دکتر فرزانه تقیان

دکتر فرزانه تقیان هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر فرزانه تقیان

Dr. Farzaneh Taghian

هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر نشانگرهای متابولیکی و هورمونی توده استخوانی مردان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 56
2 اثر تمرین استقامتی و بره موم در برابر استرس اکسایشی و سلولی میوکارد و بیان ژن های HSP۷۲ و NF-kB در موش های صحرایی اورکتومی دیابتی شده با استروپتوزتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 24، شماره: 4
3 اثر تمرین مقاومتی بر تصویر بدنی، اختلال خوردن و عملکرد جنسی زنان لاغر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 20
4 اثر ورزش در آب بر خشنودی از نیازهای روانی پایه، انگیزش درونی و علاقه به تداوم مشارکت ورزشی زنان چاق: مطالعه نظریه خودمختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
5 اثر ویبریشن بر پیش گیری از کوفتگی عضلانی تاخیری در دختران فعال (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 5، شماره: 2
6 اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل نانو اوژنول بر بیان ژنی UPC3 بافت پانکراس و سطوح سرمی MDA در موش های صحرایی مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 1، شماره: 1
7 اثر هشت هفته مصرف روغن کانابیدیول و تمرین شنا بر بیان ژن آناندامید AEA)) بافت قلب موشهای صحرایی مبتلا به انفارکتوس قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 11
8 Comparing the effect of aerobic exercise in clean and polluted air on the responses of interleukin-۶ and Reactive Protein-C in the active people (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و عملکرد ورزش دوره: 1، شماره: 1
9 COMPARISON THE EFFECT OF ONE SESSION SUBMAXIMAL EXERCISE ON PLASMA LEVELS OF IL۶ AND TNF- Α IN OBESE AND NON-OBESE WOMEN (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 6، شماره: 4
10 EFFECT OF CARDIAC REHABILITATION ON FUNCTIONAL CAPACITY OF PATIENTS AFTER CARDIAC SURGERY BY ASSESSING ۶-MINUTE WALKING TEST (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 5، شماره: 4
11 Effect of Eight Weeks of Resistance Training and Consumption of Tribulus Terrestris on Androgenic Receptor-۱, Fas Ligand Gene Expression, and Lipid Profiles in Rats Exposed to Stanozolol (دریافت مقاله) مجله بیوشیمی پزشکی دوره: 8، شماره: 1
12 Effect of eight weeks of swimming training and CBD oil consumption on PI۳K and ERK gene expression in the heart tissue of rats with myocardial infarction (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 24، شماره: 2
13 Effects of different intensities of endurance training on serum fibroblast growth factor level, glucose, and insulinresistance in streptozotocin-diabetic male rats (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 21، شماره: 3
14 Effects of Pectin Supplementation and 14 Weeks of Endurance Training on the Serum Atrial Natriuretic Peptide Levels and Lipid Profile of Obese Pregnant Mice (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 1
15 Endurance Training and Consumption of Hydroalcoholic Zingiber Officinale Extract Regulated PPARγ, PGC۱-ɑ/TNF-ɑ Expression Level in Myocardial Infarction Rats (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 10، شماره: 2
16 Interactive Effects of Endurance Training With Royal Jelly Consumption on Motor Balance in an Experimental Encephalomyelitis Model (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 10، شماره: 1
17 The effect CBD oil consumption on Ceramide gene expression in heart tissue of rats with heart infarction along with swimming training (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 3، شماره: 9
18 The effect of ۸ weeks of interval training combined with the consumption of cineole, linalool, and bourbonene on MAPK/Arc gene expression and learning in rats with Alzheimer’s disease (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 26، شماره: 1
19 The Effect of Aerobic Exercise Training on Biochemical and Inflammatory Markers among Young Females Suffering from Polycystic Ovary Syndrome (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 8، شماره: 2
20 The Effect of Aerobic Training with Royal Jelly Consumption on Health Related Anthropometric Markers in an Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Model (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 9، شماره: 4
21 The Effect of Combined Exercise and Propolis Supplementation on Glycemic Index in Women with Type ۲ Diabetes (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 10، شماره: 2
22 The Effect of Eight Weeks of Aerobic Exercise and Ferulic Acid Supplementation on the Oxidative Stress Indices of the Experimental Model of Breast Cancer in Mice (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 17، شماره: 1
23 The effect of eight weeks of interval training and quercetin nanoliposome supplementation on NF-κB and FGF-۲ gene expression in the heart tissue of myocardial infarction rats (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 24، شماره: 1
24 The effect of five weeks of aerobic training with royal jelly consumption on glycemic indices in multiple sclerosis rats (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 3، شماره: 7
25 The effect of high-intensity interval training and quercetin nanoliposome consumption on angiogenesis indexes in the heart tissue of myocardial infarction rats (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 27، شماره: 3
26 The Effect of Hydroxy-Beta-Methyl Butyrate Supplementation and Boxing Training on Oxidative Stress Indices in Male Boxers: A Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
27 The Effect of Trunk Core Stability Training and Total-Body Resistance Exercise (TRX) on the Performance, Balance, and Strength of Athletes with Ankle Sprain: A Clinical Randomized Trial Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 4
28 تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید با و بدون محدودیت کالریک بر استرس اکسیداتیو بافت قلب موش های صحرایی تحت رژیم غذای پر چرب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 9، شماره: 19
29 تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی هوازی و مصرف مکمل قهوه سبز بر سطح مایونکتین سرم، هورمون شبه متیورین سرم و مقاومت به انسولین در زنان چاق (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 30، شماره: 187
30 تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی ب ههمراه مکمل اسید چرب امگا- ۳ بر سطوح استراحتی سایتوکین های پیش التهابی زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 1
31 تاثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف گل گاوزبان بر پروتئین واکنشگر C و فریتین سرم زنان دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 23، شماره: 1
32 تاثیر تمرین هوازی بر سطوح اینترلوکین ۱۸ و پروتئین واکنش گر C در مردان سالمند (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 3
33 تاثیر تمرینات با مقاومت کل بدن (TRX) و مصرف مکمل امگا-۳ بر سطح سرمی ویسفاتین و مقاومت به انسولین مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 21، شماره: 9
34 تاثیر تمرینات کگل، ثبات دهنده مرکزی و ترکیبی بر استقامت عضلات مرکزی و کیفیت زندگی زنان نخست زا بعد از اپی زیاتومی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 21، شماره: 2
35 تاثیر هشت هفته تمرین یوگا و مصرف مکمل روی بر سطح اینترلوکین 1 (IL-1) و پروتیین واکنشی CRP)c) در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 6، شماره: 1
36 تعیین تاثیر مصرف بی کربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 5، شماره: 4
37 مقایسه اثر سه نوع برنامه سرد کردن بر تغییرات سطح لاکتات خون و اجرای بعدی دوندگان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
38 مقایسه تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تمرین استقامتی کم شدت (LIET) به همراه رژیم پرچرب بر میزان بیان ژن PPARα و PLIN۵ عضله اسکلتی موش های صحرایی نر چاق (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 4
39 مقایسه تراکم استخوانی مهرهای L۴-L۲ شناگران ایرانی با هم ردیفان خارجی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 2
40 مقایسه دو روش ریکاوری فعال و شناوری در آب متضاد بر درک کوفتگی و عملکردهای بی هوازی بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 24
41 مقایسه نگرش دانشجویان روان شناسی ورزشی با دیگر گرایش های روان شناسی نسبت به رشته تحصیلی خود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ورزش بر افراد دارای بیماری پارکینسون: مطالعه مروری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
2 Integrative Analysis to discover the association between physical exercise and COVID-۱۹: Molecular signaling pathway analysis (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 Physical activity protects and manages heart dysfunctions by modulating the mRNA expression profiles: A bioinformatics analysis (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 بررسی اثر 4 هفته تمرینات پلیومتریک همراه با مکمل دهی عناب بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو در بازیکنان والیبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
5 تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر کیفیت زندگی افراد مصرف کننده مواد اپیوییدی (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از اعتیاد
6 تاثیر تمرینات پلایومتریک عمودی وافقی بر ترکیب بدنی و برخی از فاکتورهای عملکردهای آمادگی جسمانی و مهارتی در بازیکنان هندبال مرد عراق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
7 تاثیر تمرینات هوازی بر کیفیت زندگی معتادین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
8 تاثیر مصرف پکتین و چهارده هفته تمرین استقامتی بر سطوح ANP سرمی و پروفایل لیپیدی در موش های باردارچاق (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
9 تأثیر یک دوره تمرین طناب زدن بر سطوح هموگلوبین، آهن سرم، فریتین سرم و گیرنده ترانسفرین دختران دانشجو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 مقایسه آثار حاد تمرین هوازی بر سطح هموسیستئین و crp در زنان چاق و طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
11 مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین هوازی و مصرف سیاه دانه با عسل بر عامل التهابی تومور نکروز آلفا (TNF-α) در سالمندان مرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
12 مقایسه تاثیر12هفته تمرین هوازی فزاینده و مصرف شیرین بیان برسطوح آدیپونکتین درزنان چاق (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
13 مقایسه تاثیرتمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی و مصرف امگا 3 برسطح اپلین پلاسمایی درزنان چاق (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
14 مقایسه چهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد فاکتور رشد شبه انسولین1 در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
15 مقایسه چهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد هورمون رشد GH در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
16 مقایسه چهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد هورمون رشد(GH )در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
17 نقش تمرین ورزشی استقامتی بر تنظیم بیان FNDC۵ و غلظت IRISIN در موش های مبتلا به سرطانی معده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
18 نماز ، پلی به سوی تندرستی (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز