محمدعلی فیض پور

 محمدعلی فیض پور عضو هیات علمی دانشگاه یزد

محمدعلی فیض پور

Mohammadali Feyzpour

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تجزیه و تحلیل کارایی نهاده برق در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر هدفمندسازی یارانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 22
2 تمایزات کارایی مالیاتی در استان های کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 6
3 تمایزات منطقه ای در مزیت نسبی و شاخص های توسعه پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 8
4 توسعه ی اقتصادی صنعت گردشگری در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای منطقه سند چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 19
5 عوامل موثر بر انحراف اشتغال پیش بینی شده در بنگاه های زود بازده(مطالعه موردی: مناطق روستایی استان کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 7
6 کار شایسته و جایگاه آن در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 6
7 مکان و تاثیر آن بر حیات بنگاه (تجاربی از بنگاه های جدیدالورود صنعت نساجی در ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 24، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیبشناسی بنگاههای کوچک زودبازده صنایع تولیدی استان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
2 آلایندگی بخش معدن و روند تحولات آن در استان‌های کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 آیا آلایندگی، ارمغان توسعه صنعتی است؟ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 ارزیابی یک الگوی حمایت از تولیدملی از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
5 استراتژی توسعه گیاهان دارویی و لزوم تدوین آن مطالعه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
6 اشتغال پایدار در بازار کار ایران شواهدی از برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
7 اشتغال زنان و چالش های آن مقایسه کشور ایران با کشورهای منطقه سند چشم انداز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
8 اندازه بنگاه و تاثیر آن بر کیفیت شغل و شاغلین صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
9 اندازه بنگاه و شدت مصرف انرژی در صنایع تولیدی ایران (مطالعه موردی تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
10 بررسی تأثیر نوع آلومینا، درصد پاد اکسیدان و دمای پخت بر رفتار انبساط خطی پایدار دیرگدازهای آلومینا منیزیا گرافیت (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
11 بررسی دوره حیات بنگاه های صنعت نساجی و عوامل موثربرآن مطالعه موردی بنگاه های جدیدالورود طی سالهای 83-1375 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
12 بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت فعالیت بنگاه های صنایع تبدیلی و تکمیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
13 بررسی میزان اثربخشی برنامههای مصوب درسی آموزشعالی در بازار کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
14 بررسی میزان تأثیرگذاری طرحهای زودبازده بر اشتغال مناطق شهری و روستایی تجارب استان کرمان و کاربرد آن در استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
15 بنگاه های کوچک و متوسط با فناوری برتر صنایع تولیدی و جایگاه آنها درتولید و ارزش افزوده صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
16 پارادوکس سرمایه انسانی و ایجاد شغل در صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
17 تاثیر آموزش نیروی انسانی بر بهره وری صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
18 تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد: شواهدی از اقتصاد ایران (1392-1361) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
19 تأثیر فناوری برتر در بهبود مصرف انرژی (شواهدی از بنگاه های صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
20 تأثیر کیفیت شاغلان بر بهرهوری کل عوامل تولیددر بخش معدن ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
21 تجزیه عوامل موثربربهره وری با تاکید برتغییرات تکنولوژی مطالعه مورد صنعت تولید کانیهای غیرفلزی درطول برنامه سوم توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
22 تحقیق و توسعه و رقابت پذیری صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
23 تحلیلی بر سیاست های کارآفرینی در ایران مطالعه موردی استان یزد (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
24 تعیین اندازه ی بهینه ی بنگاه های صنعت ایران با استفاده از روش تحلیل بقامطالعه موردی: صنعت لاستیک و پلاستیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
25 تعیین سطح تکنولوژی در بنگاه های کوچک و متوسط و مقایسه آن با بنگاه های بزرگ صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
26 تکنولوژی و سودآوری شواهدی از بنگاههای کوچک و متوسط صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
27 تمایز منطقه ای در توسعه بازار کار شهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
28 تمایزات مکانی در سفرهای گردشگری؛ مقایسه استان کهگیلویه و بویر احمد با سایر استان های کشور: 1390-93 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
29 تمایزات منطقه ای در فضای کسب و کار با تاکید بر استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
30 تمایزات منطقه ای در مصرف آب صنعتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
31 توازن (عدم توازن) توسعه اقتصادی مناطق ایران: 1384 و 1393 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
32 جنسیت و جذابیت در معماری مطالعه موردی مسجد جامع یزد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
33 جهانگردی توانایی آن در کارآفرینی و ایجاد اشتغال شواهدی از استان مازندران (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
34 چشم انداز مناطق و نحوه تدوین آن تجاربی از استان یزد برای جزیره قشم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
35 راه مغان: راهکار بازشناسی توانمندی های فرهنگی ایران در بخش گردشگری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
36 رشد صنعتی و عوامل موثر بر ان در اقتصاد ایران طی برنامه چهارم توسعه 89- 1384 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
37 ساختار صنعت و رشد بنگاه های جدیدالورود: شواهدی از صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
38 سایه مرگ در صنایع تولیدی ایران مطالعه موردی صنایع منتخب استان های یزد و اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
39 شاخص فلاکت و جرم در ایران 1384-1394 (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
40 صنایع پاک، صنایع آلاینده مطالعه روند تغییرات آلایندگی صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 صنعتی شدن در مناطق ایران: حادثه زا یا حادثه زدا؟ (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
42 صنعتی شدن و تاثیر آن بر مرگ و میر کودکان در مناطق ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
43 طرح های نیمه تمام عمران شهری و آسیب های اجتماعی آن از بعد ترافیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
44 فرهنگ سازمانی؛ چالشی مدیریتی در سازما نهای دولتی (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
45 کارآفرینی در صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
46 کارآفرینی در صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
47 مؤلفه های نوآوری در صنعت مطالعه موردی بنگاههای کوچک و متوسط صنایع نساجی و کانی غیر فلزی استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
48 مدیریت نوآوری و سرمایه های فکری مطالعه صنایع کوچک و متوسط نساجی و کانی غیرفلزی استان یزد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
49 مطالعه تطبیقی شاخص های رتبه بندی دانشگاهها در سطح جهان و ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
50 معمای تحقیق و توسعه در صنایع تولیدی استان های ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
51 مقایسه تطبیقی شاخصهای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
52 موانع و زمینه های نوآوری در بنگاه های کوچک و متوسط (SEMs) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
53 نابرابری های مناطق شهری در هزینه تفریحات و سرگرمی: 1385-94 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
54 نابرابری های مناطق شهری در هزینه گیاهان دارویی:94-1385 (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
55 ناهماهنگی های آموزشی در بازار کار ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
56 نقش فناوری در بهره وری انرژی صنایع معذنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
57 نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، چالش ها و فرصت ها با تأکید بر نقش منطقه آزاد قشم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
58 نوسانات قیمت نقت و تغییرات ساختاری در صنایع تولیدی ایران در برنامه چهارم توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
59 یادگیری الکترونیک راهکار توسعه آموزش در ایران 1404 (موانع و راهکارها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
60 یارانه های صنعتی در فرآیند صنعتی شدن: دیدگاه ها و تجارب جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران