محمدعلی دهقان تفتی

 محمدعلی دهقان تفتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

محمدعلی دهقان تفتی

Mohammadali Dehghan tafti

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بررشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه شامل ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
2 اثرات بهداشتی و محیط زیستی درفرآیند تولید و احتراق پلت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
3 اثرات توزیع نابرابر درآمد بر شاخص های اقتصاد سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
4 ارتباط بین آزاد سازی تجاری، نرخ ارز ودرآمد مالیاتی درکشورهای عضو منا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
5 ارتباط متقابل پویا میان تجارت، رشد اقتصادی و توریسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
6 بررسی اثرات شوک های پولی بر تراز تجاری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
7 بررسی اثرات شوک های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان و عوامل موثر بر آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
8 بررسی اثرات شوک های پولی بر نرخ ارز مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
9 بررسی اثرات نوسان های پولی بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد با تاکید بر نرخ ارز و تراز تجاری با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
10 بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
11 بررسی الگوهای بازدهی و معاملاتی سرمایه گذاران در تاریخ های اعلان سود در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
12 بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
13 بررسی تاثیر تجارت خارجی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت آسیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 بررسی تاثیر تورم بر رفاه اقتصادی کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
15 بررسی تاثیر جهانی شدن بر اندازه دولت در کشورهای منتخب صادر کنندهی نفت MPEC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
16 بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
17 بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، کار مقایسه ای در میان کشورهای آسیایی و اروپایی با تأکید بر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
18 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات (IT) بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
19 بررسی تأثیر هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر روی شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
20 بررسی تأثیر هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
21 بررسی درجه توسعه یافتگی در مناطق استان یزد با توجه به شاخص توسعه انسانی( با تأکیدبر شاخص های کالبدی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
22 بررسی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 بررسی رابطه علیت بین مخارج دولت و فساد اقتصادی در ایران (رهیافت علیت گرنجر،گرنجر هشیائو، تودار و یاماماتو در داده های تابلویی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
24 بررسی ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای D8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
25 بررسی ساختار مالیاتی بر شاخص های اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
26 بررسی سنجش درجه توسعه یافتگی مناطق استان یزد بر شاخص توسعه انسانی با تاکید بر مدل پنل دیتا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
27 پلت گامی درراستای تولید سوختی پاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
28 تاثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
29 تحریمهای اقتصادی و نقش آن در سرمایه گذاری خارجی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
30 تحلیل اثرات متقابل رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
31 تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در صنایع استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
32 تولید سوخت پلت با استفاده از چوب و ضایعات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
33 رتبه بندی و تعیین مزیت نسبی صنایع استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی