K Lenin

 K Lenin

K Lenin

K Lenin

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Hybrid PSOGSA Algorithm for Solving Optimal Reactive Power Dispatch Problem (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 10
2 Ant Colony Search Algorithm for Solving Unit Commitment Problem (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 3، شماره: 8
3 Attractive and Repulsive Particle Swarm Optimization and Random Virus Algorithm for Solving Reactive Power Optimization Problem (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 3، شماره: 9
4 Cooperative Multiple Particle Swarm Optimization (CMPSO) and Spatial Extended Particle Swarm Optimization (SEPSO) For Solving Reactive Power Optimization Problem (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 3، شماره: 9
5 Fish School Search Algorithm for Solving Optimal Reactive Power Dispatch Problem (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 3، شماره: 9
6 Improved Teaching Learning Based Optimization (ITLBO) Algorithm For Solving Optimal Reactive Power Dispatch Problem (دریافت مقاله) مجله بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 1
7 Innovative Poll Algorithm for Solving Optimal Reactive Power Problem (دریافت مقاله) مجله مهندسی دانش بنیان و نوآوری دوره: 2، شماره: 6
8 League Championship Algorithm (LCA) for Solving Optimal Reactive Power Dispatch Problem (دریافت مقاله) مجله بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 3