فرشید شکرخدایی

 فرشید شکرخدایی نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران

فرشید شکرخدایی

Farshid Shokrkhodaii

نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.