حسین خنیفر

 حسین خنیفر استاد دانشگاه تهران

حسین خنیفر

Hosein Khanifar

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 3
2 بررسی ارتباط بین مشتری مداری و کسب مزیت رقابتی در پایانه مسافر بری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
4 بررسی چالش ها و رویکردهای برنامه درسی رشته مدیریت در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
5 تاثیر ارزیابی 360 درجه ب عدالت سازمانی ادراک شده و پایداری شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 32
6 تاثیر ارزیابی 360 درجه بر عدالت سازمانی ادراک شده و پایداری شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1397، شماره: 32
7 تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 1
8 شبکه خط مشی گردشگری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 10، شماره: 30
9 شناسایی و مقایسه ارزش ها و تجارب ورزشی بین نسل های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 17
10 طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
11 فلسفه اخلاق در علم مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 1
12 مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت محور: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
13 مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت محور: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
14 مفهوم شناسی تطبیقی عدالت زبانی (کارکرد زبان در توسعه عدالت) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
15 مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 4، شماره: 13
16 واکاوی و فهم اصول اسلامی خط مشی گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 1
17 هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمانها در ترازوی مدیریت علوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجرای روش لانه ای با هدف بخش بندی بازار سیستم های اطلاعاتی استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
2 اولویت بندی شایستگی های مورد نیاز مدیران گروه های برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای به روش TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
3 باز کاوی ریشه کارآفرینی در کشاورزی (مطالعه موردی: نظام ارزشی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
4 بررسی تأثیر فرهنگ و اخلاق و محیط بر پژوهش و پژوهشگری و ارایه راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی: پردیس قم دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 بررسی جایگاه پژوهش‌های کیفی در روش‌شناختی علوم انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 بررسی رابطه ادراک کارکنان از مدیریت منابع انسانی با رویکرد TQM و عملیات رهبری خدمت (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
7 بررسی رابطه بین ویژگی‌های روانشناختی مدل 5 عاملی شخصیت مک‌کری کوستا و توسعه کارآفرینی اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
8 بررسی نقش رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
9 بررسی و مقایسه روشهای متعدد آموزش در تکاپوی ارایه شیوه های نوینآموزش برای توسعه شایستگی های منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
10 بررسی وضعیت رفتارشهروندسازمانی برمدیریت دانش دردستگاه های اجرایی استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
11 بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
12 تحلیل استراتژیک تناسب رشته های تحصیلی آموزش عالی با نیاز بازارکار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
13 تحول در نظام آموزش عالی و خاستگاههای آن (با رویکرد به ابعاد مدیریتی) (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
14 تعهد به حرفه (رهیافتی نو در بررسی عوامل موثر بر تعهد حرفه‌ای) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
15 توسعه کارآفرینی براساس خلاقیت و نوآوری در سازمانهای دانش بنیان:فرآیند تفکر خلاقانه ابزاری برای توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
16 جایگاه هوشمند سازی در شادابی شهرهای هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
17 روانشناسی دین خویی مطالعه موردی:سیره روانشناختی ،معنوی و فرهنگی نبی اکرم (ص) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
18 سکوت سازمانی (در تکاپوی ارائه مدل بومی برای سازمان‌های ایرانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
19 شناسایی عوامل درون سازمانی موثربرجذب سپرده های سرمایه گذاری مدت داروارایه راهکارهای مناسب مطالعه موردی بانک پاسارگاد استان قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
20 طراحی چارچوبی برای انتخاب مدیران منابع انسانی در سازمان های دولتی با استفاده از سیستم نسبی فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
21 کارآفرینی سازمانی؛ مفاهیم، تعاریف، مدل‌ها (در تکاپوی ارایه مدل بومی برای سازمان‌های بومی ایرانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
22 کارآفرینی کشاورزی در حیات پیشوایان دین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
23 مقایسه نظام های آموزشی منتخب (ایران-ژاپن) از منظر کاربردی بودن آنها وآسیب های پنهان (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
24 نظام پیشنهادها در عرصه عمل نگاهی تاریخی, ارزشی و کاربردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی
25 نقش و تاثیر اخلاق، رهبری اخلاقی و جو کار اخلاقی در نحوه به کارگیری فناوری اطلاعات توسط کارکنان سازمانی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
26 نگاهی دینی به مبانی کیفیت و مولفه های ISO9001:2008 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 واکاوی نقش پلیس در تامین امنیت اجتماعی در نظام وحیانی و نگره دینی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
28 ویژگی‌های کارآفرینان و مؤلفه‌های اخلاقی در نظام ارزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
29 هم ترازی آموزش عالی و بازارکار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
30 همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران آموزش عالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
31 همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات: دیدگاه متفاوت مدیران اجرایی و مدیران فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک