رضا درخشنده

 رضا درخشنده

رضا درخشنده

Reza Derakhshandeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر انگیزش کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اندیشه های تربیتی در فلسفه تطبیقی از دیدگاه فارابی و مطهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
2 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر انگیزش کارکنان اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
3 بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی سازمان بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
4 بررسی تاثیر مطالعات اجتماعی بر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار جوامع (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
5 بررسی راهکارهای افزایش خواص خود ترمیمی آسفالتهای قیری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی و تشریح مفهومی و لغوی سیر تاریخی فلسفه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
7 بررسی چالش های آبزی پروری در کوهستان زاگرس مرکزی و ارایه راهکار برون رفت از آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
8 تاثیر بهسازی منابع انسانی بر افزایش سطح یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
9 تاثیر نقش وقف و امور خیریه در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
10 تاثیرمدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
11 تبیین جایگاه فلسفی عناصر مثلثی خانه ، مدرسه و رسانه در فرایند تربیت امروزی نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
12 تحلیل ماهیت آموزش و پرورش عصرمدرن با تکیه بر محیط های تربیتی خانواده، مراکز آموزشی و شبکه های ارتباطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
13 فرایند تربیت فرزندان نوجوان با الگو پذیری از محیط های تربیتی (خانه ، مدرسه و رسانه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی “ازنگاه معلم”
14 فلسفه و تاریخ علم و فناوری و کاربرد آن در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
15 نقد مقصد هدف مخاطب و موضوع ارزش و ارزش شناسی فلسفه معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
16 نقش عناصر سه گانه خانواده،مراکز آموزشی و شبکه های ارتباطی بر آموزش و پرورش (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی “ازنگاه معلم”
17 نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران