دکتر سیدمحمد مقیمی

دکتر سیدمحمد مقیمی ریاست دانشگاه تهران

دکتر سیدمحمد مقیمی

Dr. Seyedmohammad Moghimi

ریاست دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 3
2 اخلاق در دولت:آگزیوماتیزه کردن اخلاق در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
3 ارائه چارچوب آینده نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری (مورد مطالعه: صنایع هوا و فضا) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
4 استعاره پردازی رفتاری کارکنان در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
5 الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) با رویکرد مسجد محوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 20، شماره: 2
6 الگوی مناسب خط مشی گذاری حکومتهای اسلامی مبتنی بر آینده موعود (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
7 بررسی نقش ابعاد رهبری در توسعه قابلیت هایکارآفرینی محیطی سمنهای زیست محیطی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 1
8 تاثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
9 تحلیل عاملی مولفه های فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی(ICT) مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 1
10 رهبری اخلاص مدار؛ جوهره مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 4
11 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 1
12 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 1
13 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 3
14 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
15 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
16 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 4
17 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
18 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 3
19 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 3
20 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 1
21 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
22 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 2
23 سخن سردبیر ( الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 4
24 سخن سردبیر ( مدیریت بر مبنای اخلاص؛ جوهره مکتب شهید سلیمانی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 3
25 سخن سردبیر (بهار 98) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 1
26 سخن سردبیر (تابستان 98) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 2
27 سخن سردبیر (حکمرانی بحران در جهان اسلام بر مبنای تعاون محوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 2
28 سخن سردبیر (زمستان 97) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 4
29 سخن سردبیر(پاییز97) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 3
30 شناسایی چارچوب کسب وکار رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 75
31 شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 1
32 شناسایی و رتبه بندی شاخص های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
33 شناسایی و رتبه بندی شاخص های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
34 طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله گر در سوریه) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 7
35 طراحی مدل سیاستگذاری رسانه ای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی مبتنی بر رویکرد همگرایی محتوایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 90
36 طراحی و تبیین الگوی مدیریت تضاد بر مبنای اندیشه-های امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 19، شماره: 1
37 طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
38 طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
39 مدیریت بحران بر مبنای عذرخواهی به سبک سردار حاجی زاده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 4
40 مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر آموزشگاه های راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش مشارکت وسرمایه اجتماعی از طریق مدیریت مسجد محوری (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
2 بررسی رابطه ادراک کارکنان از مدیریت منابع انسانی با رویکرد TQM و عملیات رهبری خدمت (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
3 توسعه سرمایه اجتماعی از طریق کارآفرینی سازمان های مردم نهاد(NGOs) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده