علیرضا داودیان

 علیرضا داودیان

علیرضا داودیان

Alireza Davodian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کیفیت آب دو آبخوان دشت لردگان برای آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
2 ارزیابی کیفیت آبخوانهای دشت لردگان جهت شرب (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
3 ارزیابی و پهنه بندی شاخص کیفیت آب آبیاری (IWQ) در آب های زیرزمینی دشت خان میرزا( چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
4 اکتشاف، مدل سازی و تخمین ذخیره اندیس های معدنی سرب و روی در بلوک جنوبی معدن تیره وجین، تیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
5 اهمیت گنایس های چشمی شمال شهرکرد از دیدگاه زمین گردشگری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی رابطه بینEC و TDSآب زیرزمینی در برخی از چشمه های شهر گندمان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
7 بررسی ویژگی های سنگ شناسی و اکتشافی شمال غرب معدن تیره وجینرهیافتی بر اندیس معدنی سرب و روی معدن تیره وجین،تیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرب و روی ایران
8 تاثیر زمین شناسی بر ژئومرفولوژی رودخانه شریانی کوهرنگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
9 تخمین رسوب معلق سد سورکبا استفاده ازروش شبکه عصبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
10 تخمین میزان فرسایش آبی و تولید رسوب با استفاده از مدلهای EPM و USLE در حوزه ی آبخیز زاینده رود علییا (تنگ گزی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
11 تخمین میزان فرسایش آبی وتولید رسوب با استفاده از مدل USLE در حوزه آبخیز تنگ گزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
12 تغییرات EC و TDS و رابطه آنها در دو آبخوان مجاور در یک دوره زمانی (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
13 تغییرات زمانی TDS و ECو رابطه این دو در دو آبخوان مجاور در یک دشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 تغییرات زمانی کدورت و بار معلق و رابطه ی این دو در دو آبخوان مجاور در دشت لردگان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
15 تغییرات مکانی غلظت نیترات در آب زیرزمینی دشت لردگان و پهنه بندی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
16 شرایط تشکیل بازالت‌های جناب اسدآبادی، شمال شرق کودهای (استان اصفهان) بر مبنای داده‌های الکترون مایکروپروب (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
17 کانی‌شناسی سنگ‌های ولکانیکی بازیک ائوسن به جنوب اسدآبادی (شمال شرق توپ‌های، استان اصفهان) با نگرشی ویژه در دگرگونی درجه بسیار ضعیف (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
18 کریستال شیمی ولکانیک های ائوسن و آنکلاو های آن‌ها در شمال انارک (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
19 مدل سازی الگوی جریان با CCHE2Dدر یک پیچان رود طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران