دکتر سیدبهشید حسینی

دکتر سیدبهشید حسینی استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

دکتر سیدبهشید حسینی

Dr. SeyyedBehshid Hosseini

استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقاء حس مکان در کتابخانه مرکزی شهر تبریز با بررسی متغیرهای آکوستیک در معماری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 2، شماره: 1
2 ارزیابی شاخصهای طراحی پناهگاههای دو منظوره مجتمعهای مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی طرح های بازآفرینی شهری از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: طرح بازآفرینی بافت تاریخی کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر تاب آور دوره: 1، شماره: 1
4 ارزیابی معیارهای پدافند غیرعامل در شهر تاریخی شوشتر (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 0، شماره: 1
5 ارزیابی ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان های مسکونی پایدار در برابر تهدیدات نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 1
6 ارزیابی میزان تاب آوری محلات شهری (نمونه مطالعاتی: محله طاهر و منصور کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 1
7 اقتصاد و معماری: تاثیر اوضاع اقتصادی ایران دوره قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 42
8 الگوی آموزش معماری روستایی دردانشکده های معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 41
9 بررسی تطبیقی حکمت اشراق در معماری مساجد دوره صفویه و معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 39
10 بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 5، شماره: 3
11 بررسی و معرفی ساختار فضایی معماری بیمارستانهای صحرایی (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 4، شماره: 1
12 پیش بینی عملکرد شبکه دسترسی ترافیکی بعد از وقوع بحران به روش چیدمان فضا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 12، شماره: 2
13 تاثیر بسترهای فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی بر شکل گیری نخستین مکان های دینی اسلام و یهود (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 1
14 تبیین ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری، مبتنی بر غایت شناسی از دیدگاه کانت و کوماراسوامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معماری نوین دوره: 1، شماره: 1
15 تبیین بینامتنی معماری مجتمع های تجاری معاصر در ایران (سال های ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ شمسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 43
16 تبیین تاثیر معماری نئوکلاسیک قرن 18 و 19 روسیه بر معماری بناهای اداری-خدماتی ایران (دوره قاجار و پهلوی اول) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 70
17 تبیین مدل سه بعدی ارتقا کیفیت مراکز درمانی مبتنی بر شواهد (EBD)با تاکید بر رضایتمندی بیمار (موردپژوهی: بیمارستان بهمن) (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 3
18 تبیین معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ با استفاده از روش دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 7، شماره: 14
19 تبیین نقش فرم و پوسته ظاهری ساختمان در برندسازی مجتمع های تجاری بررسی موردی: مجتمع های تجاری شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 104
20 تحلیلی بر فهم کریستوفر الکساندر از معماری دینی نمونه مورد مطالعه: فصل «صورت خداوند» از جلد چهارم کتاب سرشت نظم (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 33، شماره: 4
21 جستاری در مراتب ادراکی مسجد_مدرسه آقا بزرگ کاشان، براساس نظریه حرکت جوهری ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 13، شماره: 2
22 شناسایی و اولویتبندی الزامات بیرونی کالبد محور مراکز خودامدادی محله با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 1
23 ضرورت اسکان موقت شهری پس از وقوع جنگ مدرن؛ (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 3، شماره: 4
24 طراحی زیست محیطی سازه های پیش ساخته اضطراری با رویکرد کاهش مصرف انرژی و آلودگی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 2
25 طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی با رویکرد ارزیابی قیاسی (دریافت مقاله) اندیش نامه معماری دوره: 1، شماره: 1
26 مطالعه افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی (دریافت مقاله) اندیش نامه معماری دوره: 2، شماره: 3
27 مطالعه چگونگی فهم انسان از آثار هنری (از نگاه هرمنوتیک فلسفی گادامر) (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 8، شماره: 2
28 معماری پایدار دفاعی در طراحی منازل مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 25، شماره: 100
29 مکانیابی مراکز خودامدادی محله به روش تلفیقی FUZZY-AHP (نمونه موردی: محله سیروس شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Archeology architecture of Zoroaster (Case Study: Southern Iran – Qeshm Island. Xarbes Cave) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
2 آموزش معماری روستایی در دانشکده های معماری (دریافت مقاله) سومین همایش آموزش معماری
3 اثرات نور در معماری داخلی بر خلق و خوی انسان و رفتار اجتماعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
4 ارائه الگوی بهینه مدیریت بحران دررشرایط زلزله ازطریق مکان یابی صحیح کاربریهای شاخص نمونه موردی: محله باغ ملی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 ارایه مدلی جهت سنجش آسیب پذیری شهری در حملات زمینی طبق ملاحظات پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
6 ارتقا اصول طراحی مراکز درمانی مبتنی بر شواهد(EBD) با تاکید بر رضایتمندی بیمار (موردپژوهی: بیمارستان بهمن تهران و بیمارستان پارس رشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
7 ارتقاء شرایط فعلی بیمارستان ها مبتنی بر ملاحظات پدافند غیرعامل مطالعه موردی (بیمارستان کودکان دکتر محمد کرمانشاهی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
8 ارزیابی عوامل مختلف موثر بر تنظیم کرکره دستی در ساختمانهای اداری تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
9 ارزیابی نقش بام سبز در توسعه پایدار صنعت ساختمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 ارزیابی نقش عوامل مؤثر در کاهش آسیب پذیری ناشی از مخاطرات در محیط های شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
11 الزامات پدافند غیرعامل درمعماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
12 الزامات طراحی معماری اماکن درمانی با دیدگاه بهره برداری در زمان بحران های طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
13 امکان سنجی نقش پذیری ایستگاه مترو به عنوان مرکز پایدار محله مسکونی در دفاع غیرعامل شهری1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 باغ های شفابخش در مراکز درمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
15 بررسی اصول طراحی اقلیمی با رویکرد بهره وری انرژی در معماری بومی روستای نیاسر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
16 بررسی اهمیت طراحی معماری با محیط های آموزشی در بحث آموزش در دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
17 بررسی اهمیت موثر در طراحی فضای آموزشی برای کودکان کم توان (ذهنی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
18 بررسی پتانسیل های معماری و شهرسازی محور آبشار اصفهان برای قرارگیری مرکزآوای اصفهان از حیث الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
19 بررسی تطبیقی پاویون اسپانیا در شانگهای چین و خانه های شیکیلی با تمرکز سازه همساز با اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
20 بررسی تعامل فضای آموزشی و رنگ آمیزی با یادگیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
21 بررسی چگونگی طراحی معماری محیط های آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
22 بررسی حضور رنگ ها در بیمارستانهای تخصصی سرطان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
23 بررسی رنگ در فضای آموزشی و تاثیر آن در یادگیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
24 بررسی طراحی مرکز آموزشی برای کودکان با رویکرد حس تعلق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
25 بررسی عملکرد بیمارستان ها با رویکرد تاثیر بکارگیری معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
26 بررسی عوامل کلیدی و معیارهای ارزیابی موفقیت پروژه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 بررسی عوامل مؤثر در طراحی داخلی مراکز درمانی سرطان با رویکرد طراحی محیط شفابخش (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
28 بررسی مراکز درمانی با رویکرد روانشناسی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
29 بررسی معماری و نحوه سیرکولاسیون هوای شهرهای زیر زمینی جهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
30 تبیین ملاحظات پدافند غیر عامل در احداث جایگاه های نظامی CNG و پمپ بنزین در کشور جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
31 تحلیل و بررسی نقش طبیعت در احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد اکولوژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
32 تسلط برمدیریت بحران، طراحی سلولهای مستقل شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
33 تلفیق ساختار معماری بومی و فضاگرایی در طراحی ساختمان اداری شهرداری منطقه 1 بندرعباس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
34 جستاری بر واکاوی قیاس های معماری و موسیقی بر طراحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
35 جستاری معنا شناختی پیرامون معنا و مفهوم هنر از دیدگان صاحب نظران و فلاسفه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
36 حلقه گمشده طراحی حسینیه های معاصر با تکیه بر نمود معماری و شهرسازی اسلامی در حسینیه های بزرگ و کوچک زواره (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
37 راهبرد سامانه ی گسترده بام سبز در بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه پایدار مسکن روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
38 روش های آموزش معماری بر مبنای شناخت فضا و طبیعت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن
39 رویکرد بیمار – محوری در بیمارستان آینده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
40 رویکرد فضاگرا در ساختار معماری مدرن نمونه موردی: طراحی ساختمان اداری شهرداری منطقه 1 بندرعباس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
41 سازماندهی ارکان مدیریت بحران در زلزله تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
42 سازه در پناه گاه های مدرن بهره گیری از تجربیات جنگ های گذشته در طراحی پناهگاه در جنگ های نسل ششم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
43 سازه_ پیش ساختگی_ عملکرد معماری (نمونه موردی: سیر تحول سیستمهای سازه ای پیش ساخته جهت پاسخگویی به عملکرد بیمارستان صحرایی در طول جنگ هشت ساله) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
44 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موفقیت پروژه در صنعت ساخت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
45 طراحی بیمارستان با توجه به معیار محیط شفابخش (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
46 طراحی بیمارستان با رویکرد تأمین ایمنی و امنیت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
47 طراحی تعاملی در اماکن درمانی جهت کاهش آسیبها در زلزله (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
48 طراحی مبتنی بر شواهد (EBD) در مراکز درمانی و تاثیر آن بر رضایتمندی بیماران (موردپژوهی : بیمارستان کسرا تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
49 لزوم ارائه نرم افزاربومی مدیریت بحران زمین لرزه درشهرهای ایران بادرنظرگرفتن تجربیات زلزله های بم، ارسباران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
50 مدیریت بحران به کمک مکانیابی و طراحی فضاهای عمومی به منظور پدافند غیر عامل محورموضوعی: نقش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
51 مدیریت بحران دربافت های شهری شطرنجی؛مطالعه ی موردی:بافت تاریخی اراک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
52 مصالح و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
53 مطالعات طراحی کتابخانه و مرکز چند رسانه ای ایلام از دیدگاه طراحی در بحران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ایمنی ساختمان
54 مکان یابی مراکزدرمانی بارویکرد کاهش آسیب پذیری دربرابرزلزله نمونه موردی: محله باغ ملی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
55 مکانیابی فضاهای سبز وباز جهت کاهش آسیبپذیری بافت شهری براثر زلزله نمونه موردی: محله باغملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
56 ملاحظات پدافند غیرعامل درطراحی بیمارستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
57 مناسب سازی پیاده روها و تجهیزات شهری برای معلولین (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
58 واکاوی ارتباط موجود بین معماری و موسیقی با رویکردی بر مفاهیم موسیقی تالشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
59 واکاوی معیار رنگ در زیبایی شناسی معماری و موسیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
60 واکاوی هنر و معماری ایرانی اسلامی در کالبد باغ های صفویه (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت