دکتر سعید بهشتی

دکتر سعید بهشتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سعید بهشتی

Dr. Saeed Beheshti

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «مبانی انسان شناختی علامه حسن زاده آملی و اصول تربیت اجتماعی منتج از آن» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 58
2 آیین بندگی در نظام تربیت ناب حسینی مبتنی بر دعای عرفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 19، شماره: 13
3 ارائه الگوی نظری تربیت عقلانی جهت نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی براساس مبانی معرفت‌شناختی قرآن‌کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 2
4 ارتباط عقل و حس در اندیشه معرفت شناختی ابن سینا و نقش آن در برنامه درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 19
5 اصول تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام رضا علیه السلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 18
6 اهداف آموزش مفاهیم اخلاقی به کودکان بر اساس دیدگاه های آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 12، شماره: 2
7 اهداف انضباط انتظامی در آموزه های مدیریتی نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 1
8 Philosophical Foundations of Citizenship Education from the Point View of Islam and Pragmatism School (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 2
9 The Pattern of Application of Moral Education in Cyberspace Based on the View of Allameh Tabataba'i (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 4، شماره: 2
10 بازشناسی مولفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 39
11 بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی زناشویی مبتنی برآموزه های اسلام برسازگاری زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
12 بررسی اندیشه های تربیتی دریدا و نقد آن (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 1
13 بررسی اهداف و اصول و روشهای تربیت سیاسی بر مبنای نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 20، شماره: 17
14 بررسی تطبیقی آرای تربیتی ملامحسن فیض کاشانی و جان دیویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 24
15 بررسی تطبیقی جایگاه دیگرگزینی در نظریه تربیت اخلاقی جان وایت و مرتضی مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 51
16 بررسی حقیقت علم در وجود شناسی معرفت حکمت متعالیه و استنباط مدلول های تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 50
17 بررسی فلسفه و قلمروی حجاب در اسلام و آثار تربیتی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 8
18 بررسی مبانی تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
19 بررسی مبانی معرفت شناختی غزالی و ملاصدرا و دلالت های آن بر تربیت عقلانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 2
20 بررسی مدرج بودن ادراک از منظر صدرالمتالهین و استنتاج مدلولهای تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 25، شماره: 87
21 بررسی نقش بازی در تربیت کودک از دیدگاه قرآن و سنت معصومین (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 3
22 بررسی وجود ذهنی در هستی شناسی معرفت حکمت متعالیه و استنتاج دلالتهای آن برای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 85
23 بنیانهای رشد آدمی بر مبنای سخنان امام علی علیه السلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 35
24 تاثیر قصه های قرآنی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 3، شماره: 2
25 تبیین الگوی تربیت عقلانی بر مبنای اندیشه امام خمینی«ره» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 20
26 تبیین تحلیلی تربیت عبادی کودک براساس اندیشه تربیتی ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 16، شماره: 36
27 تبیین دیدگاه تربیت عرفانی بر مبنای حکمت سینوی(مفهوم، اهداف، مراحل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 20، شماره: 14
28 تبیین دیدگاه معرفت شناسی علامه طباطبایی(ره) و دلالتهای آن در محتوا و روشهای تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 34
29 تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 2
30 تبیین کارکرد ویژگی های داستان های فبک بر خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 3
31 تبیین مبانی معرفت شناختی اخلاق باور دردیدگاه جوادی آملی به منظور طراحی الگوی مفهومی آموزش اخلاق باور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 59
32 تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
33 تبیین نقش مسئولیت پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان براساس تفسیر المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 34
34 تبیین و بررسی نظریه تربیتی فمینیسم و نقد آن از منظر تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 3
35 تحلیلی بر مفهوم اخلاق در مکتب فرانکفورت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
36 تربیت اخلاقی در نهج البلاغه بر مبنای خطبه همام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 2
37 تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم با رویکرد تدبر سوره‌ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 8، شماره: 14
38 تربیت عرفانی براساس حکمت سینوی (مفهوم، مبانی، اصول، روش ها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 16، شماره: 48
39 جایگاه علم حضوری در رابطه دانش و عمل اخلاقی از دیدگاه صدرالمتالهین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 8، شماره: 15
40 راهبردهای تعلیم و تربیت برآمده از انسان شناختی قرآنی با تاکید بر نقش گرایش ها در وجود انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 13، شماره: 48
41 رویکرد عقلگرایی در برنامه درسی بر اساس معرفت شناسی ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 21
42 رویکرد، مبانی، اهداف، روشها و محتوای تربیت زیبایی شناختی از دیدگاه علامه جعفری(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 22
43 سبک زندگی فردی در حوزه تربیت سیاسی بر مبنای نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 32
44 شناسایی بایسته های معرفت شناختی اخلاق باور از دیدگاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 11، شماره: 1
45 طراحی الگوی تربیت اخلاقی در آموزش عالی بر مبنای آموزه های اخلاقی قرآن کریم از دیدگاه تفسیر المیزان بر اساس روش داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 2
46 طراحی برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خود مهارگری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
47 طراحی چارچوب نظری نظارت اجتماعی نوجوانان براساس اهداف، مبانی، اصول و روش‌های منبعث از تفسیر المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 3
48 طراحی و اعتبار یابی الگوی بومی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مولفه های زیبایی شناسی و هنر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 2
49 عوامل تربیتی- آموزشی ولایت پذیری از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 0
50 فراشناختی به تربیت اخلاقی کودک ازمنظر اهداف و اصول براساس اندیشه تربیتی ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 45
51 فلسفه، تعلیم و تربیت، و چالش پست مدرنیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
52 کاوش الگوی تربیت مدنی از دیدگاه ابونصرفارابی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 18، شماره: 44
53 کاوش هایی در باب فلسفه ی تربیت دینی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 18
54 مبانی انسان شناختی علامه حسن زاده آملی واستنتاج اصول وروشهای تربیت اجتماعی ازآن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 61
55 مبانی تربیت اخلاقی در نظریه انسان شناسی شهید مطهری(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 48
56 مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر حکمت متعالیه صدرایی (گامی به سوی نظریه پردازی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
57 مبانی و اهداف تربیت اخلاقی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 2
58 مختصات فلسفی حرکت جوهری انسان در حکمت متعالیه و کاربردهای آن در شناسایی اصول حاکم بر تحول آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
59 مدلولات تربیت عقلانی در هندسه معرفت شناختی ابو حامد غزالی و صدرالمتالهین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 53
60 معنا و مولفه های امیدواری در متون اسلامی و روان شناسی مثبت گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
61 مقایسه اثربخشی آموزش گروهی روان‎شناسی مثبت‎گرای سلیگمن و رویکرد اسلامی مبتنی بر آموزه‎های قرآنی بر افزایش شادکامی زنان شاغل متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 66
62 واکاوی امکان تاسیس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 19
63 واکاوی تحلیلی - انتقادی تربیت اخلاقی یورگن هابرماس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
64 واکاوی ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان با توجه به پیش فرض های هستی شناختی و معرفت شناختی صدرالمتالهین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 17، شماره: 42
65 هویت فلسفی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 20، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول تربیت اخلاقی در نامه ی 31 نهج البلاغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
2 بررسی عدالت در سیره نظری و عملی ائمه اطهار (ع) (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
3 بررسی مبانی تربیتی روش عفو در قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 بررسی مسیله برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در سند 2030 ومقایسه آن با آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی مقایسه ای تربیت اخلاقی از منظر اهداف و اصول از دیدگاه ابن سینا و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
6 تربیت عرفانی روح انسانی در قصص انبیای الهی از دیدگاه علامه حسن زاده آملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
7 رسانه و تاثیر آن بر شکل گیری هویت جنسیتی دختران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
8 فلسفه تربیت سیاسی در نظریه حکمت متعالیه تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی