دکتر محمدعلی سحری

دکتر محمدعلی سحری استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدعلی سحری

Dr. Mohammadali Sahari

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهینه سازی شرایط استخراج صمغ دانه بزرک ایرانی به روش صفحه پاسخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
2 بهینه سازی شرایط استخراج صمغ دانه بزرک ایرانی به روش صفحه پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
3 فرمولاسیون و تولید سس های سالاد کم کالری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
4 فرمولاسیون و تولید سس های سالاد کم کالری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
5 اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 34، شماره: 3
6 اثر غلظت های مختلف آب پنیر بر روی نان بربری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
7 ارزیابی اثر تابش دهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامین های محلول در آب میوه ی دو رقم زرشک ایرانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 38، شماره: 1
8 ارزیابی کیفی چربی ماهی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) طی نگه داری انجماد در دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
9 ارزیابی کیفی چربی ماهی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) طی نگه داری انجماد در دماهای مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
10 ارزیابی مقدار نشاسته ی آسیب دیده براثر صدمات مکانیکی در تعدادی از کارخانه های آرد گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
11 Synergistic Effect of Zataria multiflora Boiss. and Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. Essential Oils on Linseed Oil Oxidative Stability (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 3، شماره: 2
12 The Effect of Non-thermal Processing of Hyssopus officinalis on its Antioxidant and Antimicrobial Activities (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 4، شماره: 2
13 بررسی اثر استفاده از پوشش پروتئینی ژلاتین به همراه عصاره گل میخک برای افزایش کیفیت نگهداری فیله ماهی قزل آلای سرد شده در دمای C º۴ (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 110
14 بررسی اثرات پرتو گاما بر ترکیبات زیست فعال، رنگ و بار میکروبی زعفران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 37، شماره: 2
15 بررسی اثرات نعناع، جعفری، شوید، گشنیز، سیر و ریحان بر عملکرد، فاکتورهای خونی، سیستم ایمنی، مورفولوژی روده و طعم گوشت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 3
16 بررسی استخراج ترکیبات فنلی برگ های رزماری به روش امواج فراصوت و تاثیر آن بر خواص ارگانولپتیکی، فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسیداتیو روغن زیتون بکر (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 53
17 بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 24
18 بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
19 بررسی مقایسه ای استخراج عصاره فلفل قرمز به روش های امواج فراصوت و حرارتی و تاثیر آن بر پایداری اکسایشی روغن زیتون بکر (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 52
20 بهینه سازی تولید شربت اینورت به روش اسیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
21 بهینه سازی راندمان استخراج روغن دانه مورینگا پرگرینا به کمک پیش تیمار مایکروویو (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 120
22 تعیین زمان مناسب انبار مانی برخی ارقام گندم به منظور افزایش کیفیت نانوایی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 2، شماره: 6
23 جداسازى و شناسایى سویه تولید کننده آنزیم فسفولیپاز از پساب صنعت روغن و جهش آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 3
24 لیپیدهای بازساخته در صنعت غذا و تاثیرهای فراسودمندی آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
25 مطالعه تفکیک اجزای چربی شیر به روش کریستالیزاسیون جزء به جزء (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
26 مطالعه تفکیک اجزای چربی شیر به روش کریستالیزاسیون جزء به جزء (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
27 مقایسه کیفیت چربی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) در دو روش حمل و نگهداری موقت سرد (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنزیمها و ارگانیسمهای تغییر ژنتیکی داده شده (GMO) در تولید غذای حلال: دیدگاه دین اسلام و چالشهای موجود (دریافت مقاله) همایش بین المللی غذای طیب
2 اثر آنتی اکسیدانی اسانس زیره سیاه (Carum carvi L.) در کیک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
3 اثر افزودن عصاره ی گیاه دارویی دارچین بر قابلیت زیستی باکتریهای پروبیوتیک در ماست (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 اثر پرتودهی گاما بر فعالیت آنتی اکسیدانی وضد میکروبی دارچین (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
5 اثر تابش گاما بر برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب انار (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
6 اثر تانناز بر گرفتگی غشایی فرآیند عصاره آبی پوست پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 اثر ترکیبی پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز و صمغ دانه اسفرزه بر انبارمانی قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
8 اثر زمان تخمیر بر میزان اسید فیتیک نان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
9 اثر شرایط استخراج و فرآوری بر محتوای فنول کل میوه دو رقم زرشک ایرانی آبی (Berberis vulgaris) پلویی و) Berberis integerrima) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 اثر ضد میکروبی عصاره سرخارگل (Echinacea purpurea) در نگه داری کلمپه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 اثر غنی سازی آرد با آهن، اسیدفولیک، روی و کلسیم بر ویژگی های رئولوژیکی و شیمیایی آرد ستاره (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
12 اثر میکروویو بر فعالیت آنتی اکسیدانی زوفا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
13 اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس میخک در سامانه فراورده گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
14 ارزیابی اثر پرتودهی گاما بر ترکیب و غلظت ویتامین های محلول در آب میوه ی دو رقم زرشک ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
15 ارزیابی اثر ماده فعال سطحی اسپن 85 بر عملکرد و رفتار گرفتگی غشای PVDF درتغلیظ اسیدهای چرب امگا- 3 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 ارزیابی برخی ویژگی های شیمیایی ، فیزیکی و فیزیکوشیمیایی صمغ بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) جمع آوری شده از استان های فارس و آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 ارزیابی خاصیت ضد قارچی و ویژگی های حسی اسانس آویشن شیرازی در کیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 ارزیابی و مقایسه اثر ضداکسایشی عصاره آبی و الکلی میوه زرشک آبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی در محصولات گوشتی تخمیری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 استفاده از اسانس دارچین جهت کاهش فساد میکروبی و افزایش مدت ماندگاری کلمپه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 استفاده از روکش ژلاتین به همراه عصاره گل میخک در بهبود کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای 4درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 اسیدهای چرب امگا 3 و 6 روغن بذر گلرنگ در مقایسه برخی روغنهای گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
23 اسیدهای چرب روغن زیتون با تأکید بر اسید اولئیک: اثرات سلامتبخش و اثر فرایندهای نوین بر آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
24 اسیدهای چرب فرد کربن در شیر و محصولات لبنی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
25 Characterization of an unknown exudate gum from Iran: Persian gum (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
26 Evaluation of the stability of pistachio green hull microcapsules (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
27 Investigation on the emulsifying properties of Persian gum as a novel food emulsifier (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
28 Optimization of enzyme-assisted aqueous extraction of phenolic compounds from pistachio green hull (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
29 برخی خواص فیزیک و شیمیای میوه‌های زرشک بومی ایران (آبی و پلویی): berberis berberis vulgaris, integerrima (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
30 برخی خواص فیزیکوشیمیایی روغن زیتون بکر رقم آربیکینا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 بررسی و شناسایی تراریخته ها در روغن های خوراکی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
32 بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس روغنی زیره کوهی (Bunium persicum) در نگهداری کره شیر (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
33 بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس روغنی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) در کیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
34 بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس گشنیز (Coriander sativum L.) در کیک (دریافت مقاله) همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها
35 بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های آویشن شیرازی (. Zataria multiflora Boiss ) و زیره کوهی Bunium persicum Boiss در روغن سویا (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
36 بررسی اثر آنتی اکسیدانی ترکیبات اسانس گیاه ترخون(Artemisia dracunculus (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
37 بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ گیاه حرا با روش 2 و 2- دی فنیل -1- پیکریل هیدرازیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
38 بررسی اثر افزودن عصاره برگ گیاه حرا در نگهداری روغن سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
39 بررسی اثر ضد میکروبی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر برخی از شاخص های میکروبی در نگهداری کره شیر (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
40 بررسی اثر ضد میکروبی اسانس روغنی بهار نارنج در کیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
41 بررسی اثر میکروویو بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ گیاه حرا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
42 بررسی تاثیر پرتودهی گاما بر ویژگیهای ضداکسایشی آب آلبالو (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
43 بررسی ترکیب و متغیرهای مؤثر در استخراج اسیدهای آلی میوه زرشک B. Integerrima و B.vulgaris (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
44 بررسی تغییرات ترکیب اسیدهای چرب روغن بکر و تصفیه شده در دو رقم زیتون(بلیدی و آربیکینا) در طی حرارت دهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
45 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن هسته عناب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 بررسی خواص آنتی اکسیدانی روغن بذر تاج خروس ( Amaranthus hypochondriacus ) در نگهداری از روغن سویا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی
47 بررسی خواص آنتی اکسیدانی روغن بذر تاج خروس ( Amaranthus hypochondriacus ) در نگهداری از روغن کلزا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی
48 بررسی خواص آنتی اکسیدانی روغن بذر تاج خروس در نگهداری از رو غن های گیاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی
49 بررسی خواص حل شوندگی و مقایسه برخی ویژگی های بخش های محلول و نامحلول صمغ فارسی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
50 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی روغن بذر برخی ارقام گلرنگ ایرانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
51 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی روغن بذر تاج خروس ( Amaranthus hypochondriacus) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی
52 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی روغن هسته زرشک آبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
53 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاهی زوفا در کیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
54 بررسی فعالیت آنتی رادیکالی و ترکیب شیمیایی اسانس گیاه Matricaria chamomil (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
55 بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره گیاهی سرخارگل در کیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
56 بررسی فعالیت ضدقارچی عصاره زوفا در کیک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
57 بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولیک پوست سبز پسته به منظور استفاده در غذاهای عملگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
58 پایداری اکسیداتیوی روغن بزرک با استفاده ازاسانس آویشن شیرازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
