دکتر حسن زارعی متین

دکتر حسن زارعی متین استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر حسن زارعی متین

Dr. Hasan Zarei Matin

استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی بیمه مرکزی ج.ا.ا با استفاده از مدل الماس تعالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 1
2 احصاء عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 3
3 ارائه الگوی بهره وری مبتنی بر سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
4 ارائه الگوی راهبردی منابع انسانی برای تحقق دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
5 ارائه الگوی رهبری اثربخش به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان درمانی در دوران کرونا (مورد مطالعه: بیمارستان های منتخب) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 22، شماره: 1
6 ارائه الگوی مولفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 3
7 ارائه مدل چالش ها و فرصت های مدیریت عشق در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 14، شماره: 4
8 ارائه مدل شایستگی مورد نیاز حسابرسان برای پیاده سازی حسابرسی عملکرد(عملکرد مدیران) در دستگاههای اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 17، شماره: 73
9 ارائه مدلی برای توسعه سرمایه روان شناختی با محوریت سرمایه اجتماعی در سطح شهری در شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
10 ارائه مدلی ساختاری برای تبیین همدلی در دانشگاهها (بررسی تاثیر معنویت، سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 11
11 ارائه نقشه راه تحول دیجیتال در حوزه منابع انسانی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 4
12 ارائه نقشه راه طراحی و پیاده سازی تجزیه وتحلیل منابع انسانی در سازمان های ایرانی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
13 ارائه ی مدل خلق نوآوری اجتماعی در کمیته ی امداد امام خمینی (ره) با رویکرد نظریه ی داده بنیاد کلاسیک (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
14 ارایه الگوی فرهنگ سازمانی شایسته محور در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 17، شماره: 72
15 ارایه مدل جامع عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مطالعه‎‎ی موردی‎: کارکنان شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 5
16 ارایه مدلی برای «اجرای خط مشی های صنعتی» مطالعه موردی در استان قم (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 9، شماره: 24
17 ارایه یک چهارچوب کمی تعدیل شده جهت ارزیابی هوش سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 6، شماره: 18
18 ارتباط بین سبک رهبری مربیان فوتبال با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان و ارائه الگو (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 3، شماره: 3
19 اعتماد درون سازمانی و بررسی وضغیت موجود سازمان های اجرایی کشور (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 3
20 الزامات رسانه ای تصویرسازی از منجی آخرالزمان: نفی بدیل سازی های باطل و شیطانی مدعیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 6، شماره: 11
21 الگوی رهبری مبتنی بر قدرت نرم در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 3
22 اندازه گیری میزان رضایتمندی مشترکین در روشهای مختلف قرائت کنتور (از راه دور ، کارتی و حضوری) مورد مطالعه: آبفای قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 2
23 Cyberloafing Management in Organizations (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 3
24 Designing a Comprehensive Model for Developing a Smart Organizational Knowledge Map: A Hyper-Hybrid Approach Based on Meta-Ethnography (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 4، شماره: 6
25 Do Demographic Variables Moderate the Relationship Between Job Burnout and its Consequences? (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 5، شماره: 1
26 Identifying the Barriers of Developing Organizational Learning in Administrative Organizations (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 1، شماره: 1
27 Is stress management related to workforce productivity? (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 7، شماره: 1
28 The Ranking of Effective Factors on Efficiency of Commercial Ads In Attracting Viewers In Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 1، شماره: 1
29 The Relationship between Empowerment and Organizational Citizenship Behavior of the Pedagogical Organization Employees (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 4، شماره: 2
30 بررسی اثر تحلیل رفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 1
31 بررسی اثر فراموشی سازمانی هدفمند و غیرهدفمند بر فرایند یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 4
32 بررسی پدیده اعتیاد به کار در بین پرستاران ایران (تفاوت جنسیتی بین زن و مرد) مطالعه موردی: پرستاران شاغل در بیمارستان های استان مازندران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 8، شماره: 21
33 بررسی تاثیر پیامدهای مدیریت بهینه منابع انسانی در ارتقای عملکرد سازمانی در ستاد نداجا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 1
34 بررسی تاثیر تناسب بین شغل و شاغل بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 7، شماره: 20
35 بررسی تاثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
36 بررسی تاثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
37 بررسی تاثیر عوامل استراتژیک بر عملکرد سازمانی با میانجی گری متغیر کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت گاز شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 8، شماره: 15
38 بررسی تاثیر مولفه های رهبری معنوی بر قابلیت یادگیری سازمانی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 2
39 بررسی تکامل پژوهش تجربه مشتری: استفاده از تحلیل کتابسنجی و مصورسازی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 3
40 بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 5، شماره: 16
41 بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
42 بررسی رابطه بین میزان مشارکت کارکنان در تصمیم های سازمانی و توانمندسازی آنان در شرکت مخابرات استان مازندران۱ (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 7، شماره: 19
43 بررسی رابطه هوش عاطفی و سرمایه اجتماعی در تشکل های مردم نهاد(NGOs) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
44 بررسی عوامل سازمانی موثر بر ایجاد بدبینی سازمانی: مورد مطالعه: کارکنان سازمان استاندارد استان قم (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 1
45 بررسی مفهومی تواضع رهبری و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان در فرایندهای مدیریتی سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 13
46 بررسی وضعیت عوامل موثر بر چابکی در سازمان صدا و سیما (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 2
47 بررسی وضعیت گرایش به تفکر نقادانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 51
48 بررسی وضعیت مولفه های سرمایه اجتماعی در سازمان های اجرایی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
49 به گزینی راه حلهای رفع مسائل در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی بر پایه تقوا در آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 15
50 پیچیدگی های فرهنگ و گونه شناسی مطالعات آن در آموزش عالی؛ چارچوبی فرانظری و مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 3، شماره: 11
51 پیشایندهای نگهداشت منابع انسانی با تاکید بر نقش هم پیوندی شغلی: یک فرامطالعه آمیخته (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 1
52 تاملی بر شادی در پرتو محوریت دینی:مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 1
53 تبیین ابعاد حرفه ای سازی مدیریت منابع انسانی: رویکردی فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 3
54 تبیین ابعاد و عوامل موثر بر حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی: پژوهشی فراترکیب (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 37
55 تبیین الگوی سرمایه اجتماعی براساس اندیشه مقام معظم رهبری (دامت ظله) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 1
56 تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط مشی گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
57 تبیین چارچوب عقلانیت بر اساس آموزه های اسلامی و سهم یاری های آن برای مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 4
58 تبیین راهکارهای ارتقای صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 3
59 تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
60 تبیین فرایند شکل گیری رهبری متواضعانه در کسب وکار با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 18
61 تبیین مسایل صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 1
62 تبیین مفهوم عقل و عقل ورزی از منظر روایات به عنوان مبنایی برای سرمایه های سازمان (انسانی، اجتماعی، روان شناختی، معنوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
63 تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 4
64 تدوین استراتژی های توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 4، شماره: 2
65 تدوین راهبردهای مدیریت دانش با عوامل محیطی سازمان های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 50
66 تصویرپردازی از دانشگاه آینده و معرفی الگوی برتر برای آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 12، شماره: 42
67 تواضع درون‎سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‎های عصرجدید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
68 چارچوب پیاده سازی کنترل استراتژیک منابع انسانی در شرکت مادر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 41
69 رابطه نهادینه سازی فرهنگ اخلاقی با کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
70 روش های توسعه پایدار سرمایه اجتماعی بر مبنای تثبیت زیرساخت های فرهنگ دینی از دوران کودکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
71 سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی (ارایه یک نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 11
72 سرمایه اخلاقی مولد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
73 شاخص های رفتاری توکل و تاثیر آن بر عوامل بازدارنده رفتاری تصمیم گیران مدیران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 1، شماره: 2
74 شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 2
75 شناسایی پیامدهای نشاط کارکنان به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
76 شناسایی چالش های طراحی بازی پردازی در آموزش های سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 1
77 شناسایی روش های یادگیری غیررسمی برای پرورش مدیران منابع انسانی در سازمان های بزرگ کشور (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
78 شناسایی شکاف های دانشی در پروژه های تجدید ساختار سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های پالایش نفت) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 15، شماره: 58
79 شناسایی عناصر الگوی جانشین پروری مدیران و سنجش آمادگی برای اجرای آن ها در یکی از سازمان های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 4
80 شناسایی عوامل موثر در بروز رفتار جانشین پروری: رویکردی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
81 شناسایی عوامل موثر در بروز رفتار جانشین پروری: رویکردی کیفی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
82 شناسایی مسائل فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری در پرتو آیات قرآن کریم و بر پایه تقوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 17
83 شناسایی مولفه های سازمان اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 1
84 شناسایی مولفه های نشاط در محیط کار و سنجش وضعیت این مولفه ها در سازمان های اجرایی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
85 شناسایی مهمترین ذینفعان تیم های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 45
86 شناسایی و تبیین شایستگیهای مدیران دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 1
87 شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر آینده آموزش عالی با رویکرد تحلیل تاثیر متقابل (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 1، شماره: 3
88 شناسایی و رتبه بندی کدهای اخلاقی پزشکی سلامت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
89 شناسایی و مدل‎سازی عوامل تاثیرگذار بر آشفتگی رفتاری در مدیران بازاریابی صنعتی؛ بهره‎گیری از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 1
90 طبقه بندی گونه های پیچیدگی و رتبه بندی سازمان ها بر اساس میزان پیچیدگی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 2
91 طراحی الگوی ارزیابی رفتار اخلاقی در سازمان های ایرانی در پرتو قرآن و نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 9، شماره: 1
92 طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 28
93 طراحی الگوی توسعه شایستگی های رهبری در سازمان های خدمات شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
94 طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در بیمارستانهای دولتی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 38
95 طراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرورش (مورد پژوهش: اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
96 طراحی الگوی فرهنگ شهروندی اسلامی –ایرانی مبتنی بر روش فراترکیب و راهکارهایی برای توسعه آن (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 2
97 طراحی الگوی موفقیت نوآوری اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 4
98 طراحی الگوی هوش سیاسی مدیران شرکت های دولتی در چهارچوب مدل حکمرانی کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 25، شماره: 99
99 طراحی فرامدلی برای توسعه استراتژیک منابع انسانی براساس الگوی سیپ با مرور هدف مند مطالعه های پیشین (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 40
100 طراحی مدل رهبری عدالت محور در صنعت نفت مبتنی بر نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 33
101 طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمان های فرهنگی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 4
102 طراحی مدل عوامل موثر بر استفاده از سیاستپژوهی در سیاستگذاری؛ با استفاده از نگاشت مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 70
103 طراحی مدل فراموشی سازمانی هدفمند، مورد مطالعه: شهرداری قم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
104 طراحی مدل فراموشی سازمانی هدفمند، مورد مطالعه: شهرداری قم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
105 طراحی مدل فرهنگ سازمانی اثربخش در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 3
106 طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته برای شرکت های مشتری‎محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
107 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 1
108 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی مشارکتی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
109 طراحی مدلی برای خط ‎مشی گذاری شبکه ای در حوزه گردشگری کشور (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 3
110 طراحی و اعتبارسنجی مد‌ل رهبری اخلاقی د‌ر سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 4
111 فراترکیب عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 3
112 فرهنگ سازمانی انطباق پذیر در مدیریت منابع انسانی استراتژیک اثربخش دستگاه های اجرایی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 4، شماره: 1
113 فهم الگوی رفتاری تصمیم گیری استراتژیک در سازمان های حوزوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 2
114 فهم جوهره خط مشی های عمومی واکاوی نظری ماهیت تقلید پذیری خط مشی گذاران ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
115 فهم فرایند شکلگیری امیدواری سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 1
116 کاوش فرایند بهروزی ذهنی در کارکنان سازمان های دولتی استان قم با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 6
117 کاوشی بر الگوی پیشایندهای راست کرداری مدیران در سازمان های دولتی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
118 کشف فرهنگ دانشگاه واکاوی نظری و گونه شناختی مطالعات فرهنگی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
119 گونه شناسی سخاوت در سازمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 4
120 مدل تصمیم گیری راهبردی مبتنی بر توانایی های شناختی مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 2
121 مدل تکامل قابلیت های سرمایه انسانی در سازمان های دولتی ایران: رویکرد سلسله مراتب پدیده ها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه استعداد دوره: 2، شماره: 2
122 مدل رهبری آموزشی مبتنی بر زیبایی شناختی در نظام آموزش عالی ( مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی ایران( (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 38
123 مدل سازی هم پیوندی شغلی کارکنان دانشی؛ مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 2
124 مدل سازی هم پیوندی شغلی کارکنان دانشی؛ مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 2
125 مدل مفهومی اثر بخشی ورزش قهرمانی (با نظر ذینفعان کلیدی و اولیه) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 72
126 مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان های دولتی: هم افزائی انسان و فرآیند (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 2
127 معرفی روش شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 9، شماره: 23
128 مقاله پژوهشی:مفهوم سازی رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی با رویکرد بومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 35
129 مقایسه سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیرداوطلبان شاغل در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
130 مولفه های فرهنگ تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی : مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 5
131 نقش سرمایه روان شناختی در توسعه کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: پردیس فارابی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 2، شماره: 1
132 نقش میانجی ارزش های کاری درونی در ارتباط بین ارزش های کاری بیرونی و رفتارهای ضد شهروند سازمانی با تاکید بر نگرش اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 8
133 نگاهی نظام مند به مفهوم سرمایه اجتماعی: چیستی، چرایی، چگونگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان قم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
2 آینده کاری بعد از کرونا: تقاضای نیروی کار در آینده، تغییر در نوع مشاغل و نیازهای مهارتی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تغییرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 اولویتها و رتبه بندی راهبردهای توسعه ی کارآفرینی در زمینه ی طب اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی
4 بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر توسعه تبلیغات بازرگانی و نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
5 بررسی عوامل موثر بر انتظارات بیش از حد مشتریان بانکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
6 بررسی مدل های نوین درمدیریت مصرف منابع آب در ایران مورد مطالعه شرکت آبفا، کنتورهای پیش پرداختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
7 راهکارهای بهبود هوش عاطفی در دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
8 رویکردی کارآفرینانه به راهبردهای توسعه شایستگی تواضع در فضای کسب و کار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 سرمایه اجتماعی و تاب آوری کارآفرینان: عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در دوران کرونا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
10 شناسایی سبک رهبری مطلوب و موجود ازنظر کارکنان شهرداری منطقه18 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
11 طراحی مدل نشاط اجتماعی با تاکید بر توسعه ورزش شهروندی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 عوامل ایجاد نشاط و سرزندگی شهری و شهرنشینی باتاکید بر کارکردهای شناختی(مورد مطالعه شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13 فهم فرایند شکل گیری فرهنگ همدلی و همزبانی در نظام آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
14 مدل تکامل قابلیت های سرمایه انسانی در سازمان های دووتیایران: رویکرد سلسله مراتب پدیده ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
15 نظریه دوستی تعالی بخش و دلالت های آن در مدیریت سرمایه اجتماعی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
16 نقش ارزشهای کاری اسلامی درافزایش تعهدسازمانی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
17 نقش متغیرهای تاثیرگذار در ایجاد مدل نشاط اجتماعی و آزمون آن با استفاده از روش شبکه های عصبی چند لایه پرسپترون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری