فرهاد پیرمحمدی علیشاه

 فرهاد پیرمحمدی علیشاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

فرهاد پیرمحمدی علیشاه

Farhad Pirmohamadi Alishah

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.