محمد فروهر

 محمد فروهر

محمد فروهر

Mohammad forouhar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین رابطه سرمایه روانشناختی وکارآفرینی سازمانی اعضای هییت علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی سازمانی مثبتگرا زمینه ساز کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
2 استراژدی مثبت: فرا سوی حل مسئله درسهایی از روانشناسی مثبت گرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
3 بررسی رابطه بین نوآوری و تغییر و کسب مزیت رقابتی در بین بنگاههای کوچک و متوسط ایران مطالعه موردی بنگاههای کوچک و متوسط استان سمنان (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
4 تئوری سازمانی مثبت گرا :دریچه ای به سوی شکوفایی فردی و سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 تحلیلی بر تأثیر رفتار سازمانی مثبت گرا بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
6 حذف کاستی ها یا سرمایه گذاری روی نقاط قوت؛ کدامیک سودمندتر است (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
7 رابطه مدیریت دانش بامنابع انسانی و فرهنگ سازمانی و عوامل موثردراستقرار موفقیت آمیز آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
8 رفتار سازمانی و پژوهش سازمانی مثبت گرا:رویکردهایی نوین به مدیریت و رهبری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
9 روابط انسانی مثبت گرا و بهبود سلامت و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
10 سرمایه روانشناختی وتوسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
11 کاربرد سرمایه روانشناختی در برقراری ارتباطات موثر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
12 مدیریت اخلاقی و اخلاق سازمانی مبانی، موانع و راهکارها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 مدیریت سرمایه روانشناختی سازمان:رویکردی نوین به خلق مزیت رقابتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
14 مدیریت سرمایه های نامشهود سازمانی برمبنای مدل POB (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
15 مروری برپژوهشهای سرمایه روانشناختی درایران: چالشها وچشم اندازها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
16 معناداری در کار: معنا و منابع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
17 نیاز به مثبتگرایی: چالشها و افقهای مدیریت سازمانها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
18 یادگیری خود راهبر ابزار تحقق توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها