محمدرضا تقوا

 محمدرضا تقوا دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

محمدرضا تقوا

Mohammadreza Taghva

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک آنالیز تاثیر بر روند (TIA) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 11
2 ارائه مدلی جهت تحلیل شکاف سازمان برای پیاده سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات ها مطابق با استاندارد BS 25999 (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 5، شماره: 2
3 ارایه خدمات مناسب به مشتریان بالقوه با استفاده ازتکنیک های داده کاوی در حوزه بانک داری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 23
4 ارزیابی آمادگی شرکت های بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده (بررسی موردی شرکت بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 23، شماره: 1
5 الگوی راهبردی تامین مالی پروژه های زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 34
6 بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت برهوش عاطفی و بهبود و تحول سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 72
7 برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ به سوی رویکردهای اقتضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 9
8 پژوهشی در زمینه استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شبکه های اطلاع رسانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 29
9 پیش بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
10 پیش بینی رویگردانی جزئی مشتریان بانک ها با استفاده از مدل زنجیره وضعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 28
11 پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 2
12 تاثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم و فناوری بر پایداری آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
13 تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 5
14 تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
15 تبیین مناسب طرح سازمانی برای آمادگی برای سامانه برنامه ریزی جامعه منابع سازمان (ERP)؛ رویکرد مورد کاوی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 12
16 تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 1
17 خردمایه مداخلات دولتی در شکل گیری شبکه های همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 16
18 شناسایی پیشران های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 3
19 شناسایی و اولویت بندی الزامات مهم در تدوین ره نگاشت فناوری توسعه نرم افزارهای متن باز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 1
20 طبقه بندی مشتریان براساس عوامل موثر بر تمایل به خرید آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 20
21 طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 24
22 طراحی سیستم اطلاعاتی خرید با استفاده از متدولوژی شیء گرا و مقایسه آن با متدولوژی ساخت یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
23 عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر پذیرش نوآوری های حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 10
24 عوامل موثر بر پذیرش سیستمهاى آموزش الکترونیکى مبتنی بر وب در آموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 3
25 کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 1
26 مدل ارزش گذاری خدات الکترونیک (فناوری اطلاعات) در موسسات بزرگ غیر انتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 20
27 مدل ساختاری فناوری اطلاعات سبز و پایداری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 27
28 مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 21
29 نقش پیاده سازی چارچوب های مدیریت خدمات و امنیت در تداوم خدمات فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده نگاری فناوری اطلاعات در ایران با بهره گیری از روش های سناریو، پانل خبرگان و دلفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 ارزیابی وضعیت مدیریت خدمات فىاوری اطلاعات بر اساس چارچوبً ITIL در بانک صىعت ومعدن (فرایىدهای عملیات خدمت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان های دفاعی- نظامی مبتنی بر الگوی ITIL (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
4 بخش بندی و تحلیل روند پیشرفت علمی کشورهای جهان با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
5 بررسی امنیت در سیستم های اطلاعاتی توسعه یافته با معماری سرویس گرا (SOA) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 بررسی ضرورت اجرای باز مهندسی فرایندها در بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
7 بررسی نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
8 بکارگیری تکنیکهای داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
9 چارچوبی برای ارزیابی طرح های فناوری اطلاعات پایدار در راستای پایداریسازمانی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
10 خردمایۀ مداخلات دولتی در شکلگیری شبکههای همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
11 داده انباری و کاربردهای آن در شرکت های بیمه ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
12 راهنمای تدوین مقاله کامل مدیریت انرژی با استفاده از تعیین بهینه مکان ایستگاه پایه در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 روش جدید تشخیص فیشینگ مبتنی بر ترکیب الگوریتم پنگوئن و داده کاوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
14 سیستم های پشتیبان تصمیم گیری گروهی GDSS به عنوان مزیت رقابتی برای بنگاه های دیجیتال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
15 کارآفرینی تعاونی در پروژه های زیر ساختی ( مطالعه موردی : مدل اقتصاد تعاونی پیشگامان کویر یزد ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
16 مدیریت طوفان پخش با استفاده از تئوری فازی در شبکه های VANET (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی