علیرضا ایران‌بخش

 علیرضا ایران‌بخش رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران

علیرضا ایران‌بخش

Alireza Iranbakhsh

رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.