دکتر سید محمد مقیمی

دکتر سید محمد مقیمی استاد گروه مدیریت- دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

دکتر سید محمد مقیمی

Dr. Mohammad Moghimi

استاد گروه مدیریت- دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 3
2 اخلاق در دولت:آگزیوماتیزه کردن اخلاق در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
3 اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 6، شماره: 17
4 ارائه چارچوب آینده نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری (مورد مطالعه: صنایع هوا و فضا) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
5 ارائه چارچوب ارزیابی تاثیرات تنظیم گری با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 3
6 ارائه چارچوب مفهومی تبیین تاب آوری سازمانی در برابر فساد در سازمان های اقتصادی دولتی ایران با الهام از هستی شناسی رئالیسم انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
7 ارائه مدلی جامع از مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
8 ارزیابی پیش برندگی سیاست های کلان و خرد توسعه کارآفرینی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 2
9 ارزیابی و اولویت بندی شاخصه های سرمایه اجتماعی وتاثیر آن برعملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 9، شماره: 24
10 استعاره پردازی رفتاری کارکنان در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
11 الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) با رویکرد مسجد محوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 20، شماره: 2
12 الگوی مدیریت توسعه بر مبنای ارزش های اسلامی: سیری دردیدگاه های امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
13 الگوی مناسب خط مشی گذاری حکومتهای اسلامی مبتنی بر آینده موعود (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
14 Indicators to mea sare good gorernance and its role promoting e-government (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 8
15 Presenting a Model for Examining the Impact of IT on Organizational Productivity based on Process- Oriented Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
16 Seroprevalence and Risk Factors Associated With Human Cystic Echinococcosis in Baneh, West of Iran (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 10، شماره: 4
17 Studying the Relationship between Organizational Justice and Employees’ Quality of Work Life in Public Organizations: A Case Study of Qom Province (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 6، شماره: 1
18 The Relationship Structure Between Iranian NGOs and the Government (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 1
19 بازاریابی کارآفرینانه کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات با رویکرد نظریه زمینه ای کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 1
20 بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 1
21 بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و بازآفرینی دولت (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 3، شماره: 2
22 بررسی ارتباط بین ویژگی های رفتاری و سبک های ارتباطی کارآفرینان (در صنایع غذایی استان قم) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 5، شماره: 16
23 بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 3
24 بررسی چالش ها و ارائه راه کار برای بهبود اثربخشی نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 4
25 بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
26 بررسی رابطه بین مولفه های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان (در سازمان های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
27 بررسی رابطه نگرش های فرهنگی و خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 3
28 بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 1
29 بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
30 بررسی نقش ابعاد رهبری در توسعه قابلیت هایکارآفرینی محیطی سمنهای زیست محیطی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 1
31 بررسی نقش عملکرد شبکه های NGOs محیط زیستی بر اقدامات کارآفرینانه در NGOs محیط زیستی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 1
32 پایبندی مدیران به اخلاق، و مدیریت شایعه در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 1
33 تاثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
34 تبیین خط‎مشی‎گذاری توسعه‎ی صادرات بنگاه‎های کوچک و متوسط با استفاده از راهبرد نظریه‎پردازی داده‎بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 11
35 تبیین نقش دهیاری ها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: بهاباد استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 5
36 تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 4
37 تحلیل عاملی مولفه های فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی(ICT) مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 1
38 تحلیل مسیر اثرات مولفه های فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
39 تحلیل و سنجش ریسک های منابع انسانی با به کارگیری تکنیک های دیمتل فازی و مشابهت فازی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 1
40 تعادل نامتقارن در بستر سازمان های مردم نهاد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 4
41 چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری های دیجیتال در شرکت‎های کارآفرین رسانه ای ایران (مطالعه ای چند موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 1
42 چارچوبی برای تدوین آیین نامه نظام جامع بازرسی شهرداری های کلان شهرهای ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 1
43 چالش ها، موانع و ساز وکارهای نظام های بودجه ریزی در آموزش عالی: مطالعه ی موردی: دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 17، شماره: 1
44 رابطه رفتار شهروندی سازمانی با ارتقا سطح تسهیم دانش کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 3
45 رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 1
46 رهبری اخلاص مدار؛ جوهره مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 4
47 سازمان های غیر دولتی کارآ فرین (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 1، شماره: 1
48 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 3
49 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
50 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
51 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 1
52 سخن سردبیر ( الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 4
53 سخن سردبیر ( مدیریت بر مبنای اخلاص؛ جوهره مکتب شهید سلیمانی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 3
54 سخن سردبیر (بهار 98) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 1
55 سخن سردبیر (تابستان 98) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 2
56 سخن سردبیر (حکمرانی بحران در جهان اسلام بر مبنای تعاون محوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 2
57 سنجش و مقایسه کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان با استفاده از مقیاس سیستمی- مبادله ای کیفیت خدمات بانکی (SYSTRA-SQ) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 7، شماره: 20
58 شناسایی چارچوب کسب وکار رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 75
59 شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 1
60 شناسایی و رتبه بندی شاخص های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
61 شناسایی و رتبه بندی شاخص های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
62 طراحی چارچوب مفهومی بنیان های سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 1
63 طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله گر در سوریه) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 7
64 طراحی مدل حکمرانی شرکت های دولتی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 1
65 طراحی مدل سیاستگذاری رسانه ای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی مبتنی بر رویکرد همگرایی محتوایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 90
66 طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 37
67 طراحی و تبیین الگوی مدیریت تضاد بر مبنای اندیشه-های امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 19، شماره: 1
68 طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
69 طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
70 طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
71 طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 84
72 عواملی موثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 3
73 کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 1
74 کارآفرینی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 13، شماره: 29
75 مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص ها و ویژگی های کارکنان کلیدی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 2
76 مدیریت بحران بر مبنای عذرخواهی به سبک سردار حاجی زاده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 4
77 مدیریت عملکرد و رابطه آن با کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 3
78 مطالعه ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی و ارائه ی الگوی کارآمد آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 12
79 مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر آموزشگاه های راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 1
80 مفهوم پردازی رهبری ایثارگرانه در سازمان های عمومی: رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دوره: 2، شماره: 1
81 واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 24، شماره: 91
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش مشارکت وسرمایه اجتماعی از طریق مدیریت مسجد محوری (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
2 بررسی رابطه ادراک کارکنان از مدیریت منابع انسانی با رویکرد TQM و عملیات رهبری خدمت (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
3 توسعه سرمایه اجتماعی از طریق کارآفرینی سازمان های مردم نهاد(NGOs) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده