رسول پایان

 رسول پایان پیشکسوت صنایع غلات

رسول پایان

Rasoul Payan

پیشکسوت صنایع غلات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.