محمد خدابخشی

 محمد خدابخشی دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران

محمد خدابخشی

Mohammad Khodabakhshi

دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 8، شماره: 31
2 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان های تولیدی و خدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 6، شماره: 4
3 عوامل موثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
4 عوامل موثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه پرتفوی کارا با استفاده از ترکیب روشهای AHP&IEP& DEAبرای شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 ارائه مدلی جهت وزن دهی به فعالیت های پروژه های B.O.O نیروگاهی و کاربرد آن در پروژه نیروگاه گازی خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
3 ارتباط مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن بر مزیت رقابتی سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
4 ارزیابی عملکرد با رویکرد عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی با استفاده از DEA و AHP فازی(مطالعه موردی: پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
5 الگوهای پیش بینی ورشکستگی، تحلیل تمایزی، رگرسیون لجستیک و تحلیل پوششی داده ها: مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 Instructions and Formatting Rules (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
7 MOST PERODUCTIVE SCALE SIZE IN STOCHASTIC DEA (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
8 بخش بندی گروه های اجتماعی در تبلیغات مناسبتی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 بررسی چالش های بسته بندی پایدار در محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران
10 بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد مناسب بر نوآوری در خدمات با میانجی گری تعهد سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
11 بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی با نوآوری و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
12 بررسی رفتار عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی در عملکرد کسب و کار سازمان با تأکید بر کاهش زمانهای انتظار: رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
13 بررسی ساخت، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش عملکرد کسب و کارمطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
14 بررسی عوامل موثربرکاهش هزینه های تعمیرونگهداری سوزن دوراهه ها راه آهن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
15 بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از تراورس های با ابعاد بزرگتر و بالاست چسبنده در انتقال سختیدر نواحی انتقال خطوط ریلی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
16 بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از ریل اضافی و بالاست چسبنده در کاهش تغییرمکان های لایه بالاست و ریل در نواحی انتقال خطوط ریلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری
17 بررسی وضعیت توسعه یافتگی لرستان از لحاظ شاخص های یونسکو (آموزش- IDEA اشتغال - بهداشت) با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 بهره گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی برای تعیین تولید بیشتر بخش های مختلف اقتصاد ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
19 پیش بینی راندمان تله اندازی رسوب در سدهای تاخیری با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 پیشبینی رواناب حاصل از بارش حوضه آبریز سنجابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 تاثیر مدیریت کیفیت خدمات بر میزان رضایتمندی والدین دانش آموزان (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش استان قزوین- مدارس ابتدایی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
22 تحلیل پوششی داده های فازی در ارزیابی کارایی سیستمهای بانکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
23 تدوین راهبرد تبلیغات مناسبتی برای گروه های مختلف اجتماعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
24 تعیین تراکم برای گروههای ریاضی مقطع متوسطه در مناطق آموزش و پرورش لرستان با تحلیل پوششی داده های بازه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
25 تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک در سطح صنایع خودروسازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
26 جایگاه مدیریت شهری در برنامه های توسعه ی اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
27 درجه بندی خوابگاه های دانشجویی کشور (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده با استفاده از AHP و DEA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
29 طراحی الگویی به منظور مدیریت درآمد با بهره گیری ازارزش بلندمدت مشتری CLV ضمن بررسی چرخه عمر مشتریان CLC :مورد مطالعه بانک توسعه تعاون (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
30 محاسبه بازه تراکم توسط روش مدل جمعی یکپارچه (CSZ) در تحلیل پوششی داده های بازه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
31 مدل خطی برای تخصیص بهینه بودجه استانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
32 مدل درجه دوم برای تخصیص بهینه بودجه استانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
33 مدلسازی سینتیکی راکتور ایزومریزاسیون پالایشگاه جهت تولید ایزوبوتیلن از نرمال بوتیلن بر روی کاتالیست ZSM_22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
34 مقایسه تطبیقی کارایی نسبی شعب بانک صنعت و معدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
35 مقایسه دو روش از روشهای تراکم در تحلیل پوششی داده های بازه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
36 یک روش تک مدله براساس ترکیب آزاد از ورودیها برای ارزیابی تراکم در تحلیل پوششی داده های بازه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی