دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

دکتر زهره دهدشتی شاهرخ استاد گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

Dr. Zohreh DEhdashti Shahrokh

استاد گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Progressive Multilevel Model for Selecting Medical Tourism Destinations: A Qualitative Study (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 5، شماره: 2
2 An Entropy (Shannon) Based Approach for Determining Importance Weights of Influencing Factors in Selecting Medical Tourism Destinations (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 4، شماره: 4
3 اثر جو خلاق و مدیریت دانش مشتری بر تاب آوری سازمانی در شرکت های صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 2
4 اثر کیفیت ادراک شده، دلزدگی و رضایت بر قصد تغییر برند (مطالعه موردی: رستورانهای ایتالیایی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 3
5 اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده کالاها و خدمات رایانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 60
6 ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
7 ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 34
8 ارائه الگوی تاثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 1
9 ارائه الگوی نشان کارفرما جهت جذب و نگهداشت کارکنان؛ کاربرد رویکرد آمیخته
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۹.۱.۳ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 39
10 ارائه مدلی برای ارزش ویژه مشتری: مورد مطالعه بانک کشاورزی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 1
11 ارائه ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه های تولید کننده/وارد کننده محصولات تند گردش در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 98
12 استخراج شبکه تداعیات ذهنی افراد به برندهای خودروساز چینی با استفاده از تکنیک استعاره های استخراجی زالتمن(زیمت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
13 الگوی بومی توسعه بازارگرایی محصولات ارگانیک در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 36
14 الگوی عوامل موثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 9
15 الگوی عوامل موثر بر نگرش و قصدخرید مصرف کنندگان نسبت به محصولات وارداتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 23
16 الگوی فرآیندی تجاری سازی خدمات در شرکتهای دانش بنیان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 1
17 الگویی برای تعامل میان ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
18 اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 79
19 ایمن سازی رسانه های اجتماعی: تعامل با نامداران به مثابه راهبرد پیشگیری از کژرفتاری کاربران برخط (دریافت مقاله) فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین دوره: 2، شماره: 6
20 Factors Influencing Growth or Decline of Brand Performance in the Healthcare Industry: a case study in Shiraz hospitals (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 7، شماره: 3
21 Prioritizing Factors Affecting Internet Companies' Brand Equity (Allame Tabatabayi University's Students' Viewpoints) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 12
22 بررسی اثر ابعاد ترفیعات فروش و اثرات بین فردی بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 18
23 بررسی تاثیر اجرای راهبردهای کسب وکار الکترونیک در خلق مزیت رقابتی بین شرکت های فعال در صنعت بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
24 بررسی تاثیر رضایت از بازی بر اثربخشی تبلیغات درون بازی های دیجیتال در بین دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 1
25 بررسی تاثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 2
26 بررسی تاثیر گسست روانی مصرف کننده بر ترجیح محصولات نوستالژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
27 بررسی تاثیر محتوای تبلیغات در بازی های دیجیتال بر یادآوری برند در بین بازیکنان بازی های دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 32
28 بررسی عوامل موثر بر کشورگرایی مصرف کننده (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 12
29 بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 1
30 بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت های تولید محصول ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 33
31 بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 113
32 پیش زمینه ها و پیامدهای تجربه مشتریان در خرده فروشی های آنلاین ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
33 پیش زمینه ها و پیامدهای مشارکت مصرف کنندگان در جوامع مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 21
34 تاثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرفکننده بر رضایت ووفاداری به برند در صنعت هتلداری مورد مطالعه: شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 17
35 تاثیر ارزش ویژه برند صنعتی بر عملکرد برند از دیدگاه اعضای مرکز خرید (مورد مطالعه: شرکت‎های تولید کننده لوازم خانگی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 3
36 تاثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 40
37 تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 2
38 تاثیر عوامل فردی و اجتماعی بر مشارکت مصرف کنندگان جوامع مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 1
39 تاثیر کشور گرایی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 62
40 تاثیر محیط فیزیکی و اجتماعی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی گری رضایت مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 8، شماره: 32
41 تاثیر نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خرید مصرف کنندگان برندهای لوکس (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 58
42 تاثیر نیازهای خود-تعریفی مشتریان بر وفاداری نگرشی و رفتاری آن ها با تاکید بر نقش میانجی هویت گرفتن مصرف کننده از برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 2، شماره: 1
43 تاکسونومی پاسخ های رفتاری مصرف کنندگان در دوران همه گیری کووید-۱۹ با روش فرا ترکیب (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 46
44 تبیین ابعاد مدیریت احساسات مشتریان خدمات مدیریت دارایی با کاربست فراترکیب (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 11، شماره: 4
45 تبیین ابعاد و مولفه های هاب بین المللی با رویکرد توسعه بازار مورد مطالعه؛ فرودگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 3
46 تبیین رابطه قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
47 تبیین محتوای شایستگی های مدیران منابع انسانی مبتنی بر پارادوکس با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 1
48 تحلیل ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری با استفاده از تکنیک متنکاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 50
49 تحلیل گفتمان بازاریابی جوامع دور از وطن (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 22، شماره: 53
50 تحلیلی از ۷ سال پژوهش های فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک متن کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 30
51 تدوین الگوی حمایت مصرف کننده از وبسایت براساس غنا و تعامل پذیری درک شده: با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 1
52 تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
53 توسعه مدل درگیر کردن مشتریان با برند در رسانه های اجتماعی صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 30
54 توسعه مدل هوشمندی بازار در زنجیره عرضه محصولات تندگردش (فساد پذیر) در حوزه خرده فروشی آنلاین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 43
55 چارچوب ارزش آفرینی خدمات کانال های ترکیبی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 54
56 خانواده و الگوی مصرف؛ تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه های سبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 34
57 خانواده و الگوی مصرف؛ تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه های سبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 34
58 خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع شکلات سازی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 45
59 راهبرد پژوهش عملی و نقش آن در یادگیری و کیفیت فرآیندهای مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 5، شماره: 20
60 راهکارهای توسعه گردشگری درجمهوری اسلامی ایران برگرفته ازراهکارهای توسعه گردشگری درکشورهای مالزی، ترکیه و تونس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 4
61 سنجش شیوه رهبری به عنوان عاملی موثر در بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 3، شماره: 9
62 سنجش مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 4
63 شناسایی پیش‌زمینه‌ها و بازدارنده‌های درگیری مشتریان با برند در رسانه‌های اجتماعی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 20
64 شناسایی تفکر عمیق ذهنی بازار سیاسی ایران از برند ایده آل ریاست جمهوری با استفاده از تکنیک زیمت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 10، شماره: 37
65 شناسایی شاخص های مدیریت محتوای دیجیتال با هدف افزایش درگیری کاربران فضای مجازی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
66 شناسایی عناصر تجربه‎ی مطلوب صرف غذاهای محلی در گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 54
67 شناسایی عوامل موثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت های پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 1، شماره: 3
68 شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران (مورد مطالعه: لوازم خانگی، برند بوش و سامسونگ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 1، شماره: 1
69 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تجربه مشتریان به روش ماتریس اثرات متقابل (مورد مطالعه: خرده فروشی های الکترونیکی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 44
70 طراحی مدل استراتژی های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه های زنجیره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 53
71 طراحی مدل تجاری سازی کالاهای دانش بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 8، شماره: 2
72 طراحی مدل رفتار هم آفرینی برند با مشتری با تاکید بر پیش آیندها، عوامل و پس آیندها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 21، شماره: 49
73 طراحی و تبیین الگوی استراتژی های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
74 طرحواره نظری بازاریابی جوامع دور از وطن با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 10، شماره: 4
75 عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مصرف کنندگان جوامع مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 42
76 عوامل زمینه ساز اثرگذاری فرایند منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 105
77 عوامل موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 24
78 عوامل موثر بر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع و سیاستگذاری مدیریت توزیع در صنعت پخش مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 57
79 عوامل موثر بر قصد خرید برندهای لوکس بر اساس نظریه تعمیم یافته رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 3
80 عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید برندهای لوکس (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 26
81 عوامل موثر در پیاده سازی سیستم مدیریت رابطه با مشتری در شرکت های بیمه (شرکت سهامی بیمه ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 3
82 کاربرد نظریه توانش در طراحی خدمات بانکداری کانالهای ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 33
83 گونه شناسی سازه های موثر در نقشه اجماعی تصویر برند سیاسی ایده آل ریاست جمهوری ایران با روش ماتریس اثرات متقابل (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 9، شماره: 33
84 ماهیت پدیدارشناسی با تمرکز بر واکاوی تطبیقی انواع استراتژی های پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 2
85 مدل تاب آوری استارتاپ ها در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه چندموردی با رهیافت تاریخی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 2
86 مدل تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 4
87 مدل تجربه هم آفرینی مشتری در صنعت میهمان نوازی نظیر به نظیر: رویکرد متاسنتز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 59
88 مدل چندسطحی مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 2
89 مدل درگیری مشتریان با برند در رسانه های اجتماعی د ر صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 29
90 مدل رفتار خرید مصرف کننده در شبکه های اجتماعی برای صنعت پوشاک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 37
91 مدل ساختاری جهت شناسایی مولفههای استراتژیک اثربخش برنهادینهسازی گردشگری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 22
92 مدل ساختاری فناوری اطلاعات سبز و پایداری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 27
93 مدل های ورود به بازارهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 55
94 مدل یابی تجربه مشتری با رویکرد تحلیل مضمون؛ در راستای مدیریت مشتری در صنعت خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 4
95 مرور نظام مند و چند سطحی ادبیات بازسازی اعتماد: رهنمودهایی برای پژوهشگران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 63
96 مطالعه جامع تجربه مشتری با رویکرد تحلیل مضمون چگونه تجربه عالی برای مشتری ایجاد کنیم؟ (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 40
97 نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در رفتار خرید مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 28
98 نگاشت ادراکی شبکه تداعیات برند اپراتورهای داخلی با استفاده از نقشه مفهومی برند (مورد مطالعاتی: همراه اول) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 6، شماره: 4
99 نگاشت شبکه ادراکی بانک خاورمیانه با استفاده از نقشه مفهومی برند (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 53
100 نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 51
101 واکاوی آینده نظم پولی جهانی و تاثیرات آن بر نظام بانکداری بین الملل ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی در رابطه با وفاداری به مراکز خرید بر اساس ارزش ویژه مرکز خرید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
2 اولویت بندی عوامل مؤثر بر تمایل به فعالیت افراد شاغل در بازاریابی شبکه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
3 بررسی عوامل مؤثر بر خریدهای اینترنتی بر اساس سلسله مراتب یادگیری استاندارد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 برند کارفرما، کلید موفقیت در آینده ی مدیریت سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی در قرن ۲۱
5 تاثیر ارزش ویژه برند بر واکنش مشتریان بیمه های اتومبیل در صنعت بیمه کشور مورد مطالعه: شرکت های بیمه ایران، بیمه آسیا و بیمه پارسیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده، جنسیت و سن فرزندان بر استراتژی های نفوذ نوجوانان به تفکیک والدین مفهوم گرا و اجتماعی محور در خانواده های ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
7 تاثیر انقلاب صنعتی چهارم براکوسیستم بازاریابی و ظهور نسل پنجم بازاریابی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 تاثیر قدرت و تناسب پرتفوی برند بر جذابیت سازمانی با میانجی گری درک مناسب فرد از شرکت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 چارچوبی برای ارزیابی طرح های فناوری اطلاعات پایدار در راستای پایداریسازمانی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
10 حاکمیت شرکتی و نقش هیئت مدیره در تصمیم گیری استراتژیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
11 سرمایه فکری و ساختار ارگانیکی سازمان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
12 شبکه های اجتماعی و تبلیغات دهان به دهان کتبی در ارزش ویژه ی برند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
13 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر برون سپاری خدمات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
14 شناسایی و ارائه راهکارهای عملی به منظور ارتقا ارزش برند شرکت های انلاین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
15 طراحی مدل شایستگی مدیران بازاریابی صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی
16 عوامل تاثیرگذاربرارزیابی مصرف کنندگان ازتصویرکشورمبدا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
17 عوامل مؤثر بر انگیزه دانشجویان برای فعالیت در بازاریابی شبکه ای با توجه به نقش تعدیل گری عدم مطلوبیت اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
18 عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک پاسارگاد:نقش حمایت دولت در پذیرش بانکداری اینترنتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
19 فراترکیبی از بازاریابی سیاسی با استفاده از شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 مدلی جدید درزمینه تمایل به خرید ازفروشگاه های اینترنتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
21 مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی: آینده پیشرو در صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
22 مدیریت هوش بازار:گرایش بازار، قابلیت بازاریابی و ظرفیت جذاب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
23 مروری بر تاثیر ویژگی های جوامع برند آنلاین بر درگیری مشتری در فضای مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
24 مطالعه تاثیر بازاریابی آثار باستانی تخت جمشید بر توسعه اقتصادی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
25 نقش کیفیت ارتباطات آنلاین برروی تمایل به خرید مجدددرتجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
26 نقش محیط فیزیکی بر رضایت مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی