استفاده مجدد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
10 بررسی روش های مختلف تصفیه پساب های حاوی دی متیل سولفوکسید (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 بررسی فرایندهای شیرین سازی گاز مایع (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
12 بررسی ناخالصی های سولفور موجود در برش های هیدروکربنی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
13 بهینه سازی جذب گاز دی اکسید کربن با محلول آمین MDEA فعال شده دربرج جذب واحدآمونیاک پتروشیمی پردیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
14 پیشرفت های نوین در فرایند الکترودیالیز معکوس جهت تولید انرژی با استفاده از اختلاف شوری آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 تاثیرگروه آمینی برساختارزئولیت سنتزی 13x درجذب دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
16 تصفیه پساب حاوی اتیلن گلایکول مجتمع گاز پارس جنوبی با نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
17 تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-انعقاد- میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی مولیت و مولیت آلومینا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
18 تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
19 حذف کربنیل سولفاید پیش از مرکاپتان زدایی و تأثیر آن در کاهش سولفور کل خروجی از واحد تصفیه پروپان فازهای 17 و 18 مجتمع گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
20 روش جدید در تصفیه پسابهای حاوی DMSO با استفاده از سیستم ترکیبی AOPs-A (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
21 شبیه سازی جذب گاز دی اکسیدکربن با محلول MDEA دربرج جذب واحدآمونیاک پتروشیمی پردیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
22 شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی، برج تقطیر بنزن- تولوئن پتروشیمی بوعلی سینا به منظور جایگزینی سینیها با آکنه های ساختار یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
23 شبیه سازی وبهینه سازی یک واحدریکلایمرصنعتی جهت جداسازی ناخالصی های همراه آب وگلایکول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری
24 عیب یابی و اصلاح عملکرد مبدل پیش گرمکن واحد پساب صنعتی پتروشیمی پردیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
25 کاربرد روش جذب سطحی تناوب فشار خلاء برای بازیابی - دیاکسیدکربن از گاز دودکش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
26 مدل سازی ترمودینامیکی حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول آمین MDEA با استفاده از معادله حالت SRK و قانون اختلاط Sandler-Wong و معادله ضریب فعالیت NRTL (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
27 مدلسازی پیش بینی منحنی زمان رخنه با استفاده از روش های عددی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
28 مدلسازی پیشبینی اثر سورفکتانت های آنیونی بر کشش سطحی و اندازه قطر حبابها در راکتور هوادهی به کمک شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 مدلسازی سینتیک و همدمای فرآیند جذب دی متیل سولفیدکسید ( DMSO ) از محلول آبی توسط کیتوزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
30 مقایسهی 3 مدل ترمودینامیکی به منظور بهینهسازی مصرف انرژی در برج دیاتانایزر پتروشیمی جم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
31 ممیزی آب جهت بهینه کردن مصرف آب در شهرستان جم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی