رسول بیدرام

 رسول بیدرام عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان

رسول بیدرام

Rasoul Bidram

عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثربخشی مشوق های محرک حفاظت از خانه های با ارزش تاریخی (مطالعه موردی: بناهای تاریخی محله جلفای اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
2 بررسی کارآیی بانکهای اسلامی در کشورهای مختلف جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 5، شماره: 10
3 محاسبه شکاف تلید ناخالص داخلی فصلی و تاثیر عوامل اسمی بر آن در ایران رهیافت خودرگرسیون برداری VAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رو شمند آسیب پذیری معابر در برابر زلزله نمونه موردی: منطقه 7 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
2 بررسی تأثیر درآمد و قیمت بر تقاضای مد لباس ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
3 بررسی راهبردهای توسعه اقتصادی- اجتماعی شبکه شهرهای خلاق یونسکوبا رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
4 بررسی زمینه های رانت جویی درساختار بودجه ای شهرداری ها و ارتباط آن با کارایی نمونه موردی شهرداریهای کلان شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
5 بررسی و تجزیه و تحلیل الگوی مکان یابی شهرک های صنعتی و ارائه الگوی مناسب(شهرک های صنعتی شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
6 بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی شهرکهای صنعتی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (نمونه موردی شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
7 تحلیل و آسیب شناسی وصول عوارض نوسازی و عمران شهری (مورد مطالعه مراجعان شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
8 روشهای برآورد منفعت اجتماعی بناهای تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 شناسایی و رتبه بندی مشکلات هنرمندان صنایع دستی چوبی با تاکید بر بازار فروش (نمونه موردی معرق چوب) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی