محسن برزگر

 محسن برزگر مدیرگروه صنایع غذائی  دانشگاه تربیت مدرس

محسن برزگر

Mohsen Barzegar

مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Zataria multiflora Boiss. and Cinnamon zeylanicum essential oils as two natural preservatives in cake (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 3، شماره: 3
2 اثر محلول پاشی کلسیم ، روی ، بورو زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز درمیوه دورقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
3 Calyx biochemical changes and possibility of reducing thomson orange June drop by nutrition elements and growth regulators (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی اثر پاشش کایولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
5 بهینه سازی تولید شربت اینورت به روش اسیدی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
6 تاثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسیدکربن و تشعشع ماوراءبنفش بر صفات کمی گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. Durum Desf.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
7 تاثیر سایبان، محلول پاشی کائولین، تنک میوه و آبیاری تکمیلی بر کاهش عارضه سفیدشدگی آریل انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 1
8 تاثیر کادمیم و سرب بر صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخص های فتوسنتزی گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L.‎ ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 4
9 تاثیر محلول پاشی کلسیم، روی و بور بر ریزش قبل از برداشت و میزان قندها، عناصر غذایی و برخی صفات کمی و کیفی میوه در ارقامی از گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
10 تولید و ارزیابی خواص فیلم فعال نانوکامپوزیتی نشاسته- رس حاوی اسانس دارچین و سوربات پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 2
11 مقایسه منابع مختلف اسیدهای چرب امگا-3 جهت غنی سازی تخم مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 1
12 مقایسه مهم ترین ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت قرمز وتعدادی از ارقام سیب گلاب (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بازدارندگی اسانس‌های دارچین و مرزنگوش وحشی بر رشد آسپرژیلوس فلاووس در رب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
2 اثر پرتودهی گاما بر فعالیت آنتی اکسیدانی وضد میکروبی دارچین (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
3 اثر تابش گاما بر برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب انار (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
4 اثر تنش قطع آبیاری و محلو لپاشی روی و منگنز بر محتوا و ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه در دو ژنوتیپ گلرنگ پائیزه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تنک میوه بر مقدار آسکوربیک اسید و ظرفیت ضد اکسایشی میوه انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر شرایط استخراج و فرآوری بر محتوای فنول کل میوه دو رقم زرشک ایرانی آبی (Berberis vulgaris) پلویی و) Berberis integerrima) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 اثر ضد میکروبی عصاره سرخارگل (Echinacea purpurea) در نگه داری کلمپه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
8 اثر کیتوزان بر جوانه زنی و عملکرد عدس ( Lens culinaris ) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
9 اثر موقعیت مکانی بذر روی شاخه فرعی و اصلی بوته مادری روی خصوصیات خواب بذر تاج خروس وحشی (. Amaranthus retroflexus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
10 اثر میکروویو بر فعالیت آنتی اکسیدانی زوفا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس میخک در سامانه فراورده گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
12 ارزیابی اثر پرتودهی گاما بر ترکیب و غلظت ویتامین های محلول در آب میوه ی دو رقم زرشک ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
13 ارزیابی اثر ماده فعال سطحی اسپن 85 بر عملکرد و رفتار گرفتگی غشای PVDF درتغلیظ اسیدهای چرب امگا- 3 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 ارزیابی خاصیت ضد قارچی و ویژگی های حسی اسانس آویشن شیرازی در کیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 ارزیابی متابولیتهای ثانویه ریحان تحت کاربرد کادمیم و سرب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 ارزیابی و مقایسه اثر ضداکسایشی عصاره آبی و الکلی میوه زرشک آبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 استخراج ترکیبات زیست فعال از ضایعات میوه و سبزی توسط فرآیند فراصوت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
18 استخراج جذبی با میله چرخان (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
19 استخراج و بررسی فعالیت ضد اکسایشی عصاره بنه (Pistacia atlantica var mutica) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 استفاده از اسانس دارچین جهت کاهش فساد میکروبی و افزایش مدت ماندگاری کلمپه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 اسیدهای چرب امگا 3 و 6 روغن بذر گلرنگ در مقایسه برخی روغنهای گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
22 اندازه گیری ترکیبات غذایی و خواص فیزیکوشیمیایی برخی از گون ههای انار ایران (دریافت مقاله) همایش ملی انار
23 اندازه گیری ویتامین های محلول در آب 15 رقم انار یزد و بررسی روند تغییرات آنها در طی نگه داری در دمای یخچال (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 اولیوروپین: استخراج، ارزش غذایی- دارویی وکاربرد در تولید موادغذایی فراسودمند (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 Chemical composition and Antioxidant Properties of Essential Oils (lippia citriodora, thymus daenensis) (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
26 Evaluation of the stability of pistachio green hull microcapsules (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
27 Optimization of enzyme-assisted aqueous extraction of phenolic compounds from pistachio green hull (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
28 برخی خواص فیزیک و شیمیای میوه‌های زرشک بومی ایران (آبی و پلویی): berberis berberis vulgaris, integerrima (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
29 برخی خواص فیزیکوشیمیایی روغن زیتون بکر رقم آربیکینا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
30 بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس روغنی زیره کوهی (Bunium persicum) در نگهداری کره شیر (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
31 بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس روغنی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) در کیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
32 بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس گشنیز (Coriander sativum L.) در کیک (دریافت مقاله) همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها
33 بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های آویشن شیرازی (. Zataria multiflora Boiss ) و زیره کوهی Bunium persicum Boiss در روغن سویا (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
34 بررسی اثر آنتی اکسیدانی ترکیبات اسانس گیاه ترخون(Artemisia dracunculus (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
35 بررسی اثر ضد میکروبی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر برخی از شاخص های میکروبی در نگهداری کره شیر (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
36 بررسی اثر ضد میکروبی اسانس روغنی بهار نارنج در کیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
37 بررسی اثر محلول پاشی کایولین، تنک میوه و آبیاری تکمیلی در کاهش شدت عارضه سفید شدگی آریل دانه انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 بررسی تاثیر پرتودهی گاما بر ویژگیهای ضداکسایشی آب آلبالو (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
39 بررسی ترکیب و متغیرهای مؤثر در استخراج اسیدهای آلی میوه زرشک B. Integerrima و B.vulgaris (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
40 بررسی تغییرات ترکیب اسیدهای چرب روغن بکر و تصفیه شده در دو رقم زیتون(بلیدی و آربیکینا) در طی حرارت دهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
41 بررسی تغییرات رنگ و میزان قندهای محلول ژل آلوئه ورا به روش خشک کردن مایکروویو (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
42 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی روغن بذر برخی ارقام گلرنگ ایرانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
43 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی روغن هسته زرشک آبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
44 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاهی زوفا در کیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
45 بررسی فعالیت آنتی رادیکالی و ترکیب شیمیایی اسانس گیاه Matricaria chamomil (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
46 بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره گیاهی سرخارگل در کیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
47 بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولیک پوست سبز پسته به منظور استفاده در غذاهای عملگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
48 پایداری اکسیداتیوی روغن بزرک با استفاده ازاسانس آویشن شیرازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
49 پایداری روغن زیتون بکر دو رقم بلیدی و آربیکینا بر اساس ترکیبات بیواکتیو در طی فرآیند حرارت دهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
50 پوست انار منبع بالقوه آنتی اکسیدان ها و کاربرد آن در صنایع کشاورزی و داروسازی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
51 پیش بینی خاستگاه جغرافیائی رقم های مختلف انار ایران با روشهای شیمی سنجی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
52 تاثیر تنک دستی میوه بر میزان عناصر برگ انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
53 تاثیر درجه رسیدگی و رقم بر محتوی آنتی اکسیدانی (ترکیبات فنولیک و توکوفرول) روغن سه رقم زیتون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
54 تاثیر دزهای مختلف پرتودهی بر فعالیت ضداکسایشی عصاره آبی پوست سبز پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
55 تاثیر روش های آنزیمی، اهمی و متداول بر بازده و خواص پکتین استخراجی ازضایعات پرتقال (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
56 تاثیر فرآیند حرارتی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیای آب آلبالو (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
57 تاثیر فرایند تصفیه روی شاخصهای پایداری روغن زیتون بکر دو رقم بلیدی و آربیکینا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
58 تاثیربرخی عصاره های گیاهی بر کیفیت میکروبی پسته های بسته بندی شده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
59 تأثیر پرتودهی بر ترکیبات زیست فعال در گیاهان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 تأثیر شرایط اقلیمی و رقم روی برخی ویژگی های کمی و کیفی روغن سه رقم زیتون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
61 تشخیص رنگ های سنتزی در محصولات غذایی با استفاده از اسپکترومتری تحرک یونی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
62 تعیین شرایط بهینه ریزپوشانی ترکیبات فنولی جلبک سارگاسوم بوویانوم درون نانولیپوزوم ها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 تعیین غلظت کادمیم و سرب گیاه ریحان در خاک های جنوب تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
64 تعیین مدل ریاضی ، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال سازی برای خشک کردن ژل آلوئه ورا در خشک کن مایروویو (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
65 تغییر رنگدانه ها در اثر حرارت دهی در دو رقم زیتون(بلیدی و آربیکینا) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
66 تغییرات اکسین، پلی گالاکتوروناز و سلولاز در زمان ریزش فیزیولوژیک تابستانه پرتقال تامسون (Citrus sinensis) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 تغییرات اندیس های پایداری روغن دو رقم زیتون بکر (بلیدی و آربیکینا) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 تغییرات عناصر معدنی برخی ارقام کیوی ایران در طی نگهداری در سردخانه (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
69 تولید نانو ذرات با روش ترسیب ضد حلال برای استفاده در سامانه های غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
70 تهیه و ارزیابی فیلمهای نانوکامپوزیتی نشاسته- رس جهت کاربرد در بسته بندی نان حجیم (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
71 خواص ضداکسایندگی روغن هسته زرشک آبی و مقایسه آن با برخی روغنها و اسانسهای روغنی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
72 ررسی حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس میخک بر برخی باکتری ها و قارچ ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
73 ریزپوشانی اسانس دارچین در نانوژل های کیتوزان : مقایسه ی فعالیت ضد میکروبی و ضد اکسایشی آن با اسانس آزاد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
74 ریزپوشانی اسانس گل محمدی در نانولیپوزوم (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
75 طراحی سیستم نورپردازی مناسب برای مواد غذایی نیمه شفاف با استفاده از توصیف گرهای ماتریس هم-وقوعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
76 عصاره ی ریزپوشانی شده ی پوست سبز پسته به عنوان یک ضداکساینده طبیعی در روغن خام سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
77 فیزیولوژی ریزش قبل از برداشت پرتقال تامسون (Citrus sinensis) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
78 کاربرد روشهای شیمی سنجی در صنایع غذائی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
79 کاربرد ریزپوشانی به کمک لیپوزومها در صنایع لبنی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
80 کاربرد سیکلودکسترینها در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
81 کاربرد فیلم های نانوکامپوزیتی نشاسته- رس در نگهداری نان حجیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
82 کاهش خاک رنگ بر مصرفی در کارخانجات روغن توسط امواج فراصوت (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
83 مروری بر روش های نوین استخراج ترکیبات زیست فعال از گیاهان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
84 مروری بر کاربرد بخش های مختلف انار در صنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
85 مقایسه کارایی روش نوین استریفیه کردن آنزیمی با سایر فرایندهای اصلاحی، در تهیه جانشین کره کاکائو از روغن بذر چای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
86 میکروسکوپهای الکترونی مورد استفاده در تجزیه نانومواد (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
87 یکرهیافت اصلاح شدهی لاگرانژ الحاقی به منظور تحلیل مسائل تماسی همراه با اصطکاکدر فروروی نانو (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک