فریبرز خلجی

 فریبرز خلجی دانشیار دانشگاه شهرکرد

فریبرز خلجی

Fariborz Khajali

دانشیار دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.