محمود حبیب نژاد روشن

 محمود حبیب نژاد روشن استاد - آبخیزداری

محمود حبیب نژاد روشن

Mahmoud Habibnezhad

استاد - آبخیزداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور(مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 100
2 ارزیابی کارایی خاک پوش های کاه و کلش گندم و تراشه های چوب در کاهش رواناب و رسوب حوزه های آبخیز تک منبع (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
3 برآورد عمق خاک با استفاده از متغیرهای محیطی به دست آمده از مدل رقومی ارتفاع و داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
4 تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
5 مطالعه حساسیت به وقوع سیل درحوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین به منظور توسعه کاربری گردشگری و توریسم (مطالعه موردی حوزه دولبندی سد قشلاق سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
2 آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
3 ارائه الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد رگبار طرح درحوضه شهرساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
4 ارزیابی توزیعهای مختلف آماری در برآورد دبی حداکثر سیلاب با دورههای بازگشت مختلف در حوزه آبخیز تجن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 ارزیابی چند شاخص خشکسالی هواشناسی و تعیین مناسب ترین شاخص در حوضه آبخیز هراز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 اهمیت نفوذ پذیری خاک در مدیریت محیط زیست (مطالعه موردی: دشت ساحلی شهرستان بهشهر- گلوگاه استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 بررسی تاثیر خشکسالی بر منابع آب سطحی حوزه آبخیز بابلرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
8 بررسی تغیرات زمانی کیفیت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالار،استان مازندان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
9 بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل و ارتباط آن با تغییرات رواناب در حوزه آبخیزتجن، مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز لاجان استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
11 بررسی جریان های کمینه با تداوم مختلف در حوزه های آبخیز خراسان رضوی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI در پایین دست حوضه آبخیز هراز در استانمازندران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
13 بررسی خشکسالی هواشناسی در استان گیلان با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
14 بررسی فراوانی وقوع سیل در حوضه رودخانه زرینه رود(شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 بررسی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشت خاوه استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 بررسی کیفیت آ ب های زیرزمینی در حوزه آبخیز لاجان استان آذربایجان غربی برای مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
17 بررسی کیفیت آب دشت دهگلان با استفاده از روش های گرافیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
18 بررسی مکانیسم ایجاد و توسعه خندق و راه های کنترل آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شرف آباد، لرستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
19 بررسی نقش آب بندانها بعنوان راهکاری برای مقابله با خشکسالی در شمال کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
20 بررسی و شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی:آبخوان ساحلی ساری نکا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
21 بررسی وجود روند در بارش سالانه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش من کندال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
22 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
23 پهنه بندی شدت فرسایشو تولید رسوب بر اساس مدل MPSIAC با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باغ خاتون، استان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
24 تاثیر چالشهای پدیده زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های مختلف با تاکید بر منابع آبی و نحوه سازگاری با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
25 تحلیل منطقه ای دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
26 تعیین زمان های بیشینه و کمینه بهره برداری منابع آبهای زیرزمینی دشت جوین با استفاده از هیدروگراف واحد سالانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
27 تعیین زمان های بیشینه و کمینه بهره برداری منابع آبهای زیرزمینی دشت جوین با استفاده ازهیدروگراف واحد سالانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 تعیین عوامل موثر در شناسایی مناطق دارای پتانسیل آب زیر زمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
29 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوزه آبخیز همدان – بهار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی MODFLOW جهت مدیریت بهره برداری(دشت ساری - نکا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
31 طبقهبندی مدلهای هیدرولوژیکی و تشریح مدل بارش-رواناب IHACRES (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه عملکرد مصرف آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بادآور نورآباد لرستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
33 محاسبه و بررسی بیلان ابی ماهانه به روش تورنت وایت مطالعه موردی: حوزه تالار، استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
34 مدل هیدرولوژیکی رواناب سطحی به روش کلارک (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
35 مروری برتحقیقات انجام شده روی روند کیفیت منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
36 مطالعه سیستم های پیش بینی سیل در ایران و نقش آنها در حفاظت از اراضی و مناطق مسکونی حاشیه مسیلها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
37 مقایسه آورد رسوبی با مقدار برداشت شن و ماسه در رودخانه فاروب رومان نیشابور وبررسی تاثیر برداشت بر حریم رودخانه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 نگاهی بر پژوهش های صورت گرفته در زمینه تحلیل منطقه ای سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران