دکتر ابراهیم تیموری

دکتر ابراهیم تیموری دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر ابراهیم تیموری

Dr. Ebrahim Teimori

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل ریاضی برخط بازمکان یابی آمبولانس ها در سیستم اورژانس با درنظر گرفتن شعاع پوششی چندگانه، هزینه های بازمکان یابی و محدودیت حجم کاری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 38، شماره: 1
2 ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل ونقل پسماندهای بیمارستانی) (دریافت مقاله) مجله مهندسی سیستم و بهره وری دوره: 2، شماره: 1
3 ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تامین فراورده های خونی در زمان وقوع بحران زلزله با در نظر گرفتن انتقال از سایر استان ها (مطالعه موردی: شبکه انتقال خون تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
4 ارائه یک روش حل ترکیبی بر پایه الگوریتم های ژنتیک و تبرید شبیه سازی شده برای حل مساله مکان یابی- مسیریابی ظرفیت دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 2
5 ارایه الگوی مفهومی مدیریت زنجیره تامین پروژه های تحقیقاتی و توسعه صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 1
6 ارایه یک مدل جدید برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه باهدف کاهش مصرف سوخت و انتشارآلاینده هاباانبارهای متعددومحدودیت پنجره زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 3
7 ارزیابی و انتخاب پیمانکار در پروژه های عمرانی با رویکرد مدیریت زنجیره ی تامین و بهره مندی از روش P R O M T H E E (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 1
8 الگوریتم شاخه و کران برای مسیله تخلیه- مکانیابی (ایستا و پویای استوار) در لجستیک اضطراری با رویکرد بیشینه جریان شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
9 بررسی تاثیر مشخصههای ساختاری و محتوایی وبگاه بر اعتماد و عدم اعتماد مشتریان برخط (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 12
10 بررسی عوامل کلیدی بر بهره وری آموزشی و موفقیت تحصیلی در مدارس (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 59
11 برنامه ریزی پویا جهت انتخاب تامین کننده و تعیین میزان سفارش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 13، شماره: 33
12 به کارگیری پویایی های سیستمی در تجزیه، تحلیل و بهبود زنجیره تامین قطعات یدکی شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 49
13 بهسازی فرایند طراحی سامانه ی تصویربرداری پرتو گاما به کمک ماتریس ساختار طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 6، شماره: 3
14 بهینه سازی مبادلات در بورس گل و گیاه با در نظر گرفتن شرکت آماد طرف سوم تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 4
15 بهینه سازی همزمان فعالیتهای نگهداری و تعمیرات و موجودی قطعات یدکی برای سیستم زوالپذیر با لحاظ نت کامل و ناکامل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 12
16 پیکربندی مجدد زنجیره ی تامین هنگام توسعه ی محصول جدید با در نظر گرفتن راهکار جایگزینی دومحصولی(مطالعه ی موردی: صنعت هدفون) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 38، شماره: 1
17 توسعه مدل ریاضی برنامه ریزی حمل و نقل در معادن روباز با هدف بهبود بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 3
18 راهبردهای مدیریت ریسک در روابط بین سازمانی: بررسی نقشمتغیرهای قدرت نامتوازن، وابستگی متقابل و اعتماد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 1
19 طراحی زنجیره تامین خون در زمان بحران زلزله تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 17، شماره: 50
20 طراحی شبکه توزیع لجستیک شهری سبز با استفاده از نظریه ی صف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 2
21 طراحی شبکه زنجیره تامین چنددوره ای و چند محصولی با در نظر گرفتن اختلال در تسهیلات و مسیرهای ارتباطی (موردمطالعه: طرح اشتراک نشریات) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 3
22 طراحی مدل پایداری زنجیره تامین در شرکت های پروژه ای (مطالعه موردی شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
23 طراحی مدل مدیریت زنجیره تامین پروژه ساخت مبتنی بر مدلسازی سیستم های مانا (مورد مطالعه: پروژه ساخت پتروشیمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 69
24 طراحی و شناسایی معیارهای عملکردی در زنجیره های تامین مبتنی بر سکو با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 4
25 مدل پیش بینی مصرف قطعات یدکی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان ، محیط عملیاتی و برهم کنش شکست قطعات (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 1
26 مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 50
27 مقایسه سیاست های ساخت برای انبارش و ساخت برای سفارش در زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با استفاده از نظریه صف (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 2
28 مقدمه ای بر مدیریت زنجیره عرضه (تامین ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 3، شماره: 10
29 یک مدل برنامه ریزی دو مرحله ای برای آمایش کشت برنج تحت شرایط عدم قطعیت پویا (مورد مطالعه: ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (fuzzy) انتخاب و توسعه همزمان تأمین کنندگان در شرایط فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
2 ارائه یک روش حل ترکیبی بر پایه الگوریتم های ژنتیک و تبرید شبیه سازی شده برای حل مساله مکان یابی مسیریابی ظرفیت دار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
3 ارائه یک مدل تحلیل استراتژیک در تعیین میزان یکپارچگی عمودی در کسب و کار با رویکرد تحلیل زنجیره ارزش مطالعه موردی: صنعت طیور کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
4 ارائه یک مدل تلفیقی جهت تحلیل استراتژیک محیطی صنعت، اینده نگاری و تعیین ساختار بهینه زنجیره تامین کسب و کار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
5 ارائه یک مدل جهت هزینه یابی و بودجه ریزی برای زنجیره های تأمین و سازمان های مادرتخصصی و دارای چند شرکت تابعه داخل صنعت: براساس رویکرد ABC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
6 ارائه یک مدل مدیریت موجودی برای قطعات یدکی بحرانی تحت در نظر گرفتن شرایط اختلال تامین کننده تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارایه مدل بهینه سازی چند گزینه ای و انتخاب شرکا در زنجیره تامین پروژههای تحقیقاتی و توسعه صنعتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
8 ارایه ی یک مدل ریاضی جهت طراحی شبکه ی توزیع لجستیک شهری سبز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارایه یک روش دسته بندی قطعات یدکی با تاکید بر بحرانیت تامین در شرایط تحریم (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی فن آوران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
10 ارایه یک مدل ریاضی مبتنی بر نظریه صف جهت بهینه سازی عملیات حمل ونقل عمومی در لجستیک شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
11 ارایه یک مدل یکپارچه ی مکان یابی تخصیص برای بازطراحی شبکه ی زنجیره تامین گندم ایران با رویکرد بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
12 ارایه یک مکانیزم فروش پیش بینی گر براساس داده کاوی برای زنجیره تامین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
13 ارتقاء مدیریت زنجیره عرضه در یک کارخانه تولید لوازم خانگی توسط سیستمهای چندعاملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
14 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگا ن با بهره گیری از Fuzzy VIKOR و کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان با استفاده از PROMETHEEFuzzy و با در نظر گرفتن ریسک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
16 انداز گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از مدل ترکیبی AHP و TOPSIS فازی(مطالعه موردی: صنعت پوشاک) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی، مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیش گیری کننده از سوانح ترافیکی در دانش آموزان پسر دبیرستانی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
18 بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر رسیدگی به خود و تنظیم هیجانی بیماران دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
19 بررسی رفتار های پیشگیری کننده از شیوع پدیکلوزیس دردانش آموزان مدارس دخترانه شهر تربت حیدریه مبتنی بر الگوی پرسید سال تحصیلی 96-1395 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
20 بررسی روندها و نوآوریهای اخیر در مدل سازی لجستیک شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
21 بررسی مدلهای تحلیل استراتژیک ساختار زنجیره تامین و ارائه راهکار اصلاح و بهبود زنجیره های تامین صنایع کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
22 بررسی نقش سیاست های دولت ایران بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین اشتراک نشریات جهت افزایش رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 بررسی و ارزیابی نحوه ارایه حمل ونقل انعطاف پذیربا راهبرد منطقه بندی و رویکرد گسسته-پیوسته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 برنامه ریزی تامین ، تولید و توزیع زنجیره تامین مواد غذایی(مطالعه موردی فست فود زنجیره ای باگرو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
25 برنامه ریزی همزمان تولید و تدارک در شرایط تخفیف با نگرش مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
26 بهینه سازی تصمیمات قیمت گذاری و سفارش دهی در زنجیره تامین محصولات تازه با در نظر گرفتن بازار بخش بندی شده و رقابت بین محصولات (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 پیاده سازی اصلاح ضریب توان مبتنی برمبدل بوست با تکنیک کنترل مدجریان متوسط (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
28 پیش بینی تقاضای سفر با قطار با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
29 تحلیل طبقهبندی پارامتر های موثر در چابکی زنجیره توزیع تعاونی کمباین داران استان فارس با روش SAW (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
30 تحلیل و بررسی مشارکت درشرکت های فراهم کننده خدمات لجستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 تصمیم گیری در یک زنجیره ی برگشتی با بکارگیری نظریه صف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
32 تعیین حجم بهینه‌ی کالاهای برگشتی به یک تسهیل ساخت مجدد با استفاده از تئوری صف را در نظر گرفتن لایه‌های مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
33 تعیین نقطه سفارش و اندازه بهینه سفارش در یک زنجیره دو سطحی با پارامترهای احتمالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
34 توسعه روشی نوآوارانه جهت الگوبرداری فرایندی در زنجیره تامین با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
35 روش دسته بندی گره ها برای بهینه سازی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
36 طراحی استراتژیک کانال توزیع شرکت سیمان ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
37 طراحی شبکه توزیع لجستیک شهری با رویکرد نظریه ی صف (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 طراحی مدل ریاضی پیش بینی تقاضای سفر با قطار با استفاده از سریهای زمانی مورد کاوی: محور خراسان (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
39 طراحی و پیاده سازی سیستم شناسایی خودکار مبتنی بر بارکد به همراه فرآیندهای ردیابی قطعات در زنجیره تامین تولید خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
40 کاربرد تئوری صف در بهینه سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 گونه شناسی تحقیقات سیستم های اندازه گیری عملکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
42 مدل سازی سیستم حمل و نقل کانتینری (فیدرینگ) بندر شهید رجایی بارویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
43 مدلسازی زنجیره تامین گاز طبیعی با سیستم داینامیک (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
44 مدلسازی و ارائه پیشنهادات برای بهبود مشکلات خوابگاه دانشجویی توسط متدولوژی SODA (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
45 مدلی جهت تعیین اندازه بهینه انباشته با وسایل حمل مختلف و هزینه های حمل ونقل منفصل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
46 مدلی جهت تعیین نقطه سفارش و اندازه بهینه سفارش در دو بنگاه اقتصادی مستقل با در نظر گرفتن هزینه های حمل ونقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
47 مدیریت زنجیره تامین(SCM) در پروژه (مطالعه پروژه های پتروشیمی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
48 مدیریت زنجیره تامین(SCM) در پروژه های صنعتی مطالعه موردی:پروژه های پتروشیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
49 مروری بر ادبیات مدیریت تامین استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
50 مروری بر الگوی مهارت آموزی در فرایند یاددهی و یادگیری دوره ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
51 مروری بر تحقیقات طراحی بازارچه الکترونیکی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
52 مسیله مکان یابی - مسیریابی در سیستم توزیع کالای فاسدشدنی با تقاضای وابسته به زمان تحویل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 مطالعه موردی پیاده سازی کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
54 مکانیابی هاب های لجستیکی در شبکه حمل ونقل جاده ای کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع