دکتر علیرضا نگهدار

دکتر علیرضا نگهدار عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علیرضا نگهدار

Dr. Alireza Negahdar

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of adsorbents on the resistance parameters of heavy metal-contaminated Clayey sand soils (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 35، شماره: 11
2 بررسی آزمایشگاهی تأثیر سدیم کلرید (NaCl) بر مقاومت CBR و پارامترهای تراکمی خاک طبیعی و خاک تثیت شده با سیمان (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی رفتار خزشی خاک ماسه رس دار تحت آزمایش تحکیم یک بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 80
4 بررسی عملکرد نانو سیلیس بر تثبیت بیولوژیکی دو نوع خاک ماسه ای (بد دانه بندی شده و سیلت دار) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 106
5 تاثیر چرخه ذوب و انجماد بر نشست های بلند مدت خاک سیلت فروریزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 91
6 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیلیس در رفتار خزشی خاک رس نرم (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Image Processing in Studying Soil Properties (review study) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
2 ارزیابی نشست های بلند مدت تونل های حفاری شده در زمین های نرم با استفاده از مدل رفتاری خزش خاک نرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
3 اصلاح خصوصیات مقاومتی خاک با استفاده از مواد افزودنی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
4 افزایش بهره وری رسوب زدایی با رویکرد تامین نیاز های آبی سد سفیدرود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
5 The Effect of Crude Oil Pollution on the Geotechnical Parameters of soils (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف ژئوتکستایل بر تغییرشکل های درازمدت خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
7 بررسی آزمایشگاهی تاثیرتاریخچه تنش بررفتارخزشی خاک ماسه رس دار (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 بررسی آزمایشگاهی رفتار مقاومتی خاک بهسازی شده با الیاف CFRP در دستگاه برش مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی آزمایشگاهی رفتار مقاومتی خاک بهسازی شده با الیاف کربن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
10 بررسی آزمایشگاهی رفتار مقاومتی خاک بهسازی شده با نانو سیلیس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
11 بررسی آزمایشگاهی رفتار مقاومتی خاک بهسازی شده با نانو سیلیس در دستگاه برش مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی پارامترمقاومتی خاک مسلح شده با زئوتکستایل در آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
13 بررسی پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه سیلتی تثبیت شده ی تثبیت شده با میکروارگانیزم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
14 بررسی پارامترهای مقاومتی مخلوط ماسه-رس با ضایعات پلاستیکی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
15 بررسی پاسخ دینامیکی سدهای خاکی(سد گیوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
16 بررسی پایداری شیروانی خاکی مسلح شده با ژیوگرید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
17 بررسی تاثیر آلودگی شیرابه لندفیل زباله تبریز بر روی پارامترهای مکانیکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
18 بررسی رفتار دینامیکی سد خاکی گیوی با شیب مختلف هسته(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
19 بررسی رفتار نمونه های دست نخورده و بازسازی شده خاک سیلت و سیلت رس دار، در آزمایش برش سه محوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
20 بررسی شرایط اقلیمی و دمایی بر مقاومت محصور نشده خاک ریز دانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
21 بررسی عملکرد گروه شمع های قایم در خاک های سیلتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی و ارزیابی استفاده از بتن های سبک باربر در سازه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
23 بهینه سازی محل و نوع هسته سد خاکی گیوی بر پایه آنالیز دینامیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 پیش بینی پارامتر تنش موثر خاک های غیراشباع درتنشهای قائم ویژه متفاوت با استفاده ازبرنامه ریزی های ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 تاثیر تثبیت زیست محیطی (بیولوژیکی) بر روی مقاومت برشی خاک ماسه ای با درصدهای متفاوت سیلت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
26 تعیین تغییر شکل های قائم بلند مدت تونل با در نظر گرفتن اثر خزش (مطالعه موردی خط 7 متروی تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
27 مروری بر آزمایش های ژئوتکنیکی مورد استفاده در زباله های جامد شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش‌های نوین دانشگاهی در هنر، معماری و عمران