دکتر کرامت اله زیاری

دکتر کرامت اله زیاری استاد دانشگاه تهران، ایران

دکتر کرامت اله زیاری

Dr. Keramatollah Ziari

استاد دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "بررسی گسترش کالبدی - فضایی کلانشهر شیراز با استفاده از سنجش از دور (Rs)" (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
2 A Case Study of the Bam Earthquake to Establish a Pattern for Earthquake Management in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 1
3 A Pattern for Urban Development Integrated Management System by Urban Planning Approach (case study: Bandar Abbas) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 4
4 آسیب شناسی مدیریت طرحهای توسعه منطقهای در ایران و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
5 آسیب شناسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب مدیریتی توسعه منطقه ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 2
6 آینده پژوهی متغیرهای رشد هوشمند شهری و سناریو سازی محتمل و مطلوب با روش تحلیل ساختاری و شبکه ای(مورد پژوهی:دارالمرحمه،سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 1
7 ابعاد ، عوامل و فرایندهای موثر بر وقوع سیلاب در شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 5، شماره: 4
8 ارائه الگوی بهینه مسکن و حمل و نقل برای افزایش زیست پذیری شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (نمونه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 3
9 ارائه الگوی توسعه پایدار گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر لاهیجان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 4
10 ارائه پیشران های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 1
11 ارتقاء کیفیت محیط فضای باز سالمندان در مجتمع های مسکونی شهر آینده با تاکید بر عناصر رویکرد بیوفیلیک (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 4، شماره: 3
12 ارزیابی ابعاد و مولفه های زیست پذیری در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار ( نمونه موردی نواحی شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 2، شماره: 2
13 ارزیابی ارتباط عناصر بیوفیلیک فضای باز مجتمع های مسکونی با رضایتمندی سکونتی سالمندان (نمونه موردی: مجتمع های مسکونی شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 11، شماره: 1
14 ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 2
15 ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
16 ارزیابی تاب آوری شهر ایرانی- اسلامی اردبیل و رتبه بندی مناطق پنج گانه آن با استفاده از مدل کوپراس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
17 ارزیابی تاثیرگذاری عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه شهری در ایران، مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 6
18 ارزیابی تحقق پذیری برنامه های راهبردی در شهرهای ایران با تاکید بر شهر شهرکرد (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 21، شماره: 4
19 ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن شهر مریوان با نقاط شهری استان کردستان و کشورایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 15
20 ارزیابی تناسب اراضی به منظور توسعه ی شهری با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 47
21 ارزیابی توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی و ارائه الگوی توزیع بهینه مورد شناسی: استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 19
22 ارزیابی توزیع فضایی شاخص های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 16
23 ارزیابی جایگاه مولفه های حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 2
24 ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 4
25 ارزیابی عملکرد شهرداری با تاکید بر سنجش میزان رضایت مندی ساکنین از خدمات شهری با استفاده از مدل کانو (نمونه موردی: شهرداری منطقه ۱ شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 8
26 ارزیابی عملکرد شهریار در شبکه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
27 ارزیابی کارایی پیشنهادی «میز خدمت» در مدیریت کلانشهرها از منظر حکمروایی خوب شهری (نمونه پژوهی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
28 ارزیابی کیفیت زندگی در محله سیروس تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
29 ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
30 ارزیابی نقش توسعه اجتماعی در تحکیم حس مکانی (مطالعه موردی: محلات ناحیه 10 شهر سنندج) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 14
31 ارزیابی و اولویت بندی مولفه های زیست پذیری در شهر بم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 1
32 ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 362
33 ارزیابی و تحلیل وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر گناوه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
34 ارزیابی و سنجش نقش شاخص های محیط طبیعی در توسعه کالبدی شهری مطالعه موردی ( شهر کازرون) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 42
35 ارزیابی و شناسایی پهنه های مستعد احداث شهرک صنعتی در شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 3
36 ارزیابی هویت اجتماعی در محله های شهری (مطالعه موردی: محله اوین شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 4
37 استراتژی های توسعه شهر پیرانشهر با رویکرد CDS (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 56، شماره: 1
38 استراتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه- سلماس) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
39 استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش بینی آلاینده های NO۲، CO و PM۱۰ (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
40 اصول و معیارهای شهر سالم (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 82
41 الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشگری در چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 1
42 الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 4
43 الگوی مناسب سازی فضاهای گردشگری ویژه معلولین و جانبازان مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 2
44 الگوی مناسب مدیریت بحران سیلاب شهرایلام (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 5، شماره: 9
45 اولویت بخشی به ابعاد تاب آوری بافت فرسوده شهری بر اساس مدل مکانی تاب آوری سوانح (نمونه موردی : بافت فرسوده شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
46 اولویت بندی فضایی توسعه حمل و نقل جاده ای در استان های ایران با تاکید بر مدل تصمیم گیری WASPAS (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
47 اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 3
48 اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
49 اولویت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 1
50 CDS، رویکردی مشارکتی در فرآیند چشم اندازسازی توسعه شهری (مورد پژوهش: شهر مهاباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
51 Determinants of medical tourism considering a geographical model: a case study of Iran (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 8، شماره: 1
52 Development of a regeneration model based on neo-urbanism with an emphasis on the socio-cultural dimension in run-down urban neighborhoods (Case study: District ۷ of Isfahan) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 12، شماره: 3
53 Measuring social vulnerability and social resilience against disaster earthquake (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 10، شماره: 1
54 The Role of Urban Spaces in Creating Abnormal Behavior Patterns with Emphasis on Crime Prevention Factor Study area: Chahar Bagh neighborhood of Samen district of Mashhad (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 24
55 بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد رقابت پذیری مطالعه موردی : شهر دو گنبدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 10، شماره: 38
56 بازآفرینی هدفدار با رویکرد پروژه های محرک توسعه با تلفیق الگوریتم COPRAS و CCDS (موردپژوهی: خیابان امام(ره) و محله کهنه دژ دارالمرحمه (سمنان)) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 2
57 بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
58 بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده(مورد: شهر بجنورد) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 2
59 برآورد و سطح بندی توسعه محله ای با تاکید بر مولفه های سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: محلات شهر ابرکوه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 18
60 بررسی آسایش و امنیت در محله‎های شهر یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 2
61 بررسی آسیب شناسانه ایرادات حاکم بر مطالعات شهر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 12، شماره: 42
62 بررسی الگوی پراکندگی جرایم و عوامل تاثیرگذار آن در شهر سمنان (موردپژوهش: سرقت موتورسیکلت و دوچرخه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 6، شماره: 2
63 بررسی پدیده پراکندهرویی در محلات و تاثیر آن بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 26
64 بررسی تاثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدوده زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 3
65 بررسی تاثیر فعالیت های کشت و صنعت بر توسعه شهر نوبنیاد پارس آباد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 4
66 بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 2
67 بررسی ترفندهای طراحی سکونتگاه های مسکونی جهت ارتقا امنیت محیطی (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 3، شماره: 4
68 بررسی تغییرات کمی و کیفی مسکن در شهر مراغه و پیش بینی مسکن مورد نیاز تا سال ۱۴۰۲ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
69 بررسی توان سنجی محیط طبیعی در توسعه کالبدی شهر (نمونه موردی:شهر کازرون) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 43
70 بررسی توسعه نامتوازن و تحولات آن در نواحی جغرافیایی ایران (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 3
71 بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 3
72 بررسی رابطه فضایی- مکانی تراکم جمعیت و ناهنجاری های اجتماعی در شهر کرمانشاه(نمونه موردی: جرم اعتیاد به مواد مخدر) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 2، شماره: 4
73 بررسی راهکارهای توسعه منطقه ای استان خراسان رضوی با رویکرد رقابت-پذیری منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 381
74 بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی الگوی بهینه (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 8، شماره: 1
75 بررسی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: منطقه ۶ کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 1
76 بررسی طرح ها و برنامه های سطوح ملی، منطقه ای، و استانی بر اساس رویکرد منطقه ای (موردپژوهی: طرح های استان گیلان از منطقه یک آمایش سرزمین) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 1
77 بررسی علل ناکارآمدی شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری (نمونه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
78 بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت اجتماعی با تاکید بر احساس تعلق محله ای (مطالعه موردی: نورآباد دلفان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
79 بررسی عوامل موثر بر مکان گزینی هتل ها و بازتاب های فضایی آن در منطقه شهری (مورد شناسی: شهر بندرانزلی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 32
80 بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی ساکنان مناطق غیررسمی (مطالعه موردی: محله حصار همدان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 1
81 بررسی مکانی پارکینگ طبقاتی کلپا در شهر همدان به‌ روش تحلیل سلسله‌مراتبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 3
82 بررسی میزان رضایت مندی از سیستم BRT؛ مطالعه موردی خط (۳) پایانه علم وصنعت- خاوران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 1
83 بررسی نقش و عملکرد شهر قورچی باشی به عنوان مدلی از UFRD در توسعه روستاهای پیرامون مطالعه موردی: دهستان چهار چشمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 21
84 بررسی و تحلیل تهدیدهای سیاسی، امنیتی و دفاعی در استان البرز با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
85 بررسی و تحلیل شکوفایی شهری و اثرات آن بر زیست پذیری در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
86 بررسی و تحلیل عدالت در سلامت شهری محدوده. مورد مطالعه: شهر بجنورد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
87 بررسی و تحلیل فضایی آسیب پذیری اجتماعی شهرهای استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرهای بالای ۱۰ هزار نفر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 24
88 بررسی و تحلیل قابلیت توسعه چندمرکزی در مقیاس فرامنطقه ای (نمونه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 1
89 بررسی و تحلیلی بر شاخص های محیطی اثرگذار بر سلامت زیست شهری در کلانشهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 25
90 بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 2
91 بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره مندی از خدمات عمومی شهری براساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 28
92 برنامه ریزی راهبردی - عملیاتی توسعه شهری ( مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 3
93 برنامه ریزی راهبردی توسعه کالبدی شهرکازرون با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 43
94 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با محوریت باغات (مطالعه موردی: باغات سنتی شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 4
95 برنامه ریزی راهبردی توسعه ی قابلیت های گردشگری در فضاهای شهری مطالعه ی موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
96 برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد شهری با تاکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 2
97 برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 28، شماره: 29
98 برنامهریزی راهبردی احیای بافت تاریخی با استفاده از اصول رویکرد نوشهرگرایی (مورد شناسی: محله سردزک-شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 28
99 پهنه بندی ظرفیت سیل خیزی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 1
100 پهنه‌بندی زمین‌های شهری در برابر خطر ناشی از سیلاب با رویکرد تاب آوری کالبدی (مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 1
101 پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه گردشگری (نمونه موردی محور فومن- ماسوله) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 1، شماره: 1
102 پیامدهای ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ در مجتمع های آپارتمانی (نمونه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 17
103 تاثیر فرهنگ در ساخت شهر (با تاکید بر فرهنگ اسلامی ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 1، شماره: 2
104 تبیین اثرات رفتار مصرفی شهروندان دوران معاصر در شکل گیری فضاهای شهری در مراکزخرید (نمونه موردی: مگامال اکباتان – کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 3، شماره: 9
105 تبیین الگوهای رفتار جمعی و تاثیر آن بر رشد و شکوفایی کودکان در فضاهای عمومی کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 1
106 تبیین الگوی سنجش تاب آوری کالبدی شهرهای رودخانه محور در برابر اثرات سیل نمونه. مورد مطالعه: شهر تنکابن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 41
107 تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 3
108 تبیین چارچوب رقابت پذیری پایدار در راستای توسعه فضایی ناحیه اراک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
109 تبیین راهبردهای افزایش تاب آوری کالبدی در برابر سیلاب مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
110 تبیین زمینه مناسب تحقق طرح های راهبردی در سیاست گذاری شهری با تاکید بر نظریه حکم روایی خوب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 4
111 تبیین عوامل تاثیرگذار در پیدایش و تکوین محلات شهری چندقویتی (نمونه موردی: شهر دوگنبدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
112 تبیین عوامل و نقش پیشران های موثر بر طرح های محرک توسعه در الگوی بازآفرینی پایدار با تکیه بر تحلیل خود همبستگی فضایی (مورد مطالعه: شهر کوهسار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 14، شماره: 51
113 تبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
114 تبیین مولفه های کلیدی افزایش تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با رویکرد تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: منطقه ۱۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 1
115 تبیین نقش اقوام در گسترش کالبدی- فضایی شهرهای چند قومیتی (نمونه موردی : شهر دوگنبدان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 15، شماره: 4
116 تبیین وضعیت زیست پذیری کلان شهر تهران در دوران پساکرونا با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 7، شماره: 1
117 تحقق ساختار فضایی مطلوب شهری با ایجاد هسته های جدید (مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 2
118 تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 2
119 تحلیل استقرار فضایی- کالبدی کارکردهای دانش بنیان در مقابل کارکردهای سنتی در شهر تهران (تحلیلی بر توزیع هسته های شهری تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 1
120 تحلیل الگوی توسعه ی کالبدی - فضایی شهری از منظر توسعه ی پایدارمطالعه ی موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
121 تحلیل برهم کنش کارکرد آموزش عالی و صنعت در ایران از منظر آمایش سرزمین (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 2
122 تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 41
123 تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 1
124 تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
125 تحلیل توزیع فضایی مراکز خدمات بهداشتی درمانی مطالعه موردی: شهر اراک (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 1
126 تحلیل رقابت پذیری کلان شهرهای ایران از منظر گردشگری شهری با تاکید بر وضعیت کلان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 7، شماره: 1
127 تحلیل ساختار فضایی شهری با تاکید بر بعد جمعیتی رویکرد ریخت ­شناسی شهر چندهسته ­ای. مطالعه مورد: شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
128 تحلیل سطح برخورداری شهرهای میلیونی ایران بر اساس توسعه پایدار با تاکید بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 311
129 تحلیل سیاستهای کالبدی و اقتصادی بازآفرینی شهری مسکن مبنا، مورد مطالعه محله جفره ماهینی شهر بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 2
130 تحلیل شاخص های ترکیبی تاب آوری شهری در برابر سیلاب با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 4
131 تحلیل شاخص های کمی و کیفی و برنامه ریزی مسکن شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 33
132 تحلیل شاخص های هوشمند سازی شهر و شهرداری سمنان با تلفیق تکنیک بهترین-بدترین BWM و دلفی فازیFuzzy Delphi (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 4
133 تحلیل فضایی – زمانی اراضی شهری و پیراشهری با توجه به پراکندگی جمعیت در گستره استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 33
134 تحلیل فضایی – زمانی جرایم سرقت در منطقه ۱۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
135 تحلیل فضایی تغییرات اندازه شهر با میزان آسیب پذیری اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرهای با بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 3
136 تحلیل فضایی شهر با تاکید بر رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 10
137 تحلیل فضایی کالبدی ناهنجاری‎های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی، مطالعه‎ی موردی : منطقه‎ی اسکان غیررسمی اسلام‎آباد در شهر زنجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 2
138 تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 1
139 تحلیل قدرت و موقعیت شهرها در شبکه شهری کشور "مبتنی بر حمل و نقل زمینی" (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
140 تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص های رشد هوشمند (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 42
141 تحلیل نیروهای پیشران کلیدی تاب آوری اقتصادی با رویکرد سناریویی در شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 6، شماره: 2
142 تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده و ناپایدار شهر بجنورد در برابر زلزله (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 1
143 تحلیل و ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری در مواجهه با سیلاب (مورد مطالعه: رودخانه خرم رود شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 1
144 تحلیل و ارزیابی پایداری اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار شهری ( مورد مطالعه: شهرستان‌های استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 2
145 تحلیل و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در کانون های جرم خیز، مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 10، شماره: 19
146 تحلیل و تطبیق حقوق شهروندی در مکتب اسلام و غرب (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 10
147 تحلیل و سطح بندی پیشران های کلیدی موثر بر افزایش تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری ISM (مورد پژوهی: منطقه ۱۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 3
148 تحلیل و شناسایی پیشران های کلیدی راهبرد توسعه شهر (CDS) در برنامه ریزی شهر، رویکرد آینده پژوهی به مقوله شهر (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 3
149 تحلیلی از ویژگیهای مدیریت توسعه منطقهای در ایران طی دورههای قبل و بعد از انقلاب اسلامی (از ۱۲۸۶ تا ۱۳۹۴) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 84
150 تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی شهر مورد: پارک های مناطق چهارگانه شهرداری قم (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 7
151 تحلیلی بر اندازه گیری و تبیین خط فقر و سیاست های فقرزدایی در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 15
152 تحلیلی بر پایداری اجتماعی و سنجش آن در نواحی شهری نظرآباد (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 40
153 تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایۀ اجتماعی در کلان‌شهرهای مذهبی ایران. مورد پژوهش: کلان‌شهر قم (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 35
154 تحلیلی بر شبکه های بوم شناختی سرزمین در سطح شهر ایذه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 30
155 تحلیلی بر ماهیت فضای عمومی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس گردشگری شهری بر اساس نظریه «تولید اجتماعی فضا» (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 2
156 تحلیلی بر وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعه شهری (CDS) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 3
157 تحلیلی بر وضعیت مسکن در استان لرستان با استفاده از مدل های تحلیل عاملی (تاکسونومی عددی و ویلیامسون) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 2، شماره: 8
158 تحولات اجتماعی - فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی در توسعه فضایی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 1، شماره: 1
159 تدوین برنامه ریزی استراتژیک به منظور پایداری محیط زیست طبیعی در حوزه های با قابلیت گردشگری (مطالعه موردی: محور گردشگری لشکرک – دیزین) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 4
160 تدوین و اولویت بندی راهبردهای پابرجا مبتنی بر سناریوهای باورپذیر افزایش تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله (نمونه موردی: منطقه ۱۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 1
161 تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی (مطالعه موردی: بندر گز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 5
162 تعیین ظرفیت تحمل فیزیکی- اکولوژیکی گردشگری ساحلی و تاثیرپذیری آن از میزان رضایت مندی گردشگران (مطالعه موردی: بندر گز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
163 توزیع مکانی شاخص های کیفیت مسکن در شهر تهران: رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 2
164 جدایی گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیلی بر شاخص های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 16
165 رویکرد فازی و پهنه بندی فقر چندبعدی در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر کامیاران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 4، شماره: 14
166 رویکردهای تحلیلی شبکه ریلی پرسرعت در توسعه مناطق کلان شهری چندمرکزی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 1
167 سرمایه خلاق و رشد اقتصاد شهری - منطقه ای در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 102
168 سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
169 سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با استفاده از شاخص CSM (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 1، شماره: 1
170 سنجش ضریب ایمنی شاخص های کالبدی شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 34
171 سنجش عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در بافت مرکزی مشهد (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
172 سنجش مکانی پهنه های فقر شهری در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 92
173 سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بینالود) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
174 سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری- مطالعه موردی شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 141
175 سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 2
176 سنجش و ارزیابی زیست پذیری محلات شهری مطالعه موردی: منطقه 15 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
177 سنجش و تحلیل اجتماع پذیری فضاهای شهری (موردپژوهی: باغ وکیل آباد شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در شهرهوشمند دوره: 2، شماره: 1
178 سنجش و تحلیل شاخص های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
179 سیاست‌های زمین‌شهری و تأثیر آن در توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
180 شناسایی عوامل موثر بر پراکنده رویی شهری مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
181 شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری شهری از طریق گردشگری در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 4
182 شناسایی و اولویت بندی محرک های بهره گیری از شهر فشرده (مطالعه ی موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 45
183 شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی موثر بر کیفیت منظر در بافت های تاریخی شهرها (مطالعه موردی: محله سنگ سیاه شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 13، شماره: 50
184 شناسایی هسته های عملکردی در شهرهای با رشد بی رویه (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 50
185 شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
186 شهرسازی معاصر، توسعه مسکن وشهرهای جدید (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 4
187 عملکرد شهر میانی خوی در توسع? فضائی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 41، شماره: 1
188 عوامل موثر بر تصمیمات مکانی و مهاجرتی طبقه خلاق به کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 18، شماره: 35
189 قابلیت سنجی منطقه ۵ شهر تبریز در پیاده سازی اصول رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
190 کاربرد استراتژی توسعه شهری(CDS) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی نمونه: شهر مهاباد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 1
191 کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
192 محلات همزیست1، معرفی الگویی از اجتماع محلی پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 1
193 مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 19
194 مدل سازی و ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی در سطح شهرهای استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
195 مدل عوامل موثر بر وفاداری به گردشگری میراث فرهنگی در مقصد رامسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 57
196 مدل‎سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 1
197 مدیریت شهری الکترونیک؛ گامی نوین در تحقق پایداری شهری بررسی وضعیت شهرداری الکترونیکی در کلان شهرها (مطالعه موردی شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
198 مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی با رویکرد حکمروایی خوب (نمونه موردی جزیره کیش) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
199 مروری بر سیاستهای تامین مسکن برای گروه های کم درآمد شهری ( با تاکید بر سیاست اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 1
200 مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تاکید بر رویکرد گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 24
201 مقایسه شهرستان های استان فارس بر اساس شاخص های توسعه ۷۵ - ۱۳۵۵ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 11
202 مقایسه ی تطبیقی گزاره های الگوی فعلی و الگوی مطلوب توسعه ی منطقه ای (مطالعه ی موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 3، شماره: 7
203 مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 1، شماره: 3
204 مکان یابی مراکز امداد در مدیریت بحران با تاکید بر سیل (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 6، شماره: 2
205 نقش آب در ریخت شناسی شهر تاریخی قزوین (دوره قاجار) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 97
206 نقش سرمایه فکری در افزایش کارآیی منابع انسانی کاربری های آموزشی در عرصه مدیریت شهری (مطالعه موردی استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 4
207 نقش مشارکتهای مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
208 نقش مکان های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری نمونه موردی: کافه های روباز منطقه ۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 8
209 نگرشی جدید بر زیست پذیری شهری تهران: آسایش حرارتی شرط اولیه برای ارتقاء کیفیت. نمونه موردی منطقه ۲۲ (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 2
210 نوسازی بافت فرسوده با استفاده از رویکرد مشارکتی و سرمایه اجتماعی نمونه موردی: ناحیه 2 منطقه 9 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
211 واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
212 واکاوی سطح پایداری در تئوری توسعه و برنامه ریزی محلات (موردمطالعه: محلات منطقه سه شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
213 واکاوی معانی و مفاهیم شاخصهای شهر حساس به آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 3
214 واکاوی میزان تحقق الگوی توسعه یکپارچه منطقه ای (مطالعه موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 2
215 واکاوی نقش و جایگاه آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه منطقه ای در مطالعات داخلی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis and pathology of construction violations in Ilam city (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
2 آمایش شهری با رویکرد مشارکت شهروندان در پایش محیط زیست شهری (مورد پژوهش شهر مراغه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 آینده پژوهی پیامدهای کلان روند خشکسالی در ناپایداری اجتماعی شهری با استفاده از تکنیک چرخ آینده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
4 اثرات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بر تحولات برنامه ریزی ورودی شهرها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
5 اثرات زیست محیطی ساکنین کرج بر اقلیم استان البرز با بررسی جای پای کربن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
6 اثرگذاری مولفه های توانمندسازی در بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: بلوار ۱۷ شهریورسنندج) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
7 ارتقاء آسایش بصری شهروندان با تاکید بر الگوهای بومی خط آسمان در منظرشهری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: خیابان امام خمینی مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
8 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی جهت مدیریت بحران ناشی اززلزله مطالعه موردی منطقه 2شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر باتوجه به ملاحظات پدافند غیر عامل (مطالعه موردی ناحیه 2 منطقه 11 شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
10 ارزیابی اثرات ترافیکی احداث ساختمان های بلند مرتبه بر ظرفیت قابل تحمل شبکه دسترسی پیرامون آنها (مطالعه موردی برج تجارت قزین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
11 ارزیابی ارتباط بین توسعه افقی شهر (پراکندگی شهری) و شهر سالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
12 ارزیابی پایداری شهرستان لاهیجان در بخش مصرف مواد غذایی با استفاده از روش جای پای اکولوژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
13 ارزیابی تاب آوری کالبدی سکونتگاه های شهری در برابر سوانح طبیعی (مطالعه موردی: محله دستغیب) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
14 ارزیابی تاثیر کیفیت محیط سکونتی بر تحقق پذیری اطراف جمعیتی شهر جدید مطالعه موردی: شیرین شهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
15 ارزیابی توانهای محیطی در برنامه ریزی سکونتگاه های شهری پایدار (نمونه موردی: شهرستان دماوند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
16 ارزیابی عوامل موثر بر بهبود امنیت غذایی در سطح شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در رفع موانع صنعت ساخت و ساز کشور - محور ویژه: عمران(سازه، ژئوتکنیک و مدیریت ساخت)، معماری و شهرسازی
17 ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فضاهای گردشگری ناحیه طالقان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
18 ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت سکونت محیط مسکونی (نمونه موردی: منطقه چهار شهرداری اهواز) (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
19 ارزیابی مفهومتعادل بخشی در طرح منظر محله خوب بخت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
20 ارزیابی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
21 ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های جامع شهری (مطالعه موردی: طرح جامع شهر آمل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
22 ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های ناحیه ای استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
23 ارزیابی و مکان گزینی سکونت گاه ها در شهرستان مراغه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
24 ارزیابی وسنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر قیدار) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
25 استراتژی توسعه شهری CDS راهبردی نوین درفرایند توسعه پایدارشهری مورد شهرمهاباد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
26 استفاده ازانرژی های نوین لازمه توسعه پایدار درسکونتگاه های شهری نمونه موردی: شهرستان دماوند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
27 الگوی پایدار نوار ساحلی دریای خزر با تاکید بر ایجاد فضاهای عمومی گردشگری ارزان قیمت (نمونه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
28 الگوی چشم اندازسازی در برنامه های توسعه شهری و اولویت بندی راهبردها با استفاده از مدل های ANP و SWOT (نمونه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
29 امکان سنجی ایجاد و برنامه ریزی کمپ های تفریحی توریستی در منطقه کوهسار (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
30 اهمیت اقتصادی و ژئو پولیتیک خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
31 ایمن سازی فضاهای بی دفاع شهری با استفاده از رویکردCPTED موردمطالعه: محله شهید هرندی تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
32 Environmental Assessment of the Jajrood River and Surrounding Touristic Villages in Strategic Factors Analysis Approach (SWOT) (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
33 Potential Assessment of Installing Photovoltaic (PV)Systems Stationed on the Rooftops of Residential Buildings (Case Study: Ekbatan Residential Complex) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
34 بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد شهرسالم (نمونه موردی: شهر مراغه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
35 بازآفرینی محله های شهری با رویکرد شهرسازی خودجوش((DIY ؛ مطالعه موردی: محله ده ونک شهر تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
36 بازار در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
37 بررسی اثرات اقتصادی مهاجرپذیری بر سکونتگاه های شهری شهرستان کرج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
38 بررسی الگوی ویژه ی شهرهای ایرانی اسلامی و آپارتمان نشینی در شهرهای کوچک نمونه موردی شهر صحنه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
39 بررسی تاثیر مولفه های کیفیت فیزیکی پیاده رو ها بر پیاده مداری نمونه مورد مطالعه : بافت قدیم شهر مرودشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
40 بررسی تاثیرات مدرنیست و پست مدرنیست در جغرافیا ، شهر سازی و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
41 بررسی تجارب کشورهای جهان در زمینه تاسیس ژئوپارک ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
42 بررسی تجارب مدیریت بحران و برنامه ریزی های آن در کشورهای مختلف با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری
43 بررسی تحولات جمعیت و فعالیت در گستره حریم کلانشهر های ایران و الزامات مدیریتی آن مطالعه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404
44 بررسی تطبیقی میان مکاتب والگوهای شهرسازی ازدوره اسلامی تاکنون در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
45 بررسی جنبه های ادراکی و عملکردی ورودی های شهر ملایر با بهره گیری از تکنیک واکاوی راهبردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
46 بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با تاکید بر جایگاه شهرستان جاجرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
47 بررسی راهکارهای مؤثر بر توسعه گردشگری ایزدشهر با تاکید بر توسعه پایدارشهری با استفاده از مدل SWOT و QSPM (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
48 بررسی روند تحولات جمعیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
49 بررسی رویکرد برنامه ریزی شهرهای کوچک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
50 بررسی زیر ساخت های توسعه توریسم استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
51 بررسی علل حذف نوار سبز حاشیه بزرگراه های درون شهری (نمونه موردی: طرح تفصیلی دوم شهر کرج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
52 بررسی عوامل تاثیر گذار بر امنیت پیادگان در محیط های پیاده مدارنمونه موردی : بافت قدیم مرودشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
53 بررسی عوامل موثر بر کاهش ردپای اکولوژیکی در سطح شهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی
54 بررسی عوامل موثر بر کاهش ردپای کربن در سطح شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
55 بررسی مقایسه ای صنعت گردشگری ایران و تجارب جهانی موفق در حوزه گردشگری الکترونیک (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
56 بررسی مولفه های اساسی توسعه پایدار (نمونه موردی: شهرستان قوچان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
57 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی و ع وامل تأثیر گذار بر آن (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
58 بررسی میزان رضایتمندی مردم از سیستم جمع آوری پسماند در شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
59 بررسی نقش راهبرد توسعه شهر (cds) در توسعه پایدار شهری با استفاده از الگوی تحلیل sowt (مطالعه موردی: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
60 بررسی نقش زیباسازی منظرشهری درتوسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
61 بررسی نقش شهر الکترونیک در کاهش تقاضای سفرهای درون شهری و تاثیرات ناشی از آن (مورد: شهر میانه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
62 بررسی نقش منظر شبانه در حفظ و ارتقاء هویت شهر نمونه مطالعاتی بلوارمعلم بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
63 بررسی و ارائه راهکارهای هدفمند در راستای توسعه گردشگری روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
64 بررسی و امکان سنحی تاسیس ژئوپارک-توریسم در استان گلستان با تاکید بر تسوعه منطقه ای مبتنی بر گردشگری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
65 بررسی وضعیت شهرهای جدید با توجه به شاخص های زیست پذیری شهرها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
66 برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) شهرداری شاهدیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
67 برنامه ریزی استراتژیک توسعه توریسم با رویکرد ایجاد زیرساخت های الکترونیک مطالعه موردی : استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
68 برنامه ریزی پهنه بندی کاربری اراضی در محدوده ی ورودی شهر و حوزه های پیرامونی با تاکید بر سازگاری کاربریها,نمونه موردی شهر ملایر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
69 برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرهای د ریا محو ر از دید گاه آمایش سرزمین ( مطالعه موردی شهر بند رعباس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل
70 برنامه ریزی راهبردی توسعه فضاهای گردشگری ناحیه طالقان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
71 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری درناحیه دماوند (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
72 برنامه ریزی کاهش آسیبپذیری بافتهای دارای هویت تاریخی در مقابل زلزله (نمونه موردی: محله امامزاده یحیی از منطقه 12 شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
73 برنامه ریزی کاهش اثرات بلایای طبیعی شهر رشت با رویکردی به چهارچوب سند کنفرانس جهانی هیوگو 2015-2005 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
74 بسترهای توسعه توریسم الکترونیک با رویکرد استراتژیک مطالعه موردی : استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
75 بهسازی کالبدی-محیطی،بافت فرسوده شهرهابارویکرد توسعه پایدارشهری مطالعه موردی بافت فرسوده منطقه انگشته دورود (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
76 پیامدهای اجتماعی وفرهنگی ناشی ازتوسعه گردشگری نمونه موردی محور فومن ـ ماسوله (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
77 تاثیر بزرگراه های درون شهری در انسجام بخشی کالبدی کلانشهر کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
78 تاثیر بلندمرتبه سازی بر ساختار کالبدی- فضایی شهر با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
79 تاثیر تعریض معابر شهری بر ترافیک درون شهری (نمونه موردی: منطقه ۶، شهر کرج) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
80 تاثیر کارآفرینی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی : مجموعه جهانی تخت سلیمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
81 تأثیرات منطقه آزاد تجاری و صنعتی در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری های اراضی محدوده منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
82 تبیین اصول طراحی شهری در شهر دوستدار کودک در مقیاس منطقه ای نمونه موردی: منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
83 تبیین تاثیرات بازآفرینی بناهای فرهنگی بر ارتقا سطح کیفیت زندگی بازدیدکنندگان، نمونه موردی خانه هنرمندان شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
84 تبیین جایگاه الگوی ایجاد کاربری های ارزش افزا در بافت فرسوده هسته کهن شهر تهران (با مقایسه با رویکردهای ارائه شده به منظور احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‏های فرسوده شهری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
85 تبیین شرایط و مقدمات تحقق شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
86 تبیین مفهوم شهر هوشمند و مشخصه های آن با تاکید بر ضرورت حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
87 تبیین و ارائه الگوی مدیریت شهری در مناطق مرزی (نمونه موردی شهر پیرانشهر) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
88 تبیین و اولویت بندی شاخص های مدل بازآفرینی شهری مسکن مبنا در بافت فرسوده شهری؛ نمونه موردی محله جفره ماهینی شهر بوشهر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
89 تحلیل الگوی پدافند غیرعامل ومرروی برسوابق اجرائی آن درایران وجهان با تاکید برپدافندغیر عامل شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
90 تحلیل تاب آوری مسکن (کالبدی)- زیرساختی بافت های ناکارآمد شهری تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
91 تحلیل شاخصهای کالبدی شهر اسلامی (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
92 تحلیل عوامل موثر برتوسعه صنعت گردشگری درشهرشیراز با استفاده از مدل راهبردی swot (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
93 تحلیل مکانی جهت تعیین کریدور فرهنگی با رویکرد رشد هوشمند شهری منطقه ۱۰ شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
94 تحلیل نابرابری های فضایی میان نواحی منطقه تهران و ارائه راهکارهای توسعه متعادل فضایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
95 تحلیل و آسیب شناسی مدیریت بحران سیلاب شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
96 تحلیلی بر تأثیر شاخص های افزایش آگاهی و اطلاع مردم در ارتقای مشارکت مردم در اجرای طرح های توانمندسازی (نمونه موردی محلات وکیل آباد و اسلام-آباد2 شهر ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
97 تحلیلی بر تأثیر شاخص های امنیت تصرف در کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه های غیررسمی(نمونه موردی محلات وکیل آباد و اسلام آباد2 شهر ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
98 تحلیلی بر شاخص های شهر دوستدار معلولین و توانخواهان (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
99 تحلیلی بر میزان دسترسی پیادگان به شبکه حمل و نقل عمومی در بافت قدیم مرودشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
100 تحلیلی بر نسجش عوامل مؤثر در مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه 11 کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
101 تحلیلی بر وضعیت حکمروایی شایسته در کلانشهر تهران با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
102 توسعه منطقه ای دریامحور با تاکید بر توسعه فضاها و اماکن ورزشی . شهر مورد مطالعه : بندرانزلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
103 توسعه منطقه ای دریامحور با تاکید بر توسعه فضاها و اماکن ورزشی (شهر مورد مطالعه: بندرانزلی) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
104 چالشهای مدیریت شهری درافغانستان مورد مطالعه شهرکابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
105 روش و مدل جای پای اکولوژیک در سنجش پایداری توسعه کلانشهر کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
106 روش های ارزیابی کارآمد در بررسی طرح های شهری (مطالعه موردی: طرح تفصیلی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
107 رویکردهای موثر در پیدایش شهرهای ایرانی – اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
108 زنان، فضاهای عمومی و امنیت شهری (نمونه مورد مطالعه؛ ناحیه 3 شهر کابل (افغانستان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
109 سنجش آگاهی شهروندی ازحقوق شهروندی خودباسازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطالعه موردی منطقه 4شهرداری تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
110 سنجش آگاهی شهروندی ازحقوق شهروندی خودباسازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطالعه موردی منطقه 4شهرداری تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
111 سنجش تاب آوری کالبد شهری در مقابل بحران زلزله (نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
112 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
113 سنجش رضایتمندی از سامانه اتوبوسهای تندرو شهریBRT در تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
114 سنجش کیفیت زندگی در محلات حاشیه نشین (مطالعه ی موردی: محله گوشه گاپله شهر بروجرد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
115 سنجش میزان رضایت عابران پیاده از ایمنی در برابر خودرو ها در محیط های شهری نمونه موردی : بافت قدیم شهر مرودشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
116 سوی سناریوی بدترین حالت ممکن: درسهایی که باید از زلزله و سونامی 11 مارچ ژاپن فراگرفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
117 شناسایی عوامل و ارائه راهبردهای توسعه ی پایدار اقتصادی در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
118 شناسایی و تحلیل جرایم و علل وقوع آن در کانون های جرم خیز ناشی از مهاجرت در شهر کرج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
119 شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت شهری در شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
120 شهر سالم راهی برای توسعه پایدارشهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
121 طراحی بناهای شهری معاصر بر اساس انگاره های اصلی معماری اسلامی ایرانی مطالعه موردی: مقایسه تحلیلی ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران و ساختمان قوامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
122 عوامل موثر بر بافت و هویت شهرهای اسلامی با رویکرد ویژه به تاثیر عوامل انسانی و فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
123 گردشگری فرهنگی رهیافتی برای زنده نگه داشتن فرهنگهایبومی درفرایند جهانی شدن نمونه موردی: جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
124 ماهیت فرهنگی شهر ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
125 محیط زیست و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
126 مدل چندهسته‌ای وچندمرکزی شهر و کلانشهری از نظریه تا عمل (مورد شهرکرج) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
127 مطالعه تاب آوری کالبد شهر جدیر هشتگرد در برابر زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
128 مقایسه تطبیقی تجارب بهسازی و نوسازی کشورها و ارایه راهکارهای نوین جهت مدیریت بافت فرسوده ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
129 مقایسه تطبیقی میان برنامه ریزی شهری اسلامی و مدرنیسم (دریافت مقاله) همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر
130 مکاتب و الگوهای برنامه ریزی شهری درکاربست شهرهای اسلامی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
131 مکان یابی و ایجاد مراکز بازی درمانی کودکان در شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
132 موسیقی و گردشگری نمونه موردی: موسیقی سنتی جزیره قشم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
133 میزان تعادل نظام شهری استان یزد طی سالهای 35تا85 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
134 نقش الگوی معابر شهری در طرح های تفصیلی (نمونه موردی: طرح تفصیلی اول و دوم شهر کرج) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
135 نقش برنامه ریزی هماهنگ کالبدی و کارکردی فضاهای مشترک موضوعی شهر در شکل گیری و تقویت حیات مدنی مطالعه موردی: سینما عصر جدید (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
136 نقش شبکه شهری در توسعه استان گیلان (دریافت مقاله) همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان
137 نقش شهرهای میانه اندام در توسعه اقتصاد منطقه ای نمونه موردی شهر اهر (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
138 نقش فعالیت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری همدان (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
139 نقش مدیریت شهری در آگاهی از حقوق شهروندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
140 واکاوی اثرات طرحها و برنامه های موثر شهری (نمونه موردی: شهر کرج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
141 واکاوی سیر تاریخی رابطه ی انسان با محیط و طبیعت با تاکید بر دوره رنسانس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
142 واکاوی نقش شکل گیری شهرهای اسفنجی بر کاهش آسیب پذیری های ناشی از سیلاب های شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲
143 یکپارچگی شهرهای جدید در مناطق کلانشهریاز طریق اتصال به شبکه ریلی پرسرعت(نمونه مورد: منطقه کلانشهری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده