دکتر حسین خنیفر

دکتر حسین خنیفر استاد تمام دانشگاه تهران و رییس دانشگاه فرهنگیان

دکتر حسین خنیفر

Dr. Hossein Khanifar

استاد تمام دانشگاه تهران و رییس دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Prelude to Standard and Standardization in Educational Systems (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 1، شماره: 1
2 An introduction on prevention principles in moral education damages (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 2، شماره: 2
3 Analyzing the Interrelationships between Factors Influencing Entrepreneurship Process Based on Grey DEMATEL (Case Study: Iran’s Food Industries) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 3
4 آسیب شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل OEM (مورد مطالعه: نواحی آموزش وپرورش استان قم) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 4
5 آسیب شناسی برنامه آموزش از راه دور در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 8، شماره: 27
6 آسیب شناسی دوره های کارورزی معلمان پذیرفته شده از طریق آزمون استخدامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 4
7 آسیب شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 7
8 آسیب های مدیریت فرهنگی با روش تحلیل گفتمان مورد مطالعه( سروده ی منبر و دار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 5، شماره: 2
9 ابر روندها و دنیای کار آینده ۲۰۳۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 7، شماره: 25
10 اثر اعتماد تیمی بر فرهنگ مشارکتی: نقش میانجیگری انتقال دانش (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 1
11 اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمانها (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 6، شماره: 18
12 ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از مدل مفهومی سه شاخگی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 3، شماره: 1
13 ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط مشی گذاری، تصمیم گیری و عمل در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 2
14 ارائه مدل خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزه آموزش های مهارتی در ایران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 3
15 ارایه مدل مفهومی ارزش های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 25
16 ارکان و ویژگی های نظام پژوهشی کارآمد در حوزه ی علوم دین و معارف اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 5، شماره: 5
17 اصول الاداره التربویه فی نظر الامام علی(ع) (دریافت مقاله) مجله الحیاه الطیبه دوره: 6، شماره: 15
18 اصول کاربستی تدریس کارآمد در حوزه تربیت دینی رویکردی نو وپیشنهادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در روش های آموزش دوره: 1، شماره: 1
19 اصول و معیارهای اعتبارشناختی فهم علمی از متون اسلامی در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 3، شماره: 4
20 الگوی آموزش هوشمند بومی با تاکید بر سازمان های مشارکت کننده (مطالعه موردی: آموزش وپرورش استان تهران والبرز) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 4
21 الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی کشور و مقایسه تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 3
22 الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایه اجتماعی معلمان آموزش وپرورش استان تهران: رویکرد پدیدارشناسی تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 9، شماره: 3
23 الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 3
24 Identification and Analysis of Islamic Management Barriers in Sports Venues (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 1، شماره: 2
25 Infrastructure Analysis of Sazeh Gostar Saipa Outsourcing Company to Select Knowledge Management Strategy: Qualitative Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 3
26 Iranian Tourism Marketing Objectives: An Active Sports Tourism Approach (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 3، شماره: 1
27 Performance of Profit and Non-profit Rural on School Performance in Qom Province in ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 11، شماره: 4
28 recognition of strategic reward systems and incentives influencing eimployees (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 1، شماره: 5
29 بررسی ابعاد روانی فلات شغلی و ارائه راهکارهای عملی برون رفت (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 2
30 بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 1
31 بررسی ارتباط بین مشتری مداری و کسب مزیت رقابتی در پایانه مسافر بری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
32 بررسی امکان پیاده سازی برنامه ریزی جانشین پروری در جامعه المصطفی العالمیه (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 3
33 بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگ ساز مدیریت گرایی نهاد دولت در رهگذر فلسفه دولت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 2
34 بررسی تاثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیل گر نوگرایی مصرف کننده (مطالعه موردی؛ محصولات گوشی تلفن همراه شرکت SONY) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
35 بررسی تاثیر عوامل خدمات پس از فروش در رضایت مشتریان، با استفاده از مدل تترا کلاس(مطالعه موردی گروه خودرو سازی سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 27، شماره: 2
36 بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
37 بررسی تطبیقی اصول مدیریت از دیدگاه اسلام و ژاپن (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 2
38 بررسی تطبیقی تصمیمات آمیخته بازاریابی از دیدگاه اسلام و غرب (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 1
