کاوه زرگران

 کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

کاوه زرگران

Kaveh Zargaran

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.