پرویز سید احمدی

 پرویز سید احمدی کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

پرویز سید احمدی

Parviz Seyedahmadi

کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.