39 بررسی چالش ها و رویکردهای برنامه درسی رشته مدیریت در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
40 بررسی رابطه بین سبک هویتی دانشجویان با شادی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای شادی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 2
41 بررسی رابطه بین مولفه های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان (در سازمان های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
42 بررسی رابطه مدل بومی هوش عاطفی و اثربخشی بازاریابی در مدیران شرکت های تامین کننده مواد شیمیایی صنعتی استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 1
43 بررسی عکس العمل مخاطب به بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 1
44 بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 1
45 بررسی موانع رشد بیمه های انرژی در صنعت بیمه کشور و پیشنهاد راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 4
46 بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی اسلامی در نص و احادیث در رهگذر رابطه علم و دین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
47 بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
48 بررسی نقش سرمایه اجتماعی سازمانی در اثربخشی اجرای سیستم تعالی سازمانی EFQM در شرکت توزیع نیروی برق استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
49 بررسی نقش شخصیت برند در تحریک تصمیم خرید تلفن همراه؛ ملاحظه مداخله اعتماد به برند و محتوای تبلیغات (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 1
50 بررسی نقش فرهنگ در اعتقاد و تعهد مدیران سازمان های دولتی به مدیریت راهبردی (مطالعه بخش توزیع صنعت برق، مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان های قم، زنجان، یزد وکهگیلویه وبویراحمد) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 1
51 بررسی و سنجش تناسب شغلی کارکنان وارایه ی راهکارهایی جهت بهبود آن(مطالعه موردی:شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 4
52 بررسی و مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی بر اساس مدل CAMEL (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 2
53 بررسی وضعیت تدوین خط مشی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 2
54 بررسی همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
55 به گزینی روش های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 8، شماره: 15
56 پژوهش کیفی: رهیافتی نو در مطالعات مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 18، شماره: 1
57 تاثیر ارزیابی 360 درجه بر عدالت سازمانی ادراک شده و پایداری شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 32
58 تاثیر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مصرفکننده (مورد مطالعه: مصرف کنندگان تک ماکارون) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 1
59 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی سازمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 1
60 تاثیر فلات شغلی ساختاری و محتوایی بر انگیزش شغلی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 7، شماره: 22
61 تاثیر مولفه های شخصیت در اثر منسانی مدیران و سرپرستان شرکت توزیع برق استان قم (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 1
62 تبیین نقش سرمایه روانشناختی کارآفرینانه در ایجاد کسب وکارهای مخاطره آمیز جدید: نقش میانجی قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکتهای تجهیزات پزشکی) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 2
63 تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 1
64 تحلیل گفتمان سازمانی؛ بررسی رهگفت های ارتباطی در محیط کار (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 3
65 تحلیل محتوای ادبیات مدیریت اسلامی با تاکید بر آثار منتخب (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 3، شماره: 3
66 تحول دیجیتال در فرایند یاددهی-یادگیری: سنجش صلاحیت دیجیتال دانشجومعلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 3
67 تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 4
68 تدوین الگوی مشارکت دستگاه ها و نهادها با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی (مطالعه ای به روش فراترکیب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 1
69 تدوین مدل هشداردهی حسابرسان با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 3
70 تربیت به منزله یک سرمایه اجتماعی در پسامدرن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 11، شماره: 1
71 چارچوب تحلیل قابلیت های فناورانه در محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 2
72 چیستی نسبت دین و سرمایه اجتماعی با نگره فلسفی (مورد کاوی: پایش آیات قرآن در نظام وحیانی) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
73 درآمدی بر چیستی و مولفههای نظام پژوهشی در حوزه علوم دین و معارف اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 2، شماره: 4
74 درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین وکاربرد های آن در ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 2، شماره: 2
75 درآمدی به فلسفه اخلاق در سازمان (مطالعه موردی: منشورهای اخلاقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 11، شماره: 1
76 درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چهارچوب نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 8، شماره: 21
77 رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 1
78 رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 4
79 رابطه قدرت و وابستگی در کانال های بازاریابی از دیدگاه عضو هدف مورد مطالعه: هنر - صنعت فرش دستباف ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 1
80 روند تحولات مدیریت نظام آموزش عالی در جهان امروز همراه با راهکارها (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 3، شماره: 2
81 رویکرد فرآیندی و روش شناسی آن در مطالعات کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 92
82 سنجش و اعتباریابی عوامل موثر بر انتقال و اشتراک دانش بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
83 سنخ شناسی سبک های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 43
84 شبکه خط مشی گردشگری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 10، شماره: 30
85 شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 18
86 شناسایی پیشایندها و پیامدهای تفکر انتقادی با روش آموزش شناختی در دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 8
87 شناسایی شایستگی ها و راهبردهای بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با برنامه درسی:یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 56
88 شناسایی شایستگی های شناختی مدیران مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 25، شماره: 2
89 شناسایی مولفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 1
90 شناسایی و تبیین شایستگی های پایه و الزامات توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 0
91 شناسایی و مقایسه ارزش ها و تجارب ورزشی بین نسل های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 17
92 ضرورت ایجاد دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 24
93 طراحی الگوی روابط عمومی کارآمد در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 5، شماره: 16
94 طراحی کیفی برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی دوره ابتدایی بر اساس نظرات خبرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 2
95 طراحی مدل تعامل استاد و دانشجو مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 5
96 طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج البلاغه و اعتباربخشی آن با استفاده از نظر خبرگان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 3
97 طراحی مدل عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
98 طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته برای شرکت های مشتری‎محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
99 طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
100 طراحی مدل مفهومی مولفه های سرمایه اجتماعی از منظر نظام اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
101 طراحی مدلی برای بهینه سازی مدیریت استعداد: با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
102 فرهنگ کارآفرین و ارتباط آن با فلسفه و دین: در تکاپوی مدل واره بومی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 9، شماره: 12
103 فلسفه اخلاق در علم مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 1
104 فهم تجربه خرید احساسی کالای بادوام: مطالعه پدیدارشناختی در خرید لوازم خانگی جهیزیه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 2
105 قدرت، قدرت جبرانی و قابلیت جایگزینی در کانال های بازاریابی: مطالعه موردی، هنر - صنعت فرش دستباف ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 19
106 کاوشی بر تاثیر سرمایه روان شناختی بر سرمایه فکری با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 4، شماره: 1
107 مدل شایستگی ها و توانایی های مدیران میانی آموزش و پرورش: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 1
108 مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 45
109 مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد، بررسی نظام مند و فراترکیب تفسیری- کیفی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 1
110 مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت محور: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
111 مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت محور: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
112 مطالعه تطبیقی مدارس خرید خدمات آموزشی در دوره ابتدایی با مدارس دولتی استان قم و ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 0
113 مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر آموزشگاه های راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 1
114 معرفی روش شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 9، شماره: 23
115 مفهوم شناسی تطبیقی عدالت زبانی (کارکرد زبان در توسعه عدالت) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
116 مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 4، شماره: 13
117 منشور اخلاق کاری وپایبندی به سازمان اخلاقی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 1
118 مولفه های تربیتی انسان با تاکید بر تربیت اخلاقی در خطبه های امام حسین( علیه السلام) در واقعه عاشورا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 59
119 مهارت های نرم برای فارغ التحصیلان فنی وحرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 6، شماره: 24
120 نظام ملی مهارت و فناوری ایران (در تکاپوی ارائه مدل بومی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 10
121 نظریه پردازی چندسطحی در پژوهش های کارآفرینی: ارائه رویکردی بهبودیافته (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 29، شماره: 116
122 نقدی بر پژوهش کمیگرا و مبانی فلسفی آن در دانش (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 66
123 نقش خودافشایی در شبکههای اجتماعی مجازی بر ارتقای امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 6، شماره: 2
124 نقش فضای اخلاقی در به کارگیری فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 4
125 نقش میانجی اهداف پیشرفت در ارتباط بین نیازهای روان شناختی اساسی و درگیری تحصیلی دانشجویان: پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
126 نقش میانجی باورهای معرفت شناختی در ارتباط بین ارزش های فرهنگی و راهبردهای فراشناختی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 2
127 واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 24، شماره: 91
128 واکاوی مساله برداشت اعضا از مرده مغزی، از نظرگاه فقه و حقوق (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 42
129 واکاوی نقش دولت در ارتقای رقابت پذیری صنایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 1
130 واکاوی و فهم اصول اسلامی خط مشی گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 1
131 هرمنوتیک و توسعه: رهیافتی هرمنوتیکی جهت مواجهه با گسست فکری در مفهوم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 3
132 هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمانها در ترازوی مدیریت علوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 4، شماره: 7
133 هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجرای روش لانه ای با هدف بخش بندی بازار سیستم های اطلاعاتی استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
2 اولویت بندی شایستگی های مورد نیاز مدیران گروه های برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای به روش TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
3 Localization of quality management system based on cultural values (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
4 Localization of quality management system based on cultural values (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 باز کاوی ریشه کارآفرینی در کشاورزی (مطالعه موردی: نظام ارزشی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
6 بررسی تأثیر فرهنگ و اخلاق و محیط بر پژوهش و پژوهشگری و ارایه راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی: پردیس قم دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
7 بررسی جایگاه پژوهش‌های کیفی در روش‌شناختی علوم انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
8 بررسی رابطه ادراک کارکنان از مدیریت منابع انسانی با رویکرد TQM و عملیات رهبری خدمت (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
9 بررسی رابطه بین ویژگی‌های روانشناختی مدل 5 عاملی شخصیت مک‌کری کوستا و توسعه کارآفرینی اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
10 بررسی نقش رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
11 بررسی و مقایسه روشهای متعدد آموزش در تکاپوی ارایه شیوه های نوینآموزش برای توسعه شایستگی های منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
12 بررسی وضعیت رفتارشهروندسازمانی برمدیریت دانش دردستگاه های اجرایی استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
13 بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
14 تحلیل استراتژیک تناسب رشته های تحصیلی آموزش عالی با نیاز بازارکار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
15 تحول در نظام آموزش عالی و خاستگاههای آن (با رویکرد به ابعاد مدیریتی) (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
16 تعهد به حرفه (رهیافتی نو در بررسی عوامل موثر بر تعهد حرفه‌ای) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
17 توسعه کارآفرینی براساس خلاقیت و نوآوری در سازمانهای دانش بنیان:فرآیند تفکر خلاقانه ابزاری برای توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 جایگاه هوشمند سازی در شادابی شهرهای هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
19 روانشناسی دین خویی مطالعه موردی:سیره روانشناختی ،معنوی و فرهنگی نبی اکرم (ص) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
20 سکوت سازمانی (در تکاپوی ارائه مدل بومی برای سازمان‌های ایرانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
21 شناسایی عوامل درون سازمانی موثربرجذب سپرده های سرمایه گذاری مدت داروارایه راهکارهای مناسب مطالعه موردی بانک پاسارگاد استان قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
22 طراحی چارچوبی برای انتخاب مدیران منابع انسانی در سازمان های دولتی با استفاده از سیستم نسبی فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
23 طراحی مدل آسیب شناسی شکاف دیجیتالی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
24 کارآفرینی سازمانی؛ مفاهیم، تعاریف، مدل‌ها (در تکاپوی ارایه مدل بومی برای سازمان‌های بومی ایرانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
25 کارآفرینی کشاورزی در حیات پیشوایان دین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
26 مدلسازی مفهومی استقلال دیوان محاسبات کشور برای اجرای حسابرسی عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
27 مفهوم شناسی بهبود و توسعه ی سازمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
28 مقایسه نظام های آموزشی منتخب (ایران-ژاپن) از منظر کاربردی بودن آنها وآسیب های پنهان (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
29 نظام پیشنهادها در عرصه عمل نگاهی تاریخی, ارزشی و کاربردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی
30 نقش و تاثیر اخلاق، رهبری اخلاقی و جو کار اخلاقی در نحوه به کارگیری فناوری اطلاعات توسط کارکنان سازمانی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
31 نگاهی دینی به مبانی کیفیت و مولفه های ISO9001:2008 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
32 واکاوی نقش پلیس در تامین امنیت اجتماعی در نظام وحیانی و نگره دینی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
33 ویژگی‌های کارآفرینان و مؤلفه‌های اخلاقی در نظام ارزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
34 هم ترازی آموزش عالی و بازارکار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
35 همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران آموزش عالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
36 همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات: دیدگاه متفاوت مدیران اجرایی و مدیران فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک