حسن غفاری

 حسن غفاری استادیار موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

حسن غفاری

Hasan Ghafari

استادیار موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین شاخص های مدیریت استراتژیک استعداد و رابطه آن با توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه یک مدل مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
2 تبیین شاخص های مدیریت استراتژیک استعداد و رابطه آن با توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه یک مدل مطلوب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
3 طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه سازی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اجرایی طرح تکریم ارباب رجوع از دیدگاه مدیران دستگاه هایاجرایی(مورد مطالعه شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
2 ارتباط بین رفتار سازمانی کارکنان و سبک رهبری تحول گرای مدیران اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
3 ارزیابی و بررسی مهمترین پارامترهای مدیریتی در تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر نقش فرهنگ در جامعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
4 بررسی ارتباط بین سرمایه مدیریتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
5 بررسی تاثیر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل گر متغیرهای جمعیت شناختی، ارگونومی و تمرین درمانی (مطالعه موردی: بانک های دولتی شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
6 بررسی تاثیر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد شغلی کارمندان سازمان تربیت بدنی با نقش تعدیل گر تمرین درمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
7 بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر نوآوری سازمانی با نقش تعدیلگر تلاطم محیطی (مطالعه موردی: شرکت مخابرات مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
8 بررسی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه دبیران دوره دوم آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
9 بررسی تأثیر معنویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
10 بررسی حسابداری منابع انسانی و لزوم استفاده آن در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
11 بررسی رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض با عملکرد شغلی کارشناسان شهرداری مشهد مورد مطالعه : کارشناسان شهرداریهای مناطق 6و7و8 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
12 بررسی رابطه بین بکارگیری دادهها و اطلاعات با یادگیری سازمانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
13 بررسی رابطه بین تجارت الکترونیک با نو آوری سازمانی و عملکرد مالی بانک مسکن استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
14 بررسی رابطه بین سازمانهای هوشمند و چابکی در این سازمانها مطالعه موردی: اداره گمرک شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با میزان فرسودگی شغلی دبیران متوسطه تربت حیدریه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
16 بررسی رابطه بین سیاست های سرمایه در گردش با هزینه سرمایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
17 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
18 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت ارتباط با مشتری کارکنان و مدیران با وفاداری مشتریان دربانک انصار شهرستان مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
19 بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با اشتیاق تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
20 بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پایه دهم شهرستان طربقه و شاندیز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
21 پیامدهای اعتیاد به کار: بررسی اثرات اعتیاد به کار بر شکل گیری تحلیل رفتگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
22 پیش بینی انگیزش شغلی کارکنان بانک ها با استفاد ه از عدالت سازمانی و ابعاد آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
23 تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش جهت گیری بازار، راهبردهای بازاریابی و قدرت سازمانی: مطالعه ای در شرکت پگاه مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
24 تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روان کارکنان شهرداری کاشمر (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
25 تبیین نقش مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
26 تعیین منحنی های فرمان بهره برداری مخازن سدهای کرج و لتیان در دوره های پرتنش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
27 روش جدید در کنترل دروازه ای (( الکترونیکی هوشمند)) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
28 هم راستاسازی مدل EFQM و مدیریت استراتژیک با مطالعه موردی در صنعت بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی