دکتر حسین حیدری تبریزی

دکتر حسین حیدری تبریزی استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

دکتر حسین حیدری تبریزی

Dr. Hossein Heidari Tabrizi

استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Logogenetic Delve into Attitudinal Meanings in Native vs. Non-Native Discussion Section of Research Articles
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۷.۴.۲ (دریافت مقاله)
فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 37
2 آموزش نقد ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه: انتظارات دانشجویان و محتوای آموزشی واحد درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 23، شماره: 44
3 اعتبار فعالیت ها و مواد آموزشی درس کارگاه ترجمه در دوره کارشناسی ارشد رشته مطالعات ترجمه (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 4، شماره: 1
4 Cultural-specific items in translation of the Holy Quran by Irving (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 8، شماره: 1
5 Effect of Online Strategies-Based Instruction on Iranian EFL Learners’ Speaking Scores: A Case of Affective and Social Strategies Instruction (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 3
6 Employing Participatory Learning through the Use of Photovoice in Iranian EFL Learning Settings: The Case of Reflective Narratives (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 37، شماره: 2
7 Exploratory-cumulative vs. Disputational Talk on Cognitive Dependency of Translation Studies: Intermediate level students in focus (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 33
8 Gender-related Ethnographic Study on the Role of Partnership Values in Motivating Iranian EFL Learners’ Engagement in the Learning Process (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 3
9 Impact of Online Strategies-based Instruction on Iranian Advanced EFL Learners’ Speaking Scores
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۶.۲.۸ (دریافت مقاله)
فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 36
10 Investigating Iranian EFL Instructor Evaluation Scheme from End-Users’ Perspective: Self-Evaluation vs. Students’ Ratings (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
11 Pedagogical Quality of English Achievement Tests: An Untold Story of Iranian High School Students’ Oral Scores (دریافت مقاله) مجله بین المللی زبان و تحقیقات ترجمه دوره: 1، شماره: 1
12 Professional Interpreters’ Notes in Persian-English Consecutive Interpreting On the Choice of Form and Language (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
13 The Future of Teacher Education Making: EFL Pre-Service Teachers and Teacher Educators' Perceptions of Professional Preparation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
14 The Impact of Learning through Management System vs. Learning through Experience Platform on Exam Results of Digital Natives and Digital Immigrants (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 40، شماره: 3
15 The Influence of Autonomy on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Podcasting Tasks, Gain and Retention (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 7، شماره: 25
16 The Iranian Intermediate EFL Learners` Attitudes towards Using Flipped Teaching via Google Classroom (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
17 تاثیر احتمالی اصلاح معنایی در طول زمان بر انتخاب معادل های واژگان فارسی دو ترجمه ایرانی از Taming the Shrew (دریافت مقاله) دوفصلنامه پیشرفتهای نوین در اموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
18 تدوین چارچوبی تفصیلی برای ارزشیابی پایان نامه های ترجمه کتاب در دوره های کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دردانشگاه های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 25، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Mixed Method Study of International English Major Students’ Success in Intercultural Communication Encounters (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
2 An End-users’ Iranian Universities’ Perspective on the Quality of Genereal English Achivement Test (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 Assessing the Validity and Reliability of General English Achievement Test: An End-users’ Iranian Universities’ Perspective (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
4 Effects of Receptive and Productive Tasks on Learning Vocabulary among Iranian Intermediate EFL Learners (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 Is Inside Reading Appropriate for Iranian EFL Academic Context: A Textbook Evaluation Study (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
6 Language Curriculum Transformation through Action Research in Iranian EFL Context (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
7 On the Effects of Task Load Involvement on Iranian Intermediate EFL Learners Word Learning: Reading and writing Tasks vs. Translation Tasks (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
8 PERSPECTIVES TOWARDS INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG INTERNATIONAL ENGLISH MAJOR STUDENTS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
9 Study of Translation Strategies Employed by the Three Persian Translators of The Secret Garden for Culture-Specific Items (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
10 The Effect of Teachers’ Thoughts and Perceptions on Raising Iranian EFL Learners'(Energy)Sustainability Awareness (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی
11 The Relationship Between Language Mindsets and EFL Learners' Feedback Preferences (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