59 پایداری روغن زیتون بکر دو رقم بلیدی و آربیکینا بر اساس ترکیبات بیواکتیو در طی فرآیند حرارت دهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 تاثیر درجه رسیدگی و رقم بر محتوی آنتی اکسیدانی (ترکیبات فنولیک و توکوفرول) روغن سه رقم زیتون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
61 تاثیر دزهای مختلف پرتودهی بر فعالیت ضداکسایشی عصاره آبی پوست سبز پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
62 تاثیر صمغ ثعلب بر بیاتی نان تافتون (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
63 تاثیر صمغ فارسی بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تافتون (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
64 تاثیر فرآیند حرارتی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیای آب آلبالو (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
65 تاثیر فرایند تصفیه روی شاخصهای پایداری روغن زیتون بکر دو رقم بلیدی و آربیکینا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
66 تأثیر استفاده از صمغ بومی اسفرزه و کربوکسی متیل سلولز بر ماندگاری قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
67 تأثیر شرایط اقلیمی و رقم روی برخی ویژگی های کمی و کیفی روغن سه رقم زیتون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 ترکیبات بیواکتیو خرما، تکنولوژی تهیه پودر آن و کاربرد در فرمول شکلات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
69 تعیین میزان آلودگی سرب در سه نوع ماهی دریای خزر (منطقه بندر ترکمن) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
70 تعیین میزان آلودگی کادمیوم در سه نوع ماهی دریای خزر (منطقه بندر ترکمن) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
71 تعیین میزان آلودگی نیکل در سه نوع ماهی دریای خزر (منطقه بندر ترکمن) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
72 تغییر رنگدانه ها در اثر حرارت دهی در دو رقم زیتون(بلیدی و آربیکینا) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
73 تغییر فرمولاسیون نان حجیم به منظور بهبود کیفیت و ماندگاری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
74 تغییرات اندیس های پایداری روغن دو رقم زیتون بکر (بلیدی و آربیکینا) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
75 تغییرات عناصر معدنی برخی ارقام کیوی ایران در طی نگهداری در سردخانه (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
76 تولید آنزیم های نوترکیب در صنعت غذا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
77 تولید ایزوله پروتئین ماهی ساردین و تاثیر متغیرهای زمان، نوع آنزیم و نسبت آنزیم به سوبسترا بر درجه ی آبکافت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
78 تولید تانناز میکروبی از کپک بومی جداسازی شده از ضایعات چای (Penicillium sp. EZ-ZH190) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
79 تولید سوسیس عملگر با استفاده از آناتو به جای بخشی از نیتریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
80 جذب و متابولیسم چربی ها با تمرکز بر روش های اصلاح آن ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
81 خواص ضد میکروبی عصاره گل میخک در نگهداری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای °4C (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
82 خواص ضداکسایندگی روغن هسته زرشک آبی و مقایسه آن با برخی روغنها و اسانسهای روغنی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
83 خواص عملکردی کیتوزان در صنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
84 خواص کاربردی فیتوسترولها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
85 خواص میوه و پد کاکتوس به عنوان منبع جدید در تولید محصولات فراسودمند (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
86 ررسی حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس میخک بر برخی باکتری ها و قارچ ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
87 رنگدانه های روغن زیتون: ساختار، سلامت بخشی و تأثیر آن بر پایداری روغن زیتون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
88 روش های اصلاح برخی آرد های ترکیبی بر پایه گندم (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
89 روش های کاهش محتوای اسیدهای چرب ترانس در مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
90 روش های کاهش نیترات و نیتریت در مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
91 ریزپوشانی اسانس دارچین در نانوژل های کیتوزان : مقایسه ی فعالیت ضد میکروبی و ضد اکسایشی آن با اسانس آزاد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
92 شبیه سازی حرارتی دستگاه پرس مارپیچی مجهز به سامانه کنترل خودکار دما (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
93 عصاره ی ریزپوشانی شده ی پوست سبز پسته به عنوان یک ضداکساینده طبیعی در روغن خام سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
94 عوامل موثر در تشکیل اسیدهای چرب ترانس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
95 فعالیت آنتی رادیکالی عصاره برگ گیاه حرا تحت تاثیر حرارت دهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
96 کاربرد پالایش غشایی در تصفیه روغنهای خوراکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
97 کاربرد ترکیبات غنی کننده با اهداف فراسودمند در انواع نوشیدنی های تجاری و غیر تجاری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
98 کاربرد فرآیند میدان الکتریکی پالسی در صنعت غذاهای دریایی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
99 کاربرد کاتالیست ها در صنعت روغن و روش های جایگزین آن (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
100 کاهش خاک رنگ بر مصرفی در کارخانجات روغن توسط امواج فراصوت (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
101 لیپید های بازساخته در صنعت غذا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
102 مطالعه گرفتگی غشای سلولز استات در فرایند فیلتراسیون آب پنیر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
103 مقایسه کارایی روش نوین استریفیه کردن آنزیمی با سایر فرایندهای اصلاحی، در تهیه جانشین کره کاکائو از روغن بذر چای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
104 میزان روغن، برخی خواص فیزیکوشیمیایی و شناسایی نوع روغنی و کنسروی پنج رقم زیتون (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
105 میکروسیال و کاربردهای آن در فراوری، بهداشت و ایمنی مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
106 میوه عناب: پراکنش، فرآوری، کاربردها و خصوصیات فراسودمند آن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
107 ویژگی های رئولوژیکی و حسی دوغ غنی‌‌شده با اسیدهای چرب امگا-3 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی