دکتر هادی پیغمبردوست

دکتر هادی پیغمبردوست استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز

دکتر هادی پیغمبردوست

Dr. Seyedhadi Peyghambardost

استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر نگهداری در دمای محیط( 25 درجه سلسیوس) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات زیست فعال میوه زغال اخته (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 5
2 بررسی ویژگی های جریان پذیری پودر عصاره سماق ریزپوشانی شده وخشک شده به روش پاششی و اثر شرایط مختلف نگهداری آن بر ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 3
3 بسته بندی برگر سویا در فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن سبک تلفیق شده با نانو ذرات فلزی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 4
4 تاثیر پیش تیمارهای مختلف در خشک کردن تفاله هویج و بررسی برخی از ویژگی های کیفی پودر حاصله در طی دوره نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 4
5 تاثیر خمیرترش خشک شده با روش پاششی بر تشکیل شبکه گلوتن با مطالعه ریزساختار خمیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 2
6 تغییرات ترکیبات فراسودمند و برخی ویژگی های شیمیایی در کیک غنی شده با جوانه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آکریل آمید در غلات و روش های کاهش آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثر خمیرترش خشک شده حاوی مخلوط گونههای لاکتوباسیلوس بر کیفیت آرد گندم و خواص رئولوژیکی خمیر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
3 اثر میدان های الکتریکی پالسی بر غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها، خصوصیات تغذیه ای و فیزیکوشیمیایی محصولات لبنی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
4 اثر هیدروکلوئیدهای افزوده شده بر میکروساختار، کیفیت و طول عمر نان گندم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 ارائه فرمولاسیون برای تهیه کوفته ماهی با استفاده از ماهی کپور نقره ای (فیتوفاگ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
6 ارزش تغذیه ای شبه غلات ها و استفاده در حال افزایش آنها به عنوان مواد فراسودمند بدون گلوتن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 ارزیابی پودرهای نانوایی مورد استفاده در ایران توسط روش‌های سریع حجم سنجی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
8 ارزیابی عملکرد روغن هسته انگور در برابر حرارت حاصل از سرخ کردن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 ارزیابی قدرت تولید گاز و عملکرد تکنولوژیکی مخمر نانوایی (ساکارومایسس سرویسیا) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 استخراج اسانس های روغنی و ریزپوشانی آنها (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 اطمینان از کیفیت و عملیات کنترل در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
12 افزایش ماندگاری میوه ها و سبزی های تازه برش داده شده با تأکید بر روش های نوین فرآوری مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 اندازهگیری قدرت تولید گاز پودرهای نانوایی (بیکینگپودر) با روش سریع حجم سنجی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
14 GMP معیاری نوین برای بررسی کیفیت آرد (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
15 بررسی اثر آنتی اکسیدانی پودر و روغن هسته انگور در مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
16 بررسی اثر فراسودمندی بزرک و خرفه در تولید نان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
17 بررسی اثر فرایند پرتودهی روی فیلم های پروتئینی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 بررسی اثرعصاره مالت تازه بر کیفیت نان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 بررسی برخی از ویژگی های فیزیکی شیمیایی و حسی ماست فراسودمند دارای روغن های گیاهی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
20 بررسی تاثیر پرتوتابی با اشعه گاما روی افزایش طول دوره ی انبارمانی توت فرنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
21 بررسی تولید ماست فراسودمند حاوی پودر گردو با ارزیابی ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی و حسی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 بررسی جنبه های مختلف تولید ماست سنتی کیسه ای پارچه ای و تولوق (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
23 بررسی خصوصیات فیزیکی و مهندسی هسته انگور رقم سیاه سردشت (رقم غالب در شمالغرب ایران) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
24 بررسی خواص ضد میکروبی فیلم های نانوکامپوزیتی پلی اتیلین حاوی نانوذرات خاک رس اصلاح شده با مس در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 بررسی فرآیند تشکیل طعم درمحصولات گوشتی در اثر پخت و حرارت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
26 بررسی فساد کپکی در نان غنی شده با دانه های بزرک و خرفه (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
27 بررسی کاربرد امواج فراصوت در صنایع غذایی با تاکید بر صنایع لبنی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
28 بررسی کاربرد نانوذرات فلزی در فیلم های نانوکامپوزیتی بعنوان فیلم های فعال در بسته بندی موادغذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
29 بررسی کاربرد و ایمنی نانوذرات فلزی در بستهبندی موادغذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
30 بررسی کاربردهای غذایی و خواص دارویی هسته خرما (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
31 بسته بندی ضدمیکروبی مواد غذایی توسط مواد ضد میکروبی طبیعی به عنوان بسته بندی فعال (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
32 بستهبندی مواد غذایی و آلودگیهای ناشی از آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
33 بهینه سازی فرمولاسیون پوشش خوراکی کیتوزان حاوی ناتامایسین برای افزایش عمر ماندگاری پنیر سفید فراپالایشی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
34 پلی فنول ها و دیگر ترکیبات زیست فعال دانه مرو به عنوان ترکیبی فراسودمند و سالم (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
35 پلی فنول ها و دیگر ترکیبات زیست فعال سورگوم به عنوان غله فراسودمند و سالم (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
36 پیشرفت های اخیر در زمینه خشک کردن و آبگیری میوه ها و سبزی ها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
37 تاثیر ازن آبی بر روی خواص چسبندگی، ژلاتیناسیون، ساختار و خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم و برنج (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
38 تاثیر افزودن اسید آسکوربیک بر جداسازی گلوتن از نشاسته در خمیر آردگندم (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
39 تاثیر انواع افزودنی ها بر کیفیت و ساختار خمیر نان منجمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
40 تاثیر شرایط خشک کردن پاششی بر خواص فیزیکی و شیمیایی پودر عصاره مرزنجوش کپسوله شده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
41 تاثیر مشروط کردن با آب ازون دار بر روی خصو صیات انتخابی آرد گىذم های سخت و نرم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 تاثیرضدمیکروبی نانوکامپوزیت ها بر پایه پلی اتیلن سبک در بسته بندی پنیر یو اف (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
43 تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی های تغذیه ای، حسی و فیزیکی بیسکویت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
44 تأثیر جنینی گندم تحت فرآیند اسکتروژن بر روی خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت پخت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
45 تست ژل پروتئینی SDS به وسیله سانتریفوژ، برای پیش بینی حجم قرص نان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
46 تغییرات پروتئین آرد گندم رقم الوند تحت اثرکودهای آلی، نیتروژن و روش اندازه گیری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 تکنولوژی نوین فشار هیدروستاتیک بالا و اثرات آن بر کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
48 تکنولوژی هاردل: روشی نوین در فرآوری و نگهداری مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
49 تکنولوژی های موجود و نوین در زمینه خشک کن های خورشیدی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
50 تکنیکهای میکروانکپسولاسیون پروبیوتیک ها در شکلات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
51 تولید بیوتکنولوژی نایسین و کاربردهای آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
52 تولید فیلم های فعال نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن سبک حاوی نانوذزات آلی و غیرآلی دز بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
53 تولید و بررسی ویژگی های فیلم های پلیمری فعال آنتی اکسیدانی حاوی BHT (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
54 جایگزینی چربی اشباع شیرباروغن های زیتون و کانولا برای تولیدپنیرفراسودمند به منظور تغذیه سالم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
55 جایگزینی چربی شیرباپودرهای گردو و بزرک برای تولیدپنیرهای کم چرب به منظور تغذیه سالم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
56 جداسازی خشک نشاسته و گلوتن از آرد گندم با تکنولوژی نوین (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
57 خواص فیزیکی شیمیایی پودر شیره انگور خشک شده به روش پاششی تحت تأثیر دما و کمک خشک کن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
58 روش های مختلف به کار گرفته شده جهت افزایش مدت ماندگاری نان نیمه پخته: دمای پائین و افزودن هیدروکلوئید (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
59 ساختار و ویژگی های فیزیکی ماست و نقش کنسانتره پروتئین آب پنیر در خصوصیات کیفی آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
60 سبوس برنج: ترکیب تغذیه ای با ارزش جهت توسعه محصولات فراسودمند (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
61 طراحی جاذب اختصاصی جدید جهت حذف آفلاتوکسین 1M از شیر خام گاو (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
62 عکس العمل میکروارگانیسم ها در برابر فرآیند فشار بالا (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 فراوری و غنی سازی بیسکویت بدون گلوتن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
64 کارایی استفاده از امواج فراصوت در تکنولوژی فیلتراسیون غشایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
65 کاربرد خشک کردن پاششی در ریزپوشانی ترکیبات پلی فنولی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
66 کاربرد صمغ زانتان در مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
67 کاربرد کیتوزان در تهیه فیلم های بسته بندی ضدمیکروبی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 کاربرد میکروانکپسولاسیون در مواد غذایی و انواع مواد میکروانکپسوله شده (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
69 کاربرد نانوکامپوزیت های پلی اتیلنی سبک حاوی مواد ضدمیکروبی در آب میوه جهت جلوگیری از رشد آلی سیکلوباسیلوس (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
70 کاربرد هیدروکلوئید ها و فیتواسترول در فرآوردههای لبنی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
71 مروری بر استفاده از ضایعات صنایع غذایی در غنی سازی محصولات نانوایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
72 مروری بر اصول خشک کردن پاششی ترکیبات مؤثر عصاره های گیاهی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
73 مروری بر انواع شیرین کننده ها و جایگزین های قندی در تکنولوزی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
74 مروری بر ایمنی نانوکامپوزیت های بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
75 مروری بر بسته بندی فعال ضدمیکروبی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
76 مروری بر پلیمرهای زیست تخریب پذیر برای بسته بندی مواد غذایی و راهکارهای بهبود کارایی آنها با افزودن نانوذرات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
77 مروری بر ترکیبات تغذیه ای دانه چیا و کاربرد آن در فراوری مواد غذایی فراسودمند (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
78 مروری بر تولید بیودیزل از ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
79 مروری بر روشهای نوین انجماد و انجماد زدایی در مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
80 مروری بر ریزپوشانی ترکیبات زیست فعال و روش های آن (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
81 مروری بر فرآیند خشک کردن پاششی تخم مرغ و ویژگی های پودر حاصل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
82 مروری بر فراوری و غنی سازی ورقه های ویفر بدون گلوتن با آرد شبه غلات (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
83 مروری بر کاربرد فناوری تغلیظ انجمادی در تغلیظ مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
84 مروری بر کاربرد قندهای الکلی (پلی اولها) در تولید شکلات (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
85 مروری بر کاربردهای خشک کردن پاششی در ریزپوشانی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
86 مروری برکاربرد پریبیوتیک ها در محصولات غله ای (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
87 مطالعه اثرات فرایند روزنرانی بر ترکیبات مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
88 معرفی اسید لینولئیک کونژوگه موجود در چربی شیر و اهمیت آن در تغذیه درمانی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
89 مقایسه کارایی مالتودکسترین و پروتئین در خشک کردن پاششی عسل:خواص فیزیکی،عملگرایی،بازده تولید پودر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
90 مقایسه ویژگی های رئولوژیکی پکتین استخراج شده با روش های مرسوم، فراصوت و آب مادون بحرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
91 مکانیسم های موثر در کهنه شدن (Aging) برنج از دیدگاه شیمی غلات (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
92 نانوتکنولوژی در علوم غذایی: ارزیابی کاربرد، عملکرد و ایمنی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
93 ویژگی ها و کاربردهای قندهای الکلی در صنعت غذا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی