کرامت اله زیاری

 کرامت اله زیاری استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

کرامت اله زیاری

Keramatolah Ziari

استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیرگذاری عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه شهری در ایران، مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 6
2 ارزیابی تناسب اراضی به منظور توسعه ی شهری با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 47
3 ارزیابی و اولویت بندی مولفه های زیست پذیری در شهر بم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 1
4 الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشگری در چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 1
5 اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 3
6 بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 2
7 بررسی علل ناکارآمدی شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری (نمونه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
8 بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت اجتماعی با تاکید بر احساس تعلق محله ای (مطالعه موردی: نورآباد دلفان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی و تحلیل تهدیدهای سیاسی، امنیتی و دفاعی در استان البرز با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
10 تبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
11 سنجش و ارزیابی زیست پذیری محلات شهری مطالعه موردی: منطقه 15 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
12 سنجش و تحلیل شاخص های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
13 محلات همزیست1، معرفی الگویی از اجتماع محلی پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 1
14 مدل سازی و ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی در سطح شهرهای استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
15 نوسازی بافت فرسوده با استفاده از رویکرد مشارکتی و سرمایه اجتماعی نمونه موردی: ناحیه 2 منطقه 9 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی ساکنین کرج بر اقلیم استان البرز با بررسی جای پای کربن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
2 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی جهت مدیریت بحران ناشی اززلزله مطالعه موردی منطقه 2شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر باتوجه به ملاحظات پدافند غیر عامل (مطالعه موردی ناحیه 2 منطقه 11 شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
4 ارزیابی تاب آوری کالبدی سکونتگاه های شهری در برابر سوانح طبیعی (مطالعه موردی: محله دستغیب) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت سکونت محیط مسکونی (نمونه موردی: منطقه چهار شهرداری اهواز) (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
6 ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های جامع شهری (مطالعه موردی: طرح جامع شهر آمل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
7 ارزیابی و مکان گزینی سکونت گاه ها در شهرستان مراغه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
8 ارزیابی وسنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر قیدار) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
9 استراتژی توسعه شهری CDS راهبردی نوین درفرایند توسعه پایدارشهری مورد شهرمهاباد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
10 استفاده ازانرژی های نوین لازمه توسعه پایدار درسکونتگاه های شهری نمونه موردی: شهرستان دماوند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
11 امکان سنجی ایجاد و برنامه ریزی کمپ های تفریحی توریستی در منطقه کوهسار (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد شهرسالم (نمونه موردی: شهر مراغه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
13 بازار در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
14 بررسی تاثیر مولفه های کیفیت فیزیکی پیاده رو ها بر پیاده مداری نمونه مورد مطالعه : بافت قدیم شهر مرودشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
15 بررسی تاثیرات مدرنیست و پست مدرنیست در جغرافیا ، شهر سازی و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
16 بررسی تحولات جمعیت و فعالیت در گستره حریم کلانشهر های ایران و الزامات مدیریتی آن مطالعه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404
17 بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با تاکید بر جایگاه شهرستان جاجرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
18 بررسی روند تحولات جمعیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
19 بررسی زیر ساخت های توسعه توریسم استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
20 بررسی عوامل تاثیر گذار بر امنیت پیادگان در محیط های پیاده مدارنمونه موردی : بافت قدیم مرودشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
21 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری درناحیه دماوند (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
22 برنامه ریزی کاهش اثرات بلایای طبیعی شهر رشت با رویکردی به چهارچوب سند کنفرانس جهانی هیوگو 2015-2005 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
23 تاثیر کارآفرینی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی : مجموعه جهانی تخت سلیمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
24 تبیین اصول طراحی شهری در شهر دوستدار کودک در مقیاس منطقه ای نمونه موردی: منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
25 تبیین جایگاه الگوی ایجاد کاربری های ارزش افزا در بافت فرسوده هسته کهن شهر تهران (با مقایسه با رویکردهای ارائه شده به منظور احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‏های فرسوده شهری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
26 تبیین شرایط و مقدمات تحقق شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
27 تبیین مفهوم شهر هوشمند و مشخصه های آن با تاکید بر ضرورت حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
28 تحلیل الگوی پدافند غیرعامل ومرروی برسوابق اجرائی آن درایران وجهان با تاکید برپدافندغیر عامل شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
29 تحلیل عوامل موثر برتوسعه صنعت گردشگری درشهرشیراز با استفاده از مدل راهبردی swot (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
30 تحلیلی بر شاخص های شهر دوستدار معلولین و توانخواهان (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
31 روش و مدل جای پای اکولوژیک در سنجش پایداری توسعه کلانشهر کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
32 رویکردهای موثر در پیدایش شهرهای ایرانی – اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
33 سنجش آگاهی شهروندی ازحقوق شهروندی خودباسازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطالعه موردی منطقه 4شهرداری تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
34 سنجش آگاهی شهروندی ازحقوق شهروندی خودباسازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطالعه موردی منطقه 4شهرداری تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
36 سنجش رضایتمندی از سامانه اتوبوسهای تندرو شهریBRT در تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
37 سنجش میزان رضایت عابران پیاده از ایمنی در برابر خودرو ها در محیط های شهری نمونه موردی : بافت قدیم شهر مرودشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
38 شناسایی عوامل و ارائه راهبردهای توسعه ی پایدار اقتصادی در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
39 طراحی بناهای شهری معاصر بر اساس انگاره های اصلی معماری اسلامی ایرانی مطالعه موردی: مقایسه تحلیلی ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران و ساختمان قوامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
40 گردشگری فرهنگی رهیافتی برای زنده نگه داشتن فرهنگهایبومی درفرایند جهانی شدن نمونه موردی: جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
41 مدل چندهسته‌ای وچندمرکزی شهر و کلانشهری از نظریه تا عمل (مورد شهرکرج) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
42 مکان یابی و ایجاد مراکز بازی درمانی کودکان در شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
43 نقش برنامه ریزی هماهنگ کالبدی و کارکردی فضاهای مشترک موضوعی شهر در شکل گیری و تقویت حیات مدنی مطالعه موردی: سینما عصر جدید (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری