دکتر فاطمه شفیعی

دکتر فاطمه شفیعی استاد یار - آموزش کشاورزی

دکتر فاطمه شفیعی

Dr. Fatemeh Shafiee

استاد یار - آموزش کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر انگیزه جوانان روستایی برای انتخاب مشاغل کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان گنبد کاووس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 1
2 بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیله کشاورزان استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 1
3 تحلیل نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به رشته کشاورزی (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
4 شناسایی چالش ها و الزامات مدیریت بهینه آب در کشاورزی (مورد مطالعه: استان مازندران) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با فناوری سنجش از دور و بررسی دلایل آن (مورد مطالعه: حوضه آبریز تجن و نکارود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
2 بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر درآمد ساکنان حوزه های آبخیز مطالعه موردی:شهرستان صدوق استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
3 بررسی سطح آشنایی مردم شهرستان قائمشهر با کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
4 بررسی عوامل بازدارنده در پذیرش و توزیع محصولات ارگانیک از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
5 بررسی فنولوژی گونه های مرتعی با هدف تعیین فصل مناسب چرا(مطالعه موردی: مراتع دهگلان) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 بررسی کیفی زولبیا و بامیه تولیدی در ماه مبارک رمضان سال 84 درمحدوده تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 بررسی میزان بکارگیری عملیات حفاظت خاک توسط کشاورزان حوزه های آبخیز کرخه و دز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 بررسی و مقایسه تاثیر سم جدید سایفلومتوفن (دانی سارابا R) با آبامکتین، تنداکسیر و روغن ولکروی کاهش جمعیت بالغ کنه قرمز مرکبات (Acari:Tetranychidae) (MCPanunychus citri Gregor) (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
9 بررسی و مقایسه تاثیر سم دانی سارابا با آفتکش های آبامکتین، تنداکسیر و روغن ولک روی کاهش جمعیت بالغ کنهAllothrombium pulvinumدر شهرستان سیمرغ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
10 پهنه بندی خطرسیل خیزی با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: حوضه فوجرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 تحلیل جنسیتی نگرش دانشجویان نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
12 تحلیل نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی (مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
13 مقایسه روشهای تهیه نقشه تغییرات کاربری اراضی با استفاده ازتصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 مقایسه طبقات مختلف عوامل زمینه ای در میزان مشارکت بهره برداران در طرح های اصلاح واحیای مراتع شهرستان دهگلان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست