همت ا... پیردشتی

 همت ا... پیردشتی دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

همت ا... پیردشتی

Hematolah Pirdashti

دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرتاریخ کاشت و تراکم بردرصداسانس و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L. درشرایط آب و هوایی ساری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 بررسی اثر سیستم های مختلف خاک ورزی و تراکم بوته بر عملکرد وا جزا عملکرد کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 بررسی تاثیر کودهای آلی غنی شده برصفات کمی و کیفی ارقام مختلف سویا (Glycin max (L.) Merr) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
4 بررسی تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا (Glycin max (L.) Merr) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
5 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی مرتبط با عملکرد سویا [Glycine max (L.) Merr.]در واکنش به تیمارهای مختلف کودهای بیولوژیک تیوباسیلوس و میکوریزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
6 بررسی عملکرد واجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم SC-704 طی شرایط زراعی متفاوت درگرگان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی میزان اسانس و صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبوDracocephalum moldavica L. درواکنش به کود زیستی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 تجزیه خوشه ای 30ژنوتیپ برنج لاین امیدبخش اصلاح شده و بومی براساس خصوصیات مختلف زراعی و فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 مطالعه تأثیر کمپوست، ورمی کمپوست، لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد پروتئین و دانه ارقام مختلف سویا (Glycin max (L.) Merr) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